Tulorekisteri

Tulorekisteri yksinkertaistaa ja selkeyttää työnantajien ilmoittamisvelvollisuuksia.

Mikä tulorekisteri on?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla.

Tiedon tuottajat - eli palkanmaksajat - ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Tiedon käyttäjät saavat tulevaisuudessa tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä. Tiedon käyttäjät saavat vain sen tiedon, johon niillä on lakiin perustuva oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan.

Miksi tulorekisteri otetaan käyttöön?

Tulorekisterin tavoitteena on vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa.

Tulorekisteri korvaa muun muassa Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työtapaturmavakuuttajille ja työttömyysvakuutusrahastolle toimitettavat vuosi-ilmoitukset.

Rekisteri korvaa myös työnantajilta ja tulonsaajilta pyydettyjä palkkaselvityksiä ja -todistuksia. 

Tulorekisteriin toimitettuja tietoja hyödynnetään mm. etuuksien laskennassa, asiakasmaksujen määräämisessä ja eri viranomaisten valvonnassa ja tilastoinnissa.

Tulorekisterin käyttöönotto:

1.1.2019 alkaen

 • Jokaisen palkkaa maksavan (esimerkiksi yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön) täytyy ilmoittaa tiedot palkanmaksusta tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkanmaksupäivästä.
 • Tulorekisterin tietoja hyödyntävät Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela), työllisyysrahasto sekä työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus (ETK).
 • Yksityishenkilöt voivat katsoa tulorekisteristä palkkatietojaan.

1.1.2020 alkaen

 • Tulorekisterin tietoja hyödyntävät työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala, Tilastokeskus, Työllisyysrahasto (aikuiskoulutusetuudet), vahinkovakuutusyhtiöt, työttömyyskassat, kunnat ja kuntayhtymät, Tapaturmavakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, työsuojeluviranomainen sekä Ahvenanmaan maakunta ja sen viranomaiset ja kunnat.

1.1.2021 alkaen

 • Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot myös eläkkeistä ja etuuksista.
 • Tulorekisterin tietoja hyödyntää ulosotto.
 • Yksityishenkilöt voivat katsoa tulorekisteristä eläke- ja etuustietojaan.

Tulorekisteri työtapaturmavakuutuksessa

 • Käytämme 1.1.2020 alkaen aina tulorekisterin tietoja vuosi-ilmoituksen sijaan, jos tiedot ovat tulorekisteristä saatavilla. Lähetämme palkkailmoituslomakkeen täytettäväksi vain tarvittaessa.
 • Tulorekisteri sisältää tietoa ainoastaan palkoista ja etuuksista, joten palkkailmoitusmenettely jatkuu entiseen tapaan erityisryhmien, työvoimakoulutuksen, opiskelijoiden sekä rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden osalta tulorekisterin käyttöönoton jälkeenkin.
 • Vakuutusmaksujen laskutukseen ei toistaiseksi ole tulossa muutoksia. Ennakkovakuutusmaksu vuodelle 2020 veloitetaan totuttuun tapaan vuoden alkaessa. Lopullinen vakuutusmaksu lasketaan voimassaoleville vakuutuksille vuoden päätyttyä, jolloin veloitamme tai hyvitämme mahdollisen tasausmaksun.

Oikeat tiedot tulorekisterissä takaavat sujuvamman käsittelyn työtapaturmavakuutusyhtiössä

Huolehtimalla tiedot oikein ja riittävällä tarkkuudella tulorekisteriin autat meitä muun muassa työtapaturmavakuutuksen vakuutusmaksun sekä etuuksien määräämisessä ja säästyt itse turhilta lisäselvityksiltä.

Kiinnitä huomiota näihin asioihin palkka- ja ansiotietoja tulorekisteriin ilmoittaessasi:

Ammattiluokka

 • Täytä ammattiluokkatieto erikseen jokaisen työntekijän kohdalla. On tärkeätä tietää, mikä on kyseisen henkilön oikea ammattiluokka eli mitä työtä henkilö tekee.
 • Apua oikean ammattiluokan valintaan saat tarvittaessa Tilastokeskuksen maksuttomasta LuokitusEkspertti-palvelusta. Valitse LuokitusEkspertistä käytettäväksi luokitukseksi Ammattiluokitus 2010. Tulorekisteriin on ilmoitettava ammattiluokka viiden merkin tarkkuudella. Jos palvelun ammattiluokka on lyhyempi kuin viisi merkkiä, lisää tarvittava määrä nollia ammattiluokan perään.
 • Tulorekisterissä on ammattiluokituksen tarkistus. Sinun ei siis pitäisi pystyä syöttämään sinne virheellistä koodia.
 • Tulorekisterissä käytettävän ammattiluokituksen löydät myös Tilastokeskuksen sivuilta.

Vakuutusnumero

Kun vakuutuksenottajalla on ainoastaan yksi työtapaturmavakuutus, vakuutusnumeroa ei pidä merkitä tulorekisterin ilmoitukseen.

Jos vakuutuksenottajalla on useita työtapaturmavakuutuksia joko samassa tai eri vakuutusyhtiöissä tai yksi työtapaturmavakuutus sisältää useita eri kohteita (vakuutettuja ryhmiä), täytyy vakuutusnumero ilmoittaa kunkin työntekijän kohdalla erikseen.

Ilmoita vakuutusnumero näin:

 • Ifin vakuutusnumero pitää ilmoittaa tulorekisteriin muodossa, joka sisältää vakuutusnumeron, kohde-sanan sekä kohteen eli vakuutettavan ryhmän numeron. Esimerkiksi SP0001234567Kohde001
 • Vakuutusnumeromme ovat muotoa SPXXXXXXXXXX eli SP + 10 numeroa. Jos vakuutuskirjalla olevassa vakuutusnumerossa ei ole 10 numeroa kuten mallissa, sinun täytyy lisätä kirjainten SP ja oikeiden numeroiden (esimerkiksi 123) väliin nollia sen verran että yllä oleva malli toteutuu. Esimerkiksi vakuutusnumero SP123 vakuutuskirjalla täytyy ilmoittaa muodossa SP0000000123, ei siis muodossa SP123 tai SP1230000000.
 • Ruotsin- ja englanninkielisten asiakkaiden osalta kohde-sanan sijaan käytetään lyhennettä obj, jolloin vakuutusnumero voi olla esimerkiksi SP0001234567obj001.

Kohteen oikean numeron löydät helposti vakuutuskirjalta. Kohteen numero löytyy aina vakuutettavan ryhmän kuvauksen perästä suluissa: Työntekijät (Kohde 001)

Jos ilmoitat vakuutusnumeron, sinun täytyy ilmoittaa myös vakuutusyhtiön yhtiötunnus. Ifin yhtiötunnus on 1602149-8.

Pakolliset ja täydentävät tiedot

 • Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot jaetaan pakollisiin ja vapaaehtoisesti annettaviin täydentäviin tietoihin.
 • Jos annat pelkät pakolliset tiedot, tulorekisteristä saatavat hyödyt jäävät vähäisiksi.
 • Täydentävät tiedot liittyvät lähes poikkeuksetta johonkin pakollisen ilmoittamisvelvollisuuden piiriin kuuluviin tulotietoihin, joten ilmoittamalla ne palkkailmoituksen yhteydessä oikein ja täydellisinä säästyt turhilta lisäselvityksiltä myöhemmin.
 • Täydentävät tiedot ovat välttämättömiä muun muassa erilaisten tulonsaajien lakisääteisten etujen ja asiakasmaksujen määräämiseksi.

Kuinka korjaan palkkatietoja?

Korjaukset palkkatietoihin tulee tehdä suoraan tulorekisteriin. Ilmoita tehdyistä korjauksista myös meille, jotta voimme huomioida ne lopullisen vakuutusmaksun laskennassa.

Kuka kuuluu työtapaturmavakuutuksen piiriin?

Lue työtapaturmavakuutuksen tuotesivulta, kuka kuuluu työtapaturmavakuutuksen piiriin.

Mitä tulorekisteri merkitsee yksityishenkilölle?

Moni meistä saattaa vielä tälläkin hetkellä miettiä, mikä tulorekisteri on ja miten se oikeastaan vaikuttaa minuun? 

Lue asiantuntijamme artikkeli

Läs mer på svenska

Inkomstregistret

Read more in English

Incomes Register