Träd har fallit eller plantbestånd skadats

Skog kan drabbats av skador på grund av t.ex. storm, snö, insekter eller brand. I sådana fall kan man söka ersättning från skogsförsäkringen. Se anvisningar och anmäl skada via nätet 24/7.

Anvisningar för skadeanmälan

 1. Gör skadeanmälan på Mina sidor
  Uppskatta hur mycket trädbestånd som förstörts och anmäl separat mängden massaved och stockved eller antalet kubikmeter fast mått. Om det förstörda trädbeståndet är omfattande, kan skadebeloppet konstateras utifrån ett mätningsbevis. Om det i samband med skadan också utförs annan avverkning, ska avverkningsmängderna specificeras och framgå av mätningsbeviset. Vi behöver inte alltid en kopia av mätningsbeviset, utan vi begär det vid behov.

  Uppge det skadade trädbeståndets ålder, om din skogsförsäkring inkluderar skydd i händelse av förlorat förväntningsvärde. Vid plantskador behöver vi uppgift om antalet plantor och trädslag.

  Uppge i skadeanmälan alltid FO-numret för ditt skogsbruk.

 2. Vi handlägger ditt skadeärende snabbt. Vi kontaktar dig, om vi behöver tilläggsutredningar.
  Observera att ersättningsbeslut angående skogsskador inte kommer att visas på Mina sidor.
 3. Notera att ersättningen för skogsskada är skattepliktig inkomst. Vi meddelar beloppet av förskottsinnehållningen till skattemyndigheten.
 4. Se även anvisningar vid stormskada.

Storm kommer

Kom ihåg att se över dina försäkringar