Ammattitauti

Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, jonka todennäköinen pääasiallinen aiheuttaja on työssä esiintyvä fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä.  Ammattitaudin vuoksi työntekijällä on oikeus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin.

Yleisimpiä ammattitauteja ovat meluvammat, hengitystieallergiat, ihosairaudet, asbestisairaudet ja yläraajojen rasitusvammat.

Ohjeet ammattitaudin ilmoittamiseen

Hae korvausta kuluista

Voit hakea korvausta ammattitaudista aiheutuneista kuluista täyttämällä kulukorvauslomakkeen.

  1. Ota esiin vahinkonumerosi. Löydät sen käytössäsi olevasta verkkopalvelusta tai Ifiltä saamasi asiakirjan yläosasta.
  2. Täytä kulukorvauslomake.
  3. Käsittelemme korvaushakemuksesi mahdollisimman pian. Jos tarvitsemme lisätietoja, niin olemme sinuun yhteydessä.

Mitä työtapaturmavakuutus korvaa?

Jos sairaus todetaan ammattitaudiksi, korvataan kaikki ammattitaudin sairaanhoitokulut ilmenemishetkestä alkaen.

Työtapaturma- ja ammattitautilaki määrittelee vakuutuksesta maksettavat korvaukset. Korvattavia kuluja ovat tarpeellisesta sairaanhoidosta aiheutuneet kulut, kuten

  • tutkimus- ja hoitokulut,
  • lääkekulut sekä
  • sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matka- ja majoituskulut.

Korvausta pitää hakea vuoden kuluessa kulujen syntyhetkestä. 

Saatat myös olla oikeutettu työtapaturmavakuutuksesta maksettavaan korvaukseen pysyvästä haitasta. Pysyvän haitan osalta korvaus voi tulla käsittelyyn aikaisintaan vuoden kuluttua ammattitaudin ilmenemisestä. Tällaisessa tilanteessa ole yhteydessä korvauspalveluumme.

Ansionmenetyskorvaukset

Ansionmenetyskorvausta maksetaan ilmenemispäivää seuraavasta päivästä alkaen, jos olet ammattitaudin johdosta kykenemätön tekemään työtäsi kokonaan tai osittain.

Mahdollisen ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksetaan kuntoutusrahaa. Ammatillista kuntoutusta harkitaan, jos sinulla on ammattitaudista johtuen heikentynyt työkyky tai olet menettänyt ammattisi.

Maksusitoumuksen hakeminen pitkäaikaislääkitykseen

Mikäli sinulla on pitkäaikaislääkitys korvattavan ammattitaudin hoitoon, voit hakea maksusitoumusta lääkkeiden ostoa varten ottamalla yhteyttä yritysasiakkaiden korvauspalveluun.

Jos et ole tyytyväinen korvauspäätökseen

Voit valittaa korvauspäätöksestä Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, joka on vakuutuslaitoksista riippumaton muutoksenhakuelin.

Katso ohjeet muutoksenhakuun

Ammattitautiasian selvittelyyn kannattaa varata aikaa

Ammattitautiasia tulee vireille joko työnantajan tekemällä vahinkoilmoituksella, työntekijän omalla ilmoituksella tai hoitolaitoksen toimittamilla tiedoilla. Useimmiten ammattitautiasia tulee vireille, kun hoitolaitos lähettää Ifille hoitokäyntiä koskevat sairauskertomusmerkinnät.

Ammattitautiepäilyasian selvittelyvaihe saattaa kestää joskus jopa useita kuukausia, koska tietoa pitää kerätä vakuutetun lisäksi vakuutuksenottajalta, aiemmilta työnantajilta sekä hoitolaitoksilta.

Ammattitautiasian ratkaisemista varten tarvitaan mm.

  • Lääketieteelliset selvitykset, kuten sairauskertomusmerkinnät, lääkärinlausunnot ja tutkimustulokset.
  • Selvitykset altistus- ja työolosuhteista, kuten altistuksista, niiden kestosta ja määristä sekä mahdollisista työpaikalla suoriteuista mittauksista.
  • Työnantajan selvitykset siitä, missä vakuutusyhtiössä työntekijät ovat olleet minäkin ajankohtana vakuutettuina.

Kysymme lisätietoja erikseen sekä työnantajalta että työntekijältä. Joissakin tapauksissa asian ratkaisemiseksi saatetaan tarvita myös lisätutkimuksia.

Kun kaikki tarpeelliset selvitykset on saatu, ratkaistaan ammattitaudin korvattavuus. Tässä vaiheessa ratkaistaan myös ammattitaudin ilmenemisaika ja korvaava vakuutusyhtiö.

Hei! Oliko tällä sivulla oleva tieto sinulle hyödyllistä?

Sivun sisältö oli hyödyllistä
* Pakollinen kenttä
Lomake lähetetään...

Emme valitettavasti voi vastata tällä sivulla jättämääsi palautteeseen. Jos haluat vastauksen, lähetäthän meille viestin Yrityksen Omien sivujen kautta.