Personförsäkring skyddar dig och familjen

En personförsäkring ger skydd och gör vardagen enklare. Sjuk- och olycksfallsförsäkringen täcker vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall och hjälper dig att hålla ekonomin på fötter om du blir allvarligt sjuk.


Välj en försäkring som passar dina behov, räkna ut priset och köp försäkringen direkt via nätet.

Med personförsäkringar avses antingen vårdkostnadsförsäkringar, som ersätter kostnader för vård vid sjukdomar och olycksfall eller utkomstförsäkringar, som ger skydd i händelse av arbetsoförmögenhet eller allvarlig sjukdom.

Personförsäkringen kompletterar socialskyddet och arbetsgivarens försäkringsskydd

Många försäkrar inte sig själv eller familjen tack vare den offentliga hälsovården som fungerar väl i Finland. Frivilliga personförsäkringar kompletterar socialskyddet i Finland och arbetsgivarens försäkringsskydd, men ersätter emellertid inte dem.

I den offentliga hälsovården kan långa kötider utgöra ett problem, särskilt om besvären inte kräver akut vård. När man köar för att få vård kan det ta längre att bli frisk och återvända till jobbet.

Försäkringar som arbetsgivaren tecknat omfattar yrkessjukdomar och arbetsolycksfall. Företagshälsovården ger skydd i händelse av enskilda läkarbesök och undersökningar, men efter att diagnosen blivit fastställd kan du själv vara tvungen att betala besök hos specialläkare, operationer, rehabilitering och mediciner.

en familj slappar i soffan

Behöver du hjälp att välja rätt personförsäkring?

Nästan alla våra försäkringar kan köpas via webbutiken dygnet runt. Du kan även kontakta oss, om du behöver hjälp med att hitta rätt försäkring. 

Livförsäkring ger din familj ekonomiskt skydd i händelse av att du plötsligt avlider.

Sjukförsäkring gör det enklare att boka tid hos läkare, och den ersätter också besök hos specialläkre, operationer och mediciner. Sjukförsäkringen ersätter både olycksfall och vård av sjukdomar.

Olycksfallsförsäkring säkerställer att du får vård snabbt i händelse av olycksfall och att återhämtningen kan börja direkt. Du kan välja mellan en basförsäkring och en omfattande försäkring. Omfattande olycksfallsförsäkring ersätter även exempelvis belastningsskador och försträckningar.

Skydd vid allvarlig sjukdom säkerställer att du får en större ersättning på en gång om du blir allvarligt sjuk eller drabbas av en allvarlig skada vid en olycka. Den skattefria engångsersättningen betalas ut direkt efter att diagnosen fastställts och du kan använda ersättningen efter eget gottfinnande.

Babyförsäkring dvs. försäkring för ofött barn ersätter bl.a. läkarbesök, operationer, mediciner på basis av en remiss samt allvarligare sjukdomar och olycksfall.

Barnförsäkring omfattar bl.a. läkarbesök, operationer, mediciner på basis av en remiss och gäller dessutom vid all idrott upp till 12 års ålder, dvs. en separat licensförsäkring behövs inte.

Reseförsäkring ersätter t.ex. sjukdomar och olycksfall som inträffat på resan. Res aldrig utomlands utan en giltig reseförsäkring. 

Idrottsförsäkring ersätter skador som inträffat vid idrott. Du behöver en idrottsförsäkring, om du har riskfyllda hobbyer eller tränar i ett idrottssällskap.