1. Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa töissä ja työmatkalla sattuneet tapaturmat sekä työn aiheuttamat ammattitaudit.
Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädoskokoelmanumero 459/2015, lyhenne TyTAL) astuu voimaan vuoden 2016 alusta. Olemme koonneet tietopaketin uuden lain aiheuttamista muutoksista.​​

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on osa työntekijän työsuhteeseen perustuvaa sosiaaliturvaa. Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa

  • ​työssä, työpaikalla ja työmatkalla sattuneet tapaturmat
  • työn aiheuttamat ammattitaudit.

Tapaturmavakuutuslain mukaan työnantajan on otettava työntekijöilleen lakisääteinen tapaturmavakuutus työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Vakuutus on otettava ennen töiden aloittamista, jos saman kalenterivuoden aikana teetettyjen työpäivien lukumäärä on enemmän kuin 12. Tämä raja on työnantaja- ja kalenterivuosikohtainen. Raja ei siis ole työntekijäkohtainen. Esimerkiksi jos kaksi henkilöä työskentelee seitsemän päivää, on teetetty 14 työpäivää. Työpäivän kestolla ei ole merkitystä. Osapäivätyössä jo yksi työssäkäyntikerta katsotaan työpäiväksi. Merkitystä ei ole myöskään sillä, tehdäänkö työtä arkipäivänä, lauantaina tai sunnuntaina.

Vakuutus on otettava myös sellaisille yrityksen omistajille, yhtiömiehille ja osakkaille, jotka työskentelevät yrityksessä ja omistavat yrityksestä enintään 50 %. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa ei ole ikärajoja.​

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä. Vahinkojen korvattavuuteen liittyy kuitenkin rajoituksia, joista työnantajat ja työntekijät ovat usein epätietoisia. Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa etätyössä vain välittömästi työhön liittyvää toimintaa. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen aukkoja voidaan täydentää vapaaehtoisella If Etätyövakuutuksella.

Lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen liittyvät asiat hoidat If Yrityskansiossa. Siellä mm. täytät palkkailmoituksen, vahinkotilanteessa tarvittavan vakuutustodistuksen ja voit tilata vakuutuksen voimassaolotodistuksen.

Jos työstä ei makseta palkkaa, se ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Yritys voi tällöin ottaa vapaaehtoisen Talkoovakuutuksen.

Etsitkö vapaa-ajan tapaturmavakuutusta itsellesi tai perheenjäsenillesi?

Tutustu henkilöasiakkaan vapaa-ajan tapaturmavakuutukseen​


Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvataan työtapaturmien ja ammattitautien aiheuttamina mm.

  • ansionmenetykset (päiväraha ja tapaturmaeläke)
  • sairaanhoitokustannukset (mm. lääkärinpalkkiot, lääkkeet)
  • lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus
  • pysyvä haitta (haittaraha)
  • perhe-eläke
  • hautausavustus.

Tiesitkö tämän?

Vapaa-ajalla sattuu pääsääntöisesti enemmän tapaturmia kuin työaikana. Tämän lisäksi työntekijät ovat sairauslomalla huomattavasti useammin jonkin sairauden kuin tapaturman vuoksi. Lakisääteistä vakuutusturvaa kannattaa täydentää Henkilöstön sairaanhoitovakuutuksella ja yrityksen Matkavakuutuksella​.

Ryhmähenkivakuutus

​Ryhmähenkivakuutus - turvaa työntekijöille ja omaisille

Työehtosopimuksiin perustuva työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, jonka kustannuksista työnantaja vastaa. Kuolemantapauskorvaus maksetaan työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on ehdoissa mainittuja edunsaajia. Kuolemantapauskorvaukset maksetaan keskitetysti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista.

Työnantaja hoitaa työntekijän ryhmähenkivakuutuksen ja siihen liittyvät maksut lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä.

Työttömyysvakuutusmaksut

Tietoa työttömyysvakuutusmaksuista

Työttömyysvakuutusmaksujen hoito ja perintä siirtyi Työttömyysvakuutusrahastolle 1.1.2013 alkaen. Muutos koskee 1.1.2013 ja sen jälkeen alkavia vakuutuskausia. Vakuutusyhtiöt hoitavat 2012 ja sitä aikaisempiin vuosiin kohdistuvien työttömyysvakuutusmaksujen hoidon ja perinnän.

Lue lisää Työttömyysvakuutusrahaston sivuilta.

Turvaa henkilöstösi Ifin vakuutuksilla, lue lisää: Työntekijän vakuuttaminen​​​

Kotitalous työnantajana

Vakuuttamisvelvollisuus riippuu kotitalouden kalenterivuodessa teettämän työn määrästä. Jos saman kalenterivuoden aikana teetettyjen työpäivien lukumäärä on enemmän kuin 12, kotitaloudella on velvollisuus ottaa lakisääteinen tapaturmavakuutus. Tämä raja on kotitalous- ja kalenterivuosikohtainen. Raja ei siis ole työntekijäkohtainen. Mikäli on tiedossa, että työtä tullaan teettämään yli 12 päivää, vakuutus on otettava heti työn alkaessa.

Esimerkki:

Jos kaksi henkilöä työskentelee seitsemänä päivänä, on teetetty jo 14 työpäivää. Osapäivätyössä jo yksi työssäkäyntikerta katsotaan työpäiväksi. Merkitystä ei ole myöskään sillä, tehdäänkö työtä arkipäivänä, lauantaina tai sunnuntaina.

Työtapaturmavakuutuksen sekä Varman työeläkevakuutuksen saat helpoiten soittamalla asiakaspalveluumme, puhelin

010 19 15 00. Palvelemme arkisin klo 8.00-17.00.

Tapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn vaarallisuuden eli työn riskin mukaan.

Jos kotitalous on velvollinen ottamaan työntekijälle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, se on pääsääntöisesti velvollinen ottamaan myös työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus ja siihen liittyvät maksut hoidetaan aina lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä.

Lisäksi kotitalous on velvollinen maksamaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksun. Työntekijä maksaa palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun, joka peritään työntekijältä jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Työttömyysvakuutusmaksuista saa lisätietoja Työttömyysvakuutusrahaston nettisivuilta tvr.fi​

Kotitalouden on huolehdittava myös muista työnantajavelvoitteista kuten palkan ennakonpidätyksestä ja sosiaaliturvamaksuista.

Lue lisää maksuttomasta Palkka.fi-palvelusta ​​

​​

Talkoovakuutus

Rakennatko itse vai talkoilla? Palkkaatko työvoimaa? Muista vakuutukset!

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen esitteet

  1. Lakisääteinen tapaturmavakuutus