Personförsäkringens hälsodeklaration

Då du köper personförsäkring, kommer vi utgående från försäkringen att be dig om information om ditt hälsotillstånd. Läs mer om hur hälsodeklarationen går enkelt och snabbt att fylla i!

Hälsodeklarationen är en blankett som har att göra med din hälsa, och som vi ber dig fylla i t.ex. om du köper en sjukförsäkring.

Vad är en hälsodeklaration?

Hälsodeklarationen är en utredning av ditt hälsotillstånd som försäkringsbolaget ber dig att fylla i och underteckna. En hälsodeklaration är nödvändig, när du köpt barnförsäkring, sjukförsäkring, skydd vid allvarlig sjukdom eller livförsäkring.

Vi frågar efter de hälsorelaterade uppgifterna för att kunna bedöma hurdan försäkring kan beviljas till dig. Även om du skulle ha sjukdomar som redan konstaterats, kan försäkringen beviljas i händelse av eventuella nya sjukdomar.

När du köpt försäkringen och godkänt försäkringsofferten kan du också fylla i hälsodeklarationen. Du kan besvara de hälsorelaterade frågorna på nätet, när det passar dig bäst.

Hälsodeklarationen fylls i och undertecknas via en skyddad förbindelse på Mina sidor, där du identifierar dig med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Uppgifterna om ditt hälsotillstånd handläggs konfidentiellt och kan bara ses av sakkunniga som specialiserat sig på hälsodeklarationer.

Vem kan fylla i hälsodeklarationen?

  • den försäkrade, om personen i fråga är myndig, eller
  • vårdnadshavaren för ett minderårigt barn.

Hälsodeklarationen steg för steg

  1. Logga in på Mina sidor. Du hittar hälsodeklarationen i fliken "Ta kontakt". Hälsodeklarationen kan fyllas i efter att du godkänt offerten. Om du köpt försäkringen i webbutiken, behöver du inte godkänna offerten separat.
  2. Fyll i och underteckna hälsodeklarationen. Beslutet om försäkringens beviljande avgörs på basis av de uppgifter du överlämnat, och det är därför viktigt att du fyller i hälsodeklarationen noggrant.
  3. Om du inte kommer ihåg den vård du har fått tidigare, hittar du din personliga vårdhistorik i Mina kanta-tjänsten. Du kan också be att få informationen av din läkarstation.
  4. Efter att du fyllt i och undertecknat hälsodeklarationen, kontrollerar vi de uppgifter du överlämnat och meddelar dig om försäkringen beviljats. Vi kontaktar dig, om vi behöver tilläggsuppgifter.

Besvara de hälsorelaterade frågorna på nätet, när det passar dig bäst.

Vad påverkar hälsodeklarationen?

Hälsodeklarationen påverkar hurdan försäkring kan beviljas till dig. Vanligtvis beviljas försäkringen som sådan, men försäkringen kan också beviljas med begränsande villkor. I sådana fall ingår t.ex. en sjukdom som har tidigare konstaterats inte i försäkringen, medan försäkringen i fråga om andra sjukdomar gäller som vanligt.

  • T.ex. om ditt barn nyligen har haft öroninflammation, får barnet vanligtvis en försäkring som med undantag av öronbesvär ersätter övriga besvär som konstaterats.

Livförsäkring, dvs. dödsfallsskyddet får inga begränsande villkor utgående från hälsotillståndet. Ibland, om än väldigt sällan, kan en livförsäkring beviljas mot förhöjd premie.

I vissa fall kan det hända att försäkringsbeslutet måste skjutas upp till en senare tidpunkt. I sådana fall är det alltid möjligt att få en olycksfallsförsäkring, eftersom den inte förutsätter en hälsodeklaration.

När vi behandlat hälsodeklarationen, meddelar vi dig direkt om försäkringen beviljats. Den nya försäkringen tryggar din vardag från och med den dag försäkringen uppges vara giltig, och du får genast tillgång tjänsterna som omfattas av försäkringen. Läs mer om If Terveys-tjänsterna, som vi erbjuder dig som har Ifs personförsäkring.

Du kan också ha nytta av följande: