Työturvallisuus

Hoida yrityksen työturvallisuus kuntoon Ifin työtapaturmavakuutuksen avulla.

Tutustu työtapaturmavakuutukseen

Työtapaturmavakuutus

Työturvallisuuden johtaminen kuntoon

Työturvallisuus luo hyvää oloa ja turvallisuuden tunnetta työyhteisöön.

Työturvallisuus tarkoittaa sitä, että työolot ovat kunnossa ja että työntekijöiden on turvallista suorittaa työtehtäviään. Ennaltaehkäisevä työturvallisuustyö on paras keino ehkäistä työtapaturmavahinkojen syntyminen. Olemme koonneet tähän kysymyksiä, jotka auttavat myös sinua ottamaan nämä asiat huomioon työpaikallasi ja ehkäisemään työtapaturmia.

Kaikki vakavat työpaikkatapaturmat johtavat viranomaistutkintaan. Silloin sinun on työnantajana tärkeä pystyä osoittamaan, että yrityksessäsi on pohdittu työturvallisuusasioita etukäteen ja työpaikan vaarat on tunnistettu.

Työturvallisuuskysymykset

Käytännössä työturvallisuuskysymykset auttavat yritystäsi täyttämään työturvallisuuslain (738/2002) ja -asetusten minimivaatimuksia. Löydät kunkin kysymyksen kohdalta hyödyllistä tietoa ja toimintaohjeita, joiden avulla voit pienentää työtapaturmien riskiä yrityksessäsi. Työtapaturmavakuutuksen osalta kysymykset voivat vaikuttaa myös vakuutusmaksuusi. Kysymykset ovat maksujärjestelmä- ja toimialakohtaisia. Löydät omat kysymyksesi vakuutuskirjaltasi.