Työturvallisuus

Työturvallisuus kuntoon

Työturvallisuuden johtaminen

Työturvallisuus tarkoittaa sitä, että työolot ovat kunnossa ja että työntekijöiden on turvallista suorittaa työtehtäviään. Ennaltaehkäisevä työturvallisuustyö on paras keino ehkäistä työtapaturmavahinkojen syntyminen. Olemme koonneet tähän kysymyksiä, jotka auttavat myös sinua ottamaan nämä asiat huomioon työpaikallasi ja ehkäisemään työtapaturmia.

Kaikki vakavat työpaikkatapaturmat johtavat viranomaistutkintaan. Silloin sinun on työnantajana tärkeä pystyä osoittamaan, että yrityksessäsi on pohdittu työturvallisuusasioita etukäteen ja työpaikan vaarat on tunnistettu.

Työturvallisuuskysymykset

Käytännössä työturvallisuuskysymykset auttavat yritystäsi täyttämään työturvallisuuslain (738/2002) ja -asetusten minimivaatimuksia. Löydät kunkin kysymyksen kohdalta hyödyllistä tietoa ja toimintaohjeita, joiden avulla voit pienentää työtapaturmien riskiä yrityksessäsi. Työtapaturmavakuutuksen osalta kysymykset voivat vaikuttaa myös vakuutusmaksuusi. Kysymykset ovat maksujärjestelmä- ja toimialakohtaisia. Löydät omat kysymyksesi vakuutuskirjaltasi.

  • Huolto Hämäläiselle työturvallisuus on avainasia

    Jatkuvasti teknistyvä autoala vaatii vakuutuksilta paljon. Kovassa kilpailussa pärjää ammattitaidolla ja asenteella, joka pätee myös vahingontorjuntaan. Lue Huolto Hämäläisen ajatuksista työturvallisuudesta.

    Lue Huolto Hämäläisen työturvallisuudesta
  • Työtapaturmavakuutus ylläpitää turvallisuutta

    Työtapaturmavakuutus on yrityksen lakisääteinen vakuutus, jolla työntekijä vakuutetaan töissä ja työmatkalla sattuneiden tapaturmien ja työn aiheuttamien ammattitautien varalta. If Osuva on huoleton työtapaturmavakuutus, jossa saat vakuutuksen juuri sinun yrityksesi riskinkantokyvyn mukaan. 

    Lue työtapaturmavakuutuksesta