Tulvavesien aiheuttama vahinko

Tulvavahinkojen ennaltaehkäisy, suojaaminen ja toimintaohjeet. Ilmoita vahingosta Omilla sivuilla tai ota yhteyttä korvauspalveluun.

Tee vahinkoilmoitus Katso yhteystiedot

Mitä korvataan?

 • Kotivakuutuksen Luonnonilmiöturvasta korvataan poikkeuksellisen vesistö- tai merivesitulvan rakennukselle ja sen sisällä olevalle irtaimistolle aiheuttama vahinko.
 • Suojeluohjeiden laiminlyönti voi alentaa korvauksen määrää.
 • Luonnonilmiöturvasta korvattavassa rakennusvahingossa kohteelle valittu omavastuu on kaksinkertainen, kuitenkin enintään 1700 euroa.
 • Piha-alueelle tai pihalla olevalle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa ei korvata.

Voit tarkistaa vakuutusturvasi laajuuden ja omavastuun määrän Omilta sivuilta tai If Mobiilista.

Toimintaohjeet tulvavahingon sattuessa

Varmista että asuminen on turvallista ja estä mahdolliset lisävahingot.

 1. Tärkeintä on huolehtia, että ihmiset ja eläimet ovat turvassa.
 2. Jos tulva nousee huolestuttavan lähelle, muista katkaista sähkö pääkytkimestä. Älä koskaan koske kastuneisiin sähkölaitteisiin.
 3. Varmista salaoja- ja hulevesiverkostojen sekä pumppujen toimivuus.
 4. Pyri estämään veden pääsy rakennukseen ja ohjaamaan veden pääsy pois tontilta.
 5. Jos vesi pääsee rakennukseen, pyri poistamaan irtovesi. Jos tarvitset apua, ole yhteydessä pelastuslaitokseen 112.
 6. Tee vahinkoilmoitus Omilla sivuilla tai soita korvauspalveluun.

Miten varaudun tulviin?

Ympäristöhallinnon verkkosivuilta löydät kattavan tietopaketin tulviin varautumisesta. Pyri selvittämään seuraavia tietoja:

 • Miten alueella on tulvinut aikaisemmin?
 • Onko kyseessä riskialue ja miten tulva mahdollisesti leviää?

Seuraa myös viranomaisen ja tiedotusvälineiden antamia tulvaennusteita ja arvioita.

Suojatoimia tulvan varalle

 • Pyri estämään veden eteneminen suojavallilla (esim. hiekkasäkeillä).
 • Jos sinulla on käytössäsi vesipumppu, varmista sen toimivuus.
 • Muussa tapauksessa suosittelemme vesipumpun hankkimista tai vuokraamista.
 • Suojaa vaarassa olevat sähkölaitteet ja arvokas omaisuus sekä pyri poistamaan omaisuus kellarista mahdollisuuksien mukaan.

Huomioi vakuutusehtojen suojeluohjeet

 • Sade- ja sulamisvesien eli hulevesien kulkeutuminen rakennukseen on estettävä vesieristyksin ja hulevesien poistojärjestelmillä, kuten salaojat, ojat ja sadevesikaivot sekä pumppaamot.
 • Pihamaan kallistukset on oltava rakennuksesta poispäin.
 • Tontin ja rakennuspaikan ojat ja salaojat on pidettävä toimintakunnossa ja tarkastettava vuosittain.
 • Viemärijärjestelmä on pidettävä toimintakunnossa ja viemäripumppujen kunnossapidosta on huolehdittava.
 • Kosteus- ja kastumisvahingoille alttiit tavarat on sijoitettava kellarikerroksessa vähintään 10 cm korkeudelle lattian pinnasta.

Mikä tekee tulvasta poikkeuksellisen?

Tulvan poikkeuksellisuus määritellään vakuutusehdoissa vedenkorkeudeksi, jonka esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin. Poikkeuksellista ei ole pysyvästä keskivedenpinnan noususta, vedenpinnan tason vaihtelusta tai aallokosta johtuva tulva.

Luonnonilmiöt, jotka toistuvat vuosittain tai säännöllisesti ovat Suomen säänolosuhteissa tavanomaista vuodenaikojen vaihtelua, eivätkä näin ollen ole ennalta arvaamattomia. Vaikka lumen sulaminen ei joka kevät aiheutakaan vahinkoja, on kuitenkin kysymyksessä normaali vuodenaikaan liittyvä luonnonilmiö. Jos ilmiö kuitenkin aiheuttaa poikkeuksellisen tulvan, voidaan se korvata vakuutuksesta.