Liittovakuutus eli opiskelijajäsenten vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Vakuutuksen numero on 205-1602989.

Vakuutetut

  • Vakuutettuina ovat Tehyn opiskelijayhdistyksen alle 65-vuotiaat opiskelijajäsenet sekä jatkokoulutuksessa, erikoistumassa ja kandidaattikoulutuksessa olevat jäsenet, jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin, joiden kotikuntalain mukainen vakinainen asuinpaikka on Suomessa ja jotka myös asuvat vakituisesti Suomessa. Vakituisesti Suomessa asuvaksi ei katsota vakuutettua, joka oleskelee yli kuusi (6) kuukautta kalenterivuodesta ulkomailla.
  • Jäsenyys määräytyy liiton sääntöjen perusteella. Liitto vahvistaa pyydettäessä, että korvauksenhakija on kuulunut vahinkotapahtuman sattuessa tämän vakuutuksen piiriin.
  • Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan liitosta, vakuutusturva päättyy välittömästi.

Tapaturmavakuutus

Vakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, mikäli niitä ei korvata johonkin lakiin perustuen.

Turva tapaturman hoitokulujen varalta

Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on enintään 1 040 euroa tapaturmaa kohti. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Turva tapaturmaisen pysyvän haitan varalta

Korvaus pysyvästä haitasta on enintään 26 231 euroa tapaturmaa kohti. Summasta maksetaan korvausta lääketieteellisen haitta-asteen mukaan. Vakuutusehtojen kohdasta 3.9 poiketen turvasta ei makseta kaksinkertaista korvausta.

Turva tapaturmaisen kuoleman varalta

Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta on 2 205 euroa.

Vakuutus ei sisällä päivärahaa. Tarkempaa tietoa vakuutuksen yksityiskohdista löydät vakuutusehdoista. Yleisistä ehdoista poiketen järjestön ottamien tapaturmavakuutusten edunsaajina ovat aina omaiset.

Vahingon sattuessa

Ilmoita vahingostasi Ifin Omilla sivuilla. Kerro ilmoitusta tehdessäsi liiton vakuutusnumero 205-1602989