Skogsskada

När olyckan är framme, ta det lugnt. Vi hjälper dig.

Anvisningar för skadeanmälan

  1. Gör skadeanmälan på Mina sidor
    Uppskatta hur mycket trädbestånd som förstörts och anmäl separat mängden massaved och stockved eller antalet kubikmeter fast mått. Om det förstörda trädbeståndet är omfattande, kan skadebeloppet konstateras utifrån ett mätningsbevis. Om det i samband med skadan också utförs annan avverkning, ska avverkningsmängderna specificeras och framgå av mätningsbeviset. Vi behöver inte alltid en kopia av mätningsbeviset, utan vi begär det vid behov.

    Uppge det skadade trädbeståndets ålder, om din skogsförsäkring inkluderar skydd i händelse av förlorat förväntningsvärde. Vid plantskador behöver vi uppgift om antalet plantor och trädslag.

    Uppge i skadeanmälan alltid FO-numret för ditt skogsbruk.

  2. Vi handlägger ditt skadeärende snabbt. Vi kontaktar dig, om vi behöver tilläggsutredningar.
  3. Notera att ersättningen för skogsskada är skattepliktig inkomst. Vi meddelar beloppet av förskottsinnehållningen till skattemyndigheten.
  4. Se även anvisningar vid stormskada.

Gör skadeanmälan på Mina sidor

Mina sidor står till tjänst 24/7.

Mina sidor

Vi erbjuder dig personlig service nu varje dag

Sköt dina försäkrings- och skadeärenden smidigt må–fr 8–20 och lö–sö 10–16.

Ring oss

Hur kommer skogsförsäkringen till hjälp vid en skada?

Ersättningen är det belopp per kubikmeter fast mått som anges i försäkringsbrevet. Det beräknas på basis av det förstörda trädbeståndet. Vid plantskador är ersättningen det belopp per förstörd hektar som anges i försäkringsbrevet.

För röjning och plantering av ny skog utbetalas ingen separat ersättning.

Om du behöver hjälp med att göra skadeanmälan eller uppskatta skadans omfattning, kan du t.ex. kontakta en skogsvårdsförening. Dessa kostnader för att utreda skadan ersätts emellertid inte från försäkringen, utan dem måste du stå för själv.

Storm kommer

Kom ihåg att se över dina försäkringar