Gör anmälan om användning av rättsskydd

Gör så här vid rättsskyddsskada

  1. Gör skadeanmälan på Mina sidor. Du som är jurist eller advokat, och gör skadeanmälan för din kund, fyll i rättsskyddsskadeanmälan.
  2. När du gjort skadeanmälan, vänta i lugn och ro, vi handlägger ditt skadeärende så snabbt som möjligt. Vi kontaktar dig, om vi behöver tilläggsuppgifter.
  3. Notera att rättsskyddsskadeanmälan inte syns på Mina sidor.

Den rättsskyddsförsäkring som ingår i hemförsäkringen ersätter kostnader för anlitande av juridisk hjälp och bevisföring i tviste- och brottmål som hänför sig till ditt privatliv. Försäkringsbolaget ger inte juridisk rådgivning.

Om din rättsskyddsförsäkring ersätter juristens arvoden, kan du själv välja den jurist som sköter ditt ärende.

Exempel på rättsskyddsskador

  • Du säljer familjens egnahemshus. Köparen yrkar senare på prisnedsättning för ett fel som uppdagats i huset. Du bestrider kravet. Rättsskyddsförsäkringen kan ersätta arvodet för den jurist som du anlitar för att sköta tvistemålet.
  • Du blir offer för ett brott och kräver gärningsmannen på ersättning för dina skador. Juristen lägger fram ditt skadeståndskrav i rätten. Rättsskyddsförsäkringen kan ersätta juristens arvoden.
  • Din ex-make kräver ändring i ett giltigt avtal som fastställts av barnatillsyningsmannen beträffande omvårdnad och försörjning av barn, rätt till umgänge med barn eller boende på grund av förändrade förhållanden. Om du bestrider motpartens krav, kan rättsskyddsförsäkringen ersätta din jurists arvoden i ärendet. Notera att ärendet inte får hänföra sig till avslutande av samlevnad och att vi endast ersätter ett tvistemål per tre år som hänför sig till omvårdnad och försörjning av barn, rätt till umgänge med barn eller boende.

  • Det blir aktuellt med arvskifte i din släkt. Vid arvskiftet behöver du hjälp av en jurist. Dessa kostnader ersätts inte från rättsskyddsförsäkringen, eftersom ärendet inte kan hänskjutas till prövning av tingsrätt. När arvskiftet har förrättats, är du missnöjd och tänker klandra skiftet. Rättsskyddsförsäkringen kan ersätta juristens arvoden, eftersom du kan hänskjuta ärendet till prövning av tingsrätt i form av klandertalan.

Vad ersätter rättsskyddsförsäkringen inte? Läs de viktigaste begränsningarna

Den rättsskyddsförsäkring som ingår i hemförsäkringen ersätter inte tvistemål i anslutning till äktenskapsskillnad eller förvärvsverksamhet.

I ärenden som gäller förvärvsverksamhet kan du få hjälp från ditt fackförbund.

Om du söker ersättning i ett ärende som hänför sig till ditt arbete från fackförbundets rättsskyddsförsäkring, fyll i en anmälan om rättsskyddsskada.