Henkivakuutuskorvauksen hakeminen kuoleman jälkeen

Täytä korvaushakemus kuolemantapauksessa

Liitä korvaushakemukseen seuraavat liitteet:

  • Virkatodistukset edunsaajista.
  • Kun edunsaajana ovat omaiset tai lapset: sukuselvitysjäljennös (sama kuin perunkirjoituksessa). Sukuselvitystä varten pyydä virkatodistus kaikista niistä seurakunnista, joissa edunjättäjä on ollut kirjoilla 15 vuoden iästä lähtien. Jos edunjättäjä ei ole kirjoilla seurakunnassa, saat sukuselvityksen maistraatista.
  • Kopio henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta jokaiselta edunsaajalta ja alaikäisen edunsaajan huoltajilta (passi, henkilöllisyystodistus tai ajokortti). Velvollisuutemme todentaa edunsaajan henkilöllisyys vakuutuskorvausta maksaessa perustuu lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.
  • Lopullinen kuolintodistus, kun kyseessä on tapaturmainen kuolema. Jos ruumiinavaus on tehty, tarvitaan myös kuolemansyylausunto.

Vakuutusyhtiölle riittää jäljennökset yllä mainituista asiakirjoista. Jos tarvitsemme korvauspäätöksen tekemisessä muita asiakirjoja, olemme teihin yhteydessä.

Lähetä asiakirjat postimaksutta (2 lk.) osoitteeseen:

If Vakuutus
5012014-419 Pri
00003 VASTAUSLÄHETYS