Personförsäkringen skyddar dig och din familj

Vi finländare försäkrar vanligtvis allt annat, t.ex. bilen och hemmet, men inte oss själva. Oavsett är det du som är viktigast. Läs mer om våra personförsäkringar och välj den som passar dina behov.

  • Allvarliga sjukdomar är oförutsett vanliga

    Var femte finländare insjuknar i cancer, hjärtinfarkt, krankärlssjukdom eller hjärninfarkt före 65 års ålder. (Källa: Mandatum Life)

  • Ett bra sätt att gardera sig, även som yngre

    Ca. hälften av de personer som går i sjukpension är under 55 år.

  • Ett olycksfall kan vem som helst råka ut för

    200 000 av de skador som finländare drabbats av varje år härrör från att de fallit eller ramlat omkull.


Personförsäkringen kompletterar socialskyddet och arbetsgivarens försäkringsskydd

Många försäkrar inte sig själv eller familjen tack vare den offentliga hälsovården som fungerar väl i Finland. Frivilliga personförsäkringar kompletterar socialskyddet i Finland och arbetsgivarens försäkringsskydd, men ersätter emellertid inte dem.

I den offentliga hälsovården kan långa kötider utgöra ett problem, särskilt om besvären inte kräver akut vård. När man köar för att få vård kan det ta längre att bli frisk och återvända till jobbet.

Försäkringar som arbetsgivaren tecknat omfattar yrkessjukdomar och arbetsolycksfall. Företagshälsovården ger skydd i händelse av enskilda läkarbesök och undersökningar, men efter att diagnosen blivit fastställd kan du själv vara tvungen att betala besök hos specialläkare, operationer, rehabilitering och mediciner.

Försäkringarna omfattar tjänster som underlättar vardagen

Läs mer om If Terveys-tjänsterna, som omfattar hälsorådgivning, distansläkare och direktersättning.

Som Ifs kund får du betjäning varje dag, då vår kundtjänst har även har öppet på veckosluten. Ladda ner If Mobil-appen och sköt dina försäkringsärenden enkelt var som helst och när som helst!

Behöver du hjälp att välja rätt personförsäkring?

Det går att köpa nästan alla våra försäkringar via webbutiken dygnet runt. Vid behov får du också hjälp av en expert via kundtjänsten för att hitta en försäkring som passar just dig.

Livförsäkring ger din familj ekonomiskt skydd i händelse av att du plötsligt avlider.

Sjukförsäkring gör det enklare att boka tid hos läkare, och den ersätter också besök hos specialläkre, operationer och mediciner. Sjukförsäkringen ersätter både olycksfall och vård av sjukdomar.

Olycksfallsförsäkring säkerställer att du snabbt får vård vid olycksfall, så att tillfrisknandet kan börja direkt. Du kan enligt behov välja vanlig eller omfattande olycksfallsförsäkring. Omfattande olycksfallsförsäkring ersätter t.ex. också belastningsskador och försträckningar till skillnad från vanlig olycksfallsförsäkring.

Skydd vid allvarlig sjukdom ger större ersättning på en gång i händelse av sjukdom eller vid skador till följd av olycksfall. Du får en skattefri ersättning direkt efter att diagnosen fastställts och du kan använda ersättningen efter eget gottfinnande. 

Babyförsäkring dvs. försäkring för ofött barn ersätter bl.a. läkarbesök, operationer, mediciner utifrån läkarremiss samt allvarligare sjukdomar och olycksfall.

Reseförsäkring (eller resenärförsäkring som det officiellt heter) ersätter t.ex. sjukdomar och olycksfall som inträffat på resan. Res aldrig utomlands utan reseförsäkring. 

Idrottsförsäkring ersätter skador som inträffat inom idrott. Du behöver en idrottsförsäkring, om du har riskfyllda hobbyer eller idrottar i ett idrottssällskap.