Tulorekisteri

Tulorekisteri yksinkertaistaa ja selkeyttää työnantajien ilmoittamisvelvollisuuksia.

Mikä tulorekisteri on?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla.

Tiedon tuottajat - eli palkanmaksajat - ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Tiedon käyttäjät saavat tulevaisuudessa tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä. Tiedon käyttäjät saavat vain sen tiedon, johon niillä on lakiin perustuva oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan.

Miksi tulorekisteri otetaan käyttöön?

Tulorekisterin tavoitteena on vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa.

Tulorekisteri korvaa muun muassa Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työtapaturmavakuuttajille ja työttömyysvakuutusrahastolle toimitettavat vuosi-ilmoitukset.

Rekisteri korvaa myös työnantajilta ja tulonsaajilta pyydettyjä palkkaselvityksiä ja -todistuksia. 

Tulorekisteriin toimitettuja tietoja hyödynnetään mm. etuuksien laskennassa, asiakasmaksujen määräämisessä ja eri viranomaisten valvonnassa ja tilastoinnissa.

Tulorekisterin käyttöönotto:

 • 1.1.2019 alkaen

  • Jokaisen palkkaa maksavan (esimerkiksi yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön) täytyy ilmoittaa tiedot palkanmaksusta tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkanmaksupäivästä.
  • Tulorekisterin tietoja hyödyntävät Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela), työllisyysrahasto sekä työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus (ETK).
  • Yksityishenkilöt voivat katsoa tulorekisteristä palkkatietojaan.
 • 1.1.2020 alkaen

  • Tulorekisterin tietoja hyödyntävät työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala, Tilastokeskus, Työllisyysrahasto (aikuiskoulutusetuudet), vahinkovakuutusyhtiöt, työttömyyskassat, kunnat ja kuntayhtymät, Tapaturmavakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, työsuojeluviranomainen sekä Ahvenanmaan maakunta ja sen viranomaiset ja kunnat.
 • 1.1.2021 alkaen

  • Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot myös eläkkeistä ja etuuksista.
  • Tulorekisterin tietoja hyödyntää ulosotto.
  • Yksityishenkilöt voivat katsoa tulorekisteristä eläke- ja etuustietojaan.

Tulorekisteri työtapaturmavakuutuksessa

 • Käytämme 1.1.2020 alkaen aina tulorekisterin tietoja vuosi-ilmoituksen sijaan, jos tiedot ovat tulorekisteristä saatavilla. Lähetämme palkkailmoituslomakkeen täytettäväksi vain tarvittaessa.
 • Tulorekisteri sisältää tietoa ainoastaan palkoista ja etuuksista, joten palkkailmoitusmenettely jatkuu entiseen tapaan erityisryhmien, työvoimakoulutuksen, opiskelijoiden sekä rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden osalta tulorekisterin käyttöönoton jälkeenkin.
 • Vakuutusmaksujen laskutukseen ei toistaiseksi ole tulossa muutoksia. Ennakkovakuutusmaksu vuodelle 2020 veloitetaan totuttuun tapaan vuoden alkaessa. Lopullinen vakuutusmaksu lasketaan voimassaoleville vakuutuksille vuoden päätyttyä, jolloin veloitamme tai hyvitämme mahdollisen tasausmaksun.

Oikeat tiedot tulorekisterissä takaavat sujuvamman käsittelyn työtapaturmavakuutusyhtiössä

Huolehtimalla tiedot oikein ja riittävällä tarkkuudella tulorekisteriin autat meitä muun muassa työtapaturmavakuutuksen vakuutusmaksun sekä etuuksien määräämisessä ja säästyt itse turhilta lisäselvityksiltä.

Kiinnitä huomiota näihin asioihin palkka- ja ansiotietoja tulorekisteriin ilmoittaessasi: