Etätyövakuutus

Täytä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Y-tunnus on muotoa 1234567-8.

Y-tunnuksen avulla saamme perustiedot yrityksestäsi ulkoisesta rekisteristä. Tämä auttaa meitä perehtymään yrityksesi vakuutustarpeisiin.

Formuläret skickas...

​Jo 15% palkansaajista Suomessa tekee etätyötä. Pääosa heistä on tietotyöläisiä. Yrityksissä onkin tärkeää tiedostaa etätyön riskit ja selvittää, onko etätyöntekijöiden vakuutusturva riittävä. ​​​​​​​​​​​​​

Esimerkkejä Työtapaturmavakuutus
If Etätyövakuutus
Etätyöntekijä haki tulosteen viereisestä huoneesta ja kompastui mattoon.
korvaa ei tarvetta
Etätyöntekijä siirsi autoa kotipihalla asiakkaan auton tieltä ja liukastui.
korvaa ei tarvetta
Etätyöntekijä loukkaantui laittaessaan jumiutunutta ikkunaa kiinni.
ei korvaa korvaa
Etätyöntekijä työskenteli kotona ja kaatui rappusissa vessaan mennessään.
ei korvaa korvaa

​Etätyö lisääntyy - varmista oikea turva​

Etätyö tarkoittaa työnantajan kanssa etukäteen sovittua työskentelyä muualla kuin varsinaisella työpaikalla, yleensä tietotekniikkaa hyödyntäen. Etätyössä työntekijää koskevat samat työsuhteen säännöt kuin työpaikalla tehtävässä työssä. Kyseessä ei siis ole erillinen työsuhteen muoto vaan tapa organisoida työtä.

Etätyö tuo etuja sekä työntekijälle että työnantajalle. Monet arvostavat etätyön tuomaa työaikajoustoa, parempaa työrauhaa sekä säästöä työmatkan ajassa ja kustannuksissa.

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus

Työtapaturmavakuutus​ on voimassa myös etätyössä. Vahinkojen korvattavuuteen liittyy kuitenkin rajoituksia, joista työnantajat ja työntekijät ovat usein epätietoisia. Lakisääteinen vakuutus kattaa etätyössä vain välittömästi työhön liittyvän toiminnan.

Vapaaehtoinen etätyövakuutus

Etätyövakuutus täydentää etätyössä voimassaolevaa lakisääteistä työtapaturmavakuutusta ja on voimassa etätyön yhteydessä mm. ruokailujen ja taukojen aikana.Vakuutettuina ovat etätyötä tekevät henkilöt.

Muu vakuutusturva

Etätyövakuutusta laajempana vaihtoehtona voimme tarjota myös tapaturmavakuutuksen koko henkilökunnalle täysajalle tai vapaa-ajalle tai Henkilöstön sairaanhoitovakuutuksen​. Näistä vakuutuksista korvataan myös edellä kuvatut etätyössä työtapaturmavakuutuksen ulkopuolelle jäävät vahingot.​

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki astui voimaan vuoden 2016 alusta. Olemme koonneet tietopaketin lain aiheuttamista muutoksista.


Etätyö turvaa ja korvaa

​Etätyövakuutus korvaa vakuutetulle vakuutuskirjassa merkityissä olosuhteissa sattuneet vahingot vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutus voi sisältää valinnan mukaan seuraavat turvat:​

  • ​Tapaturman aiheuttamat hoitokulut valittuun vakuutusmäärään saakka
  • Päivärahakorvaus tapaturman aiheuttamasta ohimenevästä työkyvyttömyydestä
  • Kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta
  • Korvaus tapaturmaisen kuoleman varalle.​​​

Esite

Etätyön voi vakuuttaa myös vapaa-ajan vakuutuksella tai TerveysPlus-sairauskuluvakuutuksella.

Turvaa vapaa-ajalle tai ympäri vuorokauden