Ryhmähenkivakuutus

Täytä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöilleen ottama työehtosopimuksiin perustuva henkivakuutus, jonka kustannuksista työnantaja vastaa.

Kuolemantapauskorvaus maksetaan työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on ehdoissa mainittuja edunsaajia.

Vakuutetun ikä kuolinhetkellä Vakuutettu kuollut 2018
-49
16 550
50
15 460
51
14 360
52
13 230
53
12 140
54
11 070
55
9 960
56
8 870
57
7 830
58
6 670
59
5 580
60-
4 610
Lapsikorotus
7 460
Tapaturmakorotus
50% perussumman ja lapsikorotuksen yhteismäärästä

​​Työntekijäin ryhmähenkivakuutus turvaa ja korvaa

Vakuutusmaksut peritään Työtapaturmavakuutuksen yhteydessä kaikista edellä mainitun vakuutuksen piiriin kuuluvista henkilöistä. Työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksun suuruus vuonna 2018 on 0,063 % palkkasummasta (0,066 % vuonna 2017). Kunnilla ja seurakunnilla maksun suuruus on kuitenkin 0,062 % palkkasummasta (0,064 % vuonna 2017).

Korvaussumman suuruus määräytyy edunjättäjän iän sekä korvaukseen oikeutettujen edunsaajien lukumäärän perusteella. Kuolemantapauskorvaukset maksetaan keskitetysti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli toimii Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä.

Esimerkki: 

Alle 50-vuotiaan henkilön kuollessa vuonna 2018 on peruskorvausmäärä 16 550 euroa ja jokaisesta korvaukseen oikeutetusta lapsesta 7 460 euroa. Jos kuolema on ollut tapaturmainen, maksetaan korvaussumma 50 %:lla korotettuna.

Lue lisää ryhmähenkivakuutuksesta