Ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöilleen ottama työehtosopimuksiin perustuva henkivakuutus, jonka kustannuksista työnantaja vastaa.

Haluatko tarjouksen yrityksen vakuutuksista?

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta

Mikä on työntekijän ryhmähenkivakuutus?

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen. Valtakunnalliset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet kuolemanvaraturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksen ottaa ja myös maksaa työnantaja.

Työnantaja on velvollinen ottamaan ryhmähenkivakuutuksen, jos sitä edellytetään

  • työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa tai
  • työnantajan alalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa.

Kuolemantapauskorvauksen edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus turvaa ja korvaa

Vakuutusmaksut peritään työtapaturmavakuutuksen yhteydessä kaikista vakuutuksen piiriin kuuluvista henkilöistä. Työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksun suuruus vuonna 2022 on 0,062 % palkkasummasta (0,061 % vuonna 2021).

Korvaussumman suuruus määräytyy edunjättäjän iän perusteella (leskenosuus) sekä korvaukseen oikeutettujen edunsaajien lukumäärän perusteella (lapsenosuus). Kuolemantapauskorvaukset maksetaan keskitetysti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli toimii Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä.

Esimerkki: 

Alle 50-vuotiaan henkilön kuollessa vuonna 2021 on leskenosuus 16 720 euroa ja lapsenosuus jokaisesta korvaukseen oikeutetusta lapsesta 7 540 euroa. Jos kuolema on ollut tapaturmainen, maksetaan korvaussumma 50 %:lla korotettuna.

Työntekijän ryhmähenkivakuutus 2021-2022

Ryhmähenkivakuutuksen perussummat

Vakuutetun ikä kuolinhetkellä Vakuutettu kuollut 2021/2022
-49
16 720 €
50
15 620 €
51
14 510 €
52
13 370 €
53
12 270  €
54
11 190 €
55
10 060 €
56
8 960 €
57
7 910 €
58
6 740 €
59
5 640 €
60-
4 660 €
Lapsikorotus
7 540 €
Tapaturmakorotus
50% perussumman ja lapsikorotuksen yhteismäärästä

Muita yrityksen henkilövakuutuksia