Henkivakuutuskorvauksen hakeminen kuoleman jälkeen

Saamme tiedon vakuutetun menehtymisestä Digi- ja väestötietovirastosta automaattisesti. Tiedon saatuamme olemme yhteydessä kirjeitse kuolinpesään.

1. Täytä korvaushakemus kuolemantapauksessa

2. Korvaushakemuksen liitteeksi tarvitsemme kopiot:

  • Virkatodistukset edunsaajista.
  • Kun edunsaajana ovat omaiset tai lapset: sukuselvitysjäljennös (sama kuin perunkirjoituksessa). Sukuselvitystä varten pyydä virkatodistus kaikista niistä seurakunnista, joissa edunjättäjä on ollut kirjoilla 15 vuoden iästä lähtien. Jos edunjättäjä ei ole kirjoilla seurakunnassa, saat sukuselvityksen Digi- ja väestötietovirastosta.
  • Kopio henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta jokaiselta edunsaajalta ja alaikäisen edunsaajan huoltajilta (passi, henkilöllisyystodistus tai ajokortti). Velvollisuutemme todentaa edunsaajan henkilöllisyys vakuutuskorvausta maksaessa perustuu lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.
  • Lopullinen kuolintodistus, kun kyseessä on tapaturmainen kuolema. Jos ruumiinavaus on tehty, tarvitaan myös kuolemansyylausunto.

3. Lähetä asiakirjat postimaksutta (2 lk.) osoitteeseen:

If Vakuutus
5012014-419 Pri
00003 VASTAUSLÄHETYS

4. Jos tarvitsemme korvauspäätöksen tekemisessä muita asiakirjoja, olemme teihin yhteydessä.

Tietosuojasyistä emme voi puhelimitse antaa tietoja mahdollisen vakuutuksen sisällöstä, kuten vakuutusmäärästä tai edunsaajista.

Perunkirjoituksen voi toimittaa ennen henkivakuutuskorvauksen maksamista, koska kuolemantapauskorvauksen voi ilmoittaa täydennysperunkirjana verottajalle jälkikäteen.