Miten yritys täyttää työturvallisuuslain vaatimukset? Mitä työturvallisuus tarkoittaa käytännössä? Ottamalla selvää työn vaara- ja haittatekijöistä työnantaja huolehtii työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Lue lisää työolojen kehittämistarpeista ja katso, tarvitsetko työtapaturmavakuutuksen.

Työntekijä huolehtii työturvallisuudesta
Työntekijä tarvitsee henkilönsuojainta, jos vaaraa ei voi poistaa teknisillä ratkaisuilla tai työjärjestelyillä.

Työturvallisuus luo hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta työyhteisöön

Työturvallisuuden johtaminen kuntoon

Työturvallisuus tarkoittaa sitä, että työntekijöiden on turvallista suorittaa työtehtäviään ja että työolot ovat kunnossa.

Ennaltaehkäisevä työturvallisuustyö on tehokas keino välttää työtapaturmavahinkojen syntyminen.

Kaikki vakavat työpaikkatapaturmat johtavat viranomaistutkintaan. Silloin sinun on työnantajana tärkeää pystyä osoittamaan, että yrityksessäsi on pohdittu työturvallisuusasioita etukäteen ja työpaikan vaarat on tunnistettu.

Työturvallisuuskysymykset työsuojelun tueksi

Olemme koonneet listan työsuojeluun ja -turvallisuuteen liittyviä itsearviointikysymyksiä, joiden avulla voit pienentää työtapaturmien riskiä yrityksessäsi.

Alla olevat työturvallisuuskysymykset auttavat yritystä täyttämään työturvallisuuslain (738/2002) ja -asetusten minimivaatimuksia.

Yleiset työturvallisuuskysymykset

Pienennä tapaturmariskiä yrityksessäsi

Työturvallisuuskysymykset ovat työtapaturmavakuutuksen maksujärjestelmä- sekä toimialakohtaisia. Yrityskohtaiset kysymykset löydät työtapaturmavakuutuksen vakuutuskirjaltasi.

Työturvallisuusjohtaminen

Opetus ja ohjaus

Suoja- ja työvälineet

Työympäristö

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus

Työtapaturmavakuutus turvaa työntekijät onnettomuuksien ja ammattitautien varalta. Sen avulla henkilöstö saa hoitoa nopeasti, eikä yritykselle koidu yllättäviä kuluja.

Työtapaturmavakuutus

Lisää turvallisuudesta