Henkivakuutuskorvauksen hakeminen kuoleman jälkeen

Täytä korvaushakemus kuolemantapauksessa

Liitä korvaushakemukseen seuraavat liitteet:

  • Virkatodistukset edunsaajista
  • Kun edunsaajana ovat omaiset tai lapset: Liitteenä toimitetaan aina sukuselvitysjäljennös (sama kuin perunkirjoituksessa). Sukuselvitystä varten pyydetään virkatodistus kaikista niistä seurakunnista, joissa edunjättäjä on ollut kirjoilla 15 ikävuodesta lähtien. Jos edunjättäjä ei ole kirjoilla seurakunnassa, niin sukuselvitys pyydetään maistraatista.
  • Kopio henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta jokaiselta edunsaajalta ja alaikäisen edunsaajan huoltajilta (passi, henkilöllisyystodistus tai ajokortti). Yhtiömme velvollisuus todentaa edunsaajan henkilöllisyys vakuutuskorvausta maksettaessa perustuu lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.
  • Lopullinen kuolintodistus, kun kyseessä on tapaturmainen kuolema. Jos ruumiinavaus on suoritettu niin myös kuolemansyylausunto

Vakuutusyhtiölle riittää jäljennökset yllä mainituista asiakirjoista. Mikäli tarvitsemme korvauspäätöksen tekemisessä muita asiakirjoja, olemme teihin yhteydessä.

Lähetä asiakirjat postimaksutta (2 lk.) osoitteella:

If Vakuutus
5012014-419 Pri
00003 VASTAUSLÄHETYS