Ryhmähenkivakuutus

Anna meille muutama tieto yrityksestäsi. Me otamme sinuun yhteyttä.

Ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöilleen ottama työehtosopimuksiin perustuva henkivakuutus, jonka kustannuksista työnantaja vastaa.

Kuolemantapauskorvaus maksetaan työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on ehdoissa mainittuja edunsaajia.

Vakuutetun ikä kuolinhetkellä Vakuutettu kuollut 2017
-49
16 430
50
15 350
51
14 260
52
13 130
53
12 050
54
10 990
55
9 890
56
8 800
57
7 770
58
6 620
59
5 540
60-
4 570

​​Työntekijäin ryhmähenkivakuutus turvaa ja korvaa

Vakuutusmaksut peritään Työtapaturmavakuutuksen yhteydessä kaikista edellä mainitun vakuutuksen piiriin kuuluvista henkilöistä. Työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksun suuruus vuonna 2017 on 0,066 % palkkasummasta (0,066 % vuonna 2016). Kunnilla ja seurakunnilla maksun suuruus on kuitenkin 0,064 % palkkasummasta (0,062 % vuonna 2016).

Korvaussumman suuruus määräytyy edunjättäjän iän sekä korvaukseen oikeutettujen edunsaajien lukumäärän perusteella. Kuolemantapauskorvaukset maksetaan keskitetysti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli toimii Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä.

Esimerkki: 

Alle 50-vuotiaan henkilön kuollessa vuonna 2017 on peruskorvausmäärä 16 430 euroa ja jokaisesta korvaukseen oikeutetusta lapsesta 7 400 euroa. Jos kuolema on ollut tapaturmainen, maksetaan korvaussumma 50 %:lla korotettuna.

Lue lisää ryhmähenkivakuutuksesta