Sök ersättning från rättsskyddet

Om du varit delaktig i tviste- eller brottmål kan du söka ersättning för advokat- och rättegångskostnader från rättsskyddsförsäkringen.

Se anvisningar och anmäl skada 24/7 via nätet. Att göra skadeanmälan tar bara en stund.

Gör så här, när du söker ersättning från din rättsskyddsförsäkring

 1. Innan du anmäler en rättsskyddsskada, se till att du har följande handlingar eller information: 
  • I brottmål en stämningsansökan.
  • I tvistemål alla handlingar som har att göra med ärendet, t.ex. krav och svar på det, eventuella köpehandlingar eller andra avtal samt eventuell övrig information om tvisten.
  • Juristens, motpartens och eventuella andra parters uppgifter.
  • Det tidigare försäkringsbolagets uppgifter, om rättsskyddsförsäkringen har varit giltig hos If i mindre än 2 år.
 2. Fyll i skadeanmälan.
 3. Vi handlägger din skadeanmälan snarast möjligt. Till skillnad från andra skadeanmälningar syns en anmälan om rättsskyddsskada tyvärr inte på Mina sidor.
 4. Vi skickar ersättningsbeslutet eller hör av oss till dig om vi behöver ytterligare information.
 5. Du kan själv välja den jurist som sköter ditt ärende. Det lönar sig att välja en jurist från den ort där målet behandlas eller från egen din hemort.
 6. När domstolens beslut har meddelats i ärendet eller förlikningsavtal ingåtts, vänligen skicka in kopior av avtalet eller domen samt fakturorna jämte specifikationer via e-post på adressen oikeusturvalaskut@if.fi. Uppge skadenumret i e-postmeddelandet. Du kan skicka ett skyddat e-postmeddelande via tjänsten secure.if.fi

Vad ersätter rättsskyddet?

 • Hemförsäkringens rättsskydd ersätter kostnader som uppstått vid anlitande av juristhjälp och bevisföring som anknyter sig till tviste- och brottmål i ditt privatliv, som går att direkt hänskjutas till prövning av tingsrätt.
 • Från omfattande rättsskydd ersätts också rättegångskostnader som motparten ålagts att betala. 
 • Du kan kontrollera försäkringens omfattning och självrisk på Mina sidor.
 • Försäkringen ersätter försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid.  
  • I tvistemål har ett försäkringsfall inträffat, då en specificerad fordran som lagts fram i ärendet har bestridits antingen i fråga om grunder eller belopp.
  • I brottmål har ett försäkringsfall inträffat, då stämningsansökan har väckts i rätten.
 • Om din rättsskyddsförsäkring varit i kraft i mindre än två år ska också de händelser som tvisten, kravet eller åtalet ha inträffat under försäkringens giltighetstid. Till giltighetstiden räknas också en tidigare försäkring med motsvarande omfattning, om försäkringarna oavbrutet varit giltiga. Din tidigare försäkring kan också ha tecknats hos ett annat försäkringsbolag.
 • Rättsskyddsförsäkringar kan även ingå i rese-, djur-, häst- och båtförsäkring samt försäkring för hyresvärd. Därtill kan fackförbund teckna rättsskydd åt sina medlemmar.
 • Försäkringsbolaget ger ingen rättslig rådgivning åt sina kunder.

Vanliga frågor om rättsskydd

Exempel på ersättning vid rättsskyddsskada