Dödsboets försäkringar

När en närstående gått bort lönar det sig att komma ihåg att det inte är bråttom att ordna med försäkringarna. På denna sida har vi samlat information om dödsboets försäkringar.

Vi får uppgiften om dödsfallet från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och eventuella försäkringar i den avlidnes namn överförs i dödsboets namn.

Försäkringar som tagits för dödsboets egendom är oförändrade fram till bodelningen. Om den avlidne har haft personförsäkringar, avslutas de på dödsdagen. Vi skickar försäkringsdokumenten och dödsboets premiefakturor till dödsboets adress. 

Du kan också be våra experter om råd i ärenden som gäller dödsboet genom att ringa vår kundservice. Vi hjälper dig gärna!

Dödsbodelägarna kan sköta dödsboets försäkringsärenden tillsammans eller befullmäktiga någon annan att företräda dödsboet. Ladda ner en fullmakt för att befullmäktiga en företrädare. Utöver fullmakten behöver vi också en kopia av den sida i bouppteckningen där dödsboets delägare anges.

Ändringar i dödsboets försäkringar

Dödsboet kan med en fullmakt befullmäktiga en enskild dödsbodelägare eller någon annan person att sköta dödsboets ärenden.

  1. Skicka till If en fullmakt av dödsboet som undertecknats av samtliga delägare. Fullmakten behövs för att du ska kunna säga upp försäkringen eller göra ändringar i den. 
  2. Utöver fullmakten ska du också skicka in en kopia av bouppteckningen, så att vi får uppgiften om vem eller vilka som är delägare i dödsboet. Det räcker med den del av bouppteckningen där delägarna anges. Du behöver alltså inte skicka oss hela bouppteckningen.

Vanliga frågor om dödsboets försäkringsärenden

Du kan också ha nytta av: