Työntekijän ryhmähenkivakuutus

Täytä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Pyydä tarjous

Työntekijän ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöilleen ottama työehtosopimuksiin perustuva henkivakuutus, jonka kustannuksista työnantaja vastaa.


Vakuutetun ikä kuolinhetkellä Vakuutettu kuollut 2020
-49
16 720
50
15 620
51
14 510
52
13 370
53
12 270
54
11 190
55
10 060
56
8 960
57
7 910
58
6 740
59
5 640
60-
4 660
Lapsikorotus
7 540
Tapaturmakorotus
50% perussumman ja lapsikorotuksen yhteismäärästä

Mikä työntekijän ryhmähenkivakuutus on?

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen. Valtakunnalliset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet kuolemanvaraturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksen ottaa ja myös maksaa työnantaja.

Työnantaja on velvollinen ottamaan ryhmähenkivakuutuksen, jos sitä edellytetään

  • työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa tai
  • työnantajan alalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa.

Kuolemantapauskorvauksen edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset.

​​Työntekijäin ryhmähenkivakuutus turvaa ja korvaa

Vakuutusmaksut peritään Työtapaturmavakuutuksen yhteydessä kaikista vakuutuksen piiriin kuuluvista henkilöistä. Työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksun suuruus vuonna 2020 on 0,061 % palkkasummasta (0,061 % vuonna 2019). Kunnilla ja seurakunnilla maksun suuruus on sama 0,061 % palkkasummasta (0,064 % vuonna 2019).

Korvaussumman suuruus määräytyy edunjättäjän iän perusteella (leskenosuus) sekä korvaukseen oikeutettujen edunsaajien lukumäärän perusteella (lapsenosuus). Kuolemantapauskorvaukset maksetaan keskitetysti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli toimii Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä.

Esimerkki: 

Alle 50-vuotiaan henkilön kuollessa vuonna 2020 on leskenosuus 16 720 euroa ja lapsenosuus jokaisesta korvaukseen oikeutetusta lapsesta 7 540 euroa. Jos kuolema on ollut tapaturmainen, maksetaan korvaussumma 50 %:lla korotettuna.

Lue lisää ryhmähenkivakuutuksesta

Haluatko tarjouksen yrityksen henkilöstön vakuutuksista?

Anna meille muutama tieto, niin saat meiltä tarjouksen