Vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijöille

Täytä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä. Aloita tästä.

Y-tunnus on muotoa 1234567-8.

Y-tunnuksen avulla saamme perustiedot yrityksestäsi ulkoisesta rekisteristä. Tämä auttaa meitä perehtymään yrityksesi vakuutustarpeisiin.

Formuläret skickas...

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on työnantajan työntekijöilleen ottama vakuutus, joka korvaa työntekijän vapaa-ajalla sattuneen tapaturman hoitokuluja.

Vakuutus voidaan ottaa työtapaturmavakuutuksen rinnalle.

Työnantaja voi vakuuttaa työntekijänsä myös vapaa-aikana

Vapaa-ajan vietolla on suuri merkitys sekä elämänlaadulle että työ- ja toimintakyvyn ylläpidolle. Vaikka vapaa-aika antaa meille paljon hyvää, ei ole yhdentekevää miten sitä viettää: suurin osa tapaturmista sattuu vapaa-aikana. Vapaa-ajan tapaturmat ovatkin merkittävä syy poissaoloille työstä ja pahimmillaan ne voivat johtaa myös työkyvyn menetykseen.

Keskimäärin yhden tapaturman aiheuttama vahinkomeno on 700 euroa, tosin esimerkiksi aivovammat voivat johtaa pysyvään työkyvyttömyyteen ja satojen tuhansien eurojen korvausmenoihin. Vahinkoja ei voi aina estää, mutta seurauksia, kuten poissaolon kestoa ja hoidon sujuvuutta, on usein mahdollista hallita. Myös vapaa-ajalle ulottuva vakuutusturva ja nopea hoitoon pääsy onkin sekä työnantajan että työntekijän etu!

Valikoimassamme on kaksi erilaista ratkaisua henkilöstön vapaa-ajan tapaturmien vakuuttamiseen: toisessa vakuutusturva määräytyy työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan kun taas toisessa vakuutusmääristä sovitaan vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välillä vakuutusta tehtäessä.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutusten laajempana vaihtoehtona voimme tarjota myös If Terveysvakuutusta. Siitä korvataan tapaturmien lisäksi myös sairaudet.

Etsitkö vapaa-ajan tapaturmavakuutusta itsellesi tai perheenjäsenillesi?

Ota tapaturmavakuutus​ Ifiltä. ​


Työtapaturma- ja ammattitautilakiin perustuva vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautilakiin perustuvan vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksen laajat korvausetuudet hyödyttävät sekä työnantajaa että työntekijää:

  • ​Työntekijä pääsee nopeasti laadukkaaseen hoitoon ja toipuminen työkuntoon alkaa joutuisasti myös silloin, kun on kyseessä vapaa-ajalla tapahtunut vahinko

  • Vakuutus on työntekijälle veroton etu ja maksu työnantajalle vähennyskelpoinen

  • Työnantaja saa korvausta maksamastaan sairausajan palkasta

 • Työntekijä saa vapaa-aikansa turvaksi lähes työtapaturmavakuutusta vastaavat etuudet

Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksen korvausetuuksia ovat:

  • ​Tapaturman aiheuttamat hoitokulut ja vamman vuoksi tarpeelliset tutkimuskulut ilman ylärajaa

  • Päiväraha oman vuosityöansion mukaan

  • Tapaturmaeläke (täysi eläke on 85 % ansiosta)

  • Kuntoutusraha

  • Muut kuntoutusetuudet

  • Haittaraha pysyvästä haitasta

 • Perhe-eläke (enintään 70 % ansiosta) ja hautausapu.

Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksella voidaan vakuuttaa vain sellaiset henkilöt, jotka kuuluvat työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan työtapaturman varalta pakollisesti vakuutettaviin. Vakuutus on otettava samasta yhtiöstä, jossa työtapaturmavakuutus on.

Vakuutettu ryhmä voi olla joko koko henkilöstö tai työntekijäryhmä, joka muodostaa oman kokonaisuutensa esimerkiksi työn, tehtävän tai työsuhteen keston perusteella.

Vakuutuksesta maksettavat korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella.

Faktaesite: Vapaa-ajan ryhmävakuutus​​​

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa vakuutetulle vapaa-ajalla sattuneet vahingot vakuutusehtojen ja valittujen vakuutusmäärien mukaisesti.

Vakuutus voi sisältää valinnan mukaan seuraavia turvia:

 • Tapaturman aiheuttamat hoitokulut vakuutusmäärään saakka
 • Päivärahakorvaus tapaturman aiheuttamasta lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä
 • Kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta
 • Korvaus tapaturmaisen kuoleman varalle.

Kunkin turvan vakuutusmäärä valitaan vakuutusta otettaessa.

Vakuutettu ryhmä voi olla joko koko henkilöstö tai työntekijäryhmä. Ryhmän minimikoko on kaksi henkilöä.

Turvallisesti vapaa-ajalla

Vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisy

Tiesitkö, että Suomessa sattuu vuosittain 773 000 koti- ja vapaa-ajan tapaturmaa? Lue vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisystä​

Toimintaohjeet vapaa-ajan vahingon sattuessa

Lue toimintaohjeet työntekijälle ja työnantajalle vapaa-ajan vahingon sattuessa