Skogsförsäkring

Skaffa försäkring för din skog behändigt på nätet. Beräkna ditt pris, detta binder dig inte till att köpa något.

  • Omfattande skydd

    Omfattande skydd för din värdefulla egendom. Skydd för både ekonomi- och tomtskog.

  • Förväntningsvärdesskydd

    Förväntningsvärdesskyddet täcker förlust av förväntad avkastning.

  • Finlands bästa skadehantering

    Du får hos oss oknepig service och snabba ersättningar.

Vad ersätter skogsförsäkringen? Tomtskog Ekonomiskog, Omfattande Ekonomiskog, Standard
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår inte Ingår Ingår

Skogsförsäkringen skyddar din egendom

Genom att försäkra din skog kan du överföra en del risker på försäkringsbolaget. Skogsförsäkringen skyddar din ekonomi- och tomtskog i händelse av plötsliga och oförutsedda skador. Ekonomiskog används huvudsakligen för att producera virke för skogshushållningens behov. Tomtskog är i sin tur en skog omfattande högst tre hektar, inom vars område gårdens huvudbyggnad är belägen eller för vilken beviljats bygglov.

Skogsförsäkringens pris

Skogsförsäkringens pris fastställs beroende på om det är fråga om ekonomi- eller tomtskog som du vill försäkra. På ekonomiskogsförsäkringens pris inverkar bl.a. skogens belägenhetskommun och areal samt omfattningen av den skyddsnivå du väljer. På tomtskogsförsäkringens pris inverkar skogens belägenhetskommun.

Var olyckan framme?

Vår snabba skadehantering hjälper dig om olyckan är framme. Se anvisningar för skadeanmälan för skogsskada.