Ammatillinen vastuuvakuutus

Vakuutuksen numero on 205-1603123.

Vakuutettuina ovat

  • Vakuutettuina ovat toisen palveluksessa olevat liiton ammattiosastojen jäsenet ja liiton opiskelijayhdistyksen jäsenet työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä asioissa, ammattiin liittyvässä täydennyskoulutuksessa olevat ammattiosastojen jäsenet opiskeluun tai työharjoitteluun liittyvissä asioissa, opiskelijajäsenet opiskeluun tai työharjoitteluun liittyvissä asioissa, sekä tilapäisessä työ- ja virkasuhteessa olevat eläkeläiset, jotka ovat olleet Tehyn ammattiosaston jäseniä eläkkeelle siirtymiseensä saakka.
  • Lisäksi vakuutettuna ovat toisen palveluksessa olevat liiton ammattiosastojen jäsenet, liiton opiskelijayhdistyksen jäsenet sekä Tehy ry:n ammattiosastoihin kuuluvat itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa. Tämä toiminta voi tapahtua myös yritysmuodossa silloin, kun em. jäsen yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa kyseisen yrityksen, ja yritys toimii Tehyn edustamilla toimialoilla.

Vastuuvakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Vakuutus on voimassa myös muualla ulkomailla (pois lukien Yhdysvallat ja Kanada) enintään vuoden kestävässä ja alaan liittyvässä työharjoittelussa. 

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksen korvausmäärä ja omavastuu

Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 50 000 euroa.
Omavastuu on 170 euroa vahinkotapahtumaa kohti.

Vastuuvakuutuksesta korvataan

  • henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat työnantajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan olet korvausvastuussa.

Vastuuvakuutuksen rajoitukset

  • Vakuutus ei korvaa liikennevahinkoja eikä tahallisesti tai törkeällä varomattomuudella aiheutettuja vahinkoja eikä myöskään vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen.
  • Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun aviopuolisolle, lapselle tai muulle perheenjäsenelle.

Jos olet yrittäjä (1-3 henkilöä), katso vakuutusturvasi.

Vahingon sattuessa

Ilmoita vastuuvahingostasi Ifin Omilla sivuilla. Kerro ilmoitusta tehdessäsi liiton vakuutusnumero 205-1603123.

Lisätietoja

Vastuuvakuutus

Ifin vastuuosasto
010 514 7474

Vakuutustodistus 

Tulosta vakuutustodistus Tehyn asiointipalvelusta.