Skogsförsäkring

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Skogsförsäkring

Skogen är förmögenhet som det lönar sig att ta väl hand om. Genom förnuftig planering och skogsvård kan du eliminera en del av de risker som skogen är utsatt för, men alla risker kan inte avlägsnas.

 • Omfattande skydd

  Omfattande skydd för din värdefulla egendom. Skydd för både ekonomi- och tomtskog.

 • Förväntningsvärdesskydd

  Förväntningsvärdesskyddet täcker förlust av förväntad avkastning.

 • Utmärkt skadehantering

  Du får skadehantering som den borde vara. 95 % av våra ersättningsbeslut är positiva.


Vad ersätter skogsförsäkringen? Tomtskog Ekonomiskog, Omfattande Ekonomiskog, Standard
Plötslig och oförutsedd skada

Vi ersätter skogsskador som orsakats av en överraskande händelse och som inte separat har uteslutits i villkoren. De vanligaste skadorna som ersätts är t.ex. stöld och skadegörelse.

Storm- eller snöskada

Vi ersätter skador på din skog till följd av storm och snö.

Insektsskada

Du får ersättning om insekter förstör träd- eller plantbestånd.

Skada orsakad av gnagare

Vi ersätter skador som orsakats av t.ex. sorkar.

Brandskada

Vi ersätter träd och plantbestånd som förstörts av eld.

Förlust av förväntningsvärde

Om du går miste om förväntad avkastning till följd av en skada, får du ersättning från förväntningsvärdesskyddet.

Skogsförsäkringen skyddar din egendom

Genom att försäkra din skog kan du överföra en del risker på försäkringsbolaget. Skogsförsäkringen skyddar din ekonomi- och tomtskog i händelse av plötsliga och oförutsedda skador. Ekonomiskog används huvudsakligen för att producera virke för skogshushållningens behov. Tomtskog är i sin tur en skog omfattande högst tre hektar, inom vars område gårdens huvudbyggnad är belägen eller för vilken beviljats bygglov.


Du får ett lämpligt försäkringsskydd för såväl ekonomi- som tomtskog. För ekonomiskog kan du välja mellan två skyddsnivåer, för tomtskog erbjuder vi alltid omfattande skydd.

Var olyckan framme?

Vår snabba skadehantering hjälper dig om olyckan är framme. Se anvisningar för skadeanmälan efter ämne. Du kan också logga in på Mina sidor och göra skadeanmälan elektroniskt. 

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Skogsförsäkring