Tiesitkö nämä asiat lasten sairauksista ja vakuuttamisesta?

Lue, mitä suomalaislasten yleisimmät sairaudet ovat, miten soten uskotaan vaikuttavan terveydenhoidon saatavuuteen ja miten yleisiä lapsivakuutukset ovat.

If teetti joulukuussa 2017 kyselytutkimuksen alle 12-vuotiaiden lasten sairastamisesta ja vakuuttamisesta. Tähän YouGov Finlandin toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 755 isää ja äitiä*. Kokosimme kyselytutkimuksen tulokset tutkittavaksesi ja yhdistimme tuloksiin muita ajankohtaisia tietoja.

Mitä ovat lasten yleisimmät sairaudet?

Suomalaislasten yleisimpiä lääkärikäyntiä vaatineita sairauksia ovat kyselytutkimuksen mukaan

  1. flunssa/kuume
  2. korvatulehdus
  3. kurkkukipu/nielutulehdus
  4. allergia/astma
  5. murtumat/kolahdukset/nyrjähdykset.

Kyselytutkimukseen vastanneiden lapsista 87 prosenttia on ollut sairaana vähintään kerran viimeisen vuoden aikana. 59 prosenttia lapsista on sairastanut 2–5 kertaa vuoden aikana.

Pääkaupunkiseudulla yksityiset lääkäripalvelut ovat suositumpia kuin julkinen hoito.

Suosivatko suomalaiset yksityistä vai julkista terveydenhuoltoa?

Kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset suosivat julkista terveydenhuoltoa. 51 prosenttia vanhemmista käyttää lastaan pääasiassa julkisen sektorin lääkärillä, 26 prosenttia suosii pääasiassa yksityisiä lääkäriasemia ja 21 prosenttia käy vaihtelevasti yksityisillä ja julkisilla lääkäriasemilla.

Väkilukuun suhteutettuna yksityisen lääkärin hoitoa haetaan useimmin pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla. Pääkaupunkiseudulla jo niukasti useampi sanoo käyttävänsä pääasiassa yksityisiä lääkäripalveluja. Harvimmin yksityislääkäreiden palveluihin hakeudutaan Itä- ja Pohjois-Suomessa. Kyselytutkimukseen osallistuneista joka kolmas kertoi, ettei ole käyttänyt lastaan lääkärillä kertaakaan viimeisen vuoden aikana.

Miten yleisiä lapsivakuutukset ovat?

Lähes 70 % suomalaisista lapsista on vakuutettu. Heistä suurin osa on vakuutettu sekä sairauksien että tapaturmien varalta.

Lapseni vakuutus kattaa sairaudet ja tapaturmat
Lapseni vakuutus kattaa vain tapaturmat
Lapsellani on vakuutus, mutta en tiedä millainen
Lapsellani ei ole vakuutusta
En tiedä, onko lapsellani vakuutusta

Lähde: YouGov Finlandin tekemä kyselytutkimus*.

Lähes 70 prosenttia suomalaislapsista on vakuutettu jollain tavalla, kyselytutkimus osoittaa. Suhteessa asukasmäärään eniten vakuutuksia löytyy pääkaupunkiseudulla asuvilta, vähiten Itä- ja Pohjois-Suomessa asuvilta. Selvästi yleisin vakuutus on sellainen, joka kattaa sekä lapsen sairaudet että tapaturmat. Tästä vakuutuksesta käytetään useimmin nimityksiä lapsivakuutus tai lapsen sairauskuluvakuutus. Finanssialan mukaan yhteensä 458 867 suomalaislapsella on sairaudet ja tapaturmat kattava vakuutus (tilanne 30.6.2017).

Miksi lapselle hankitaan vakuutus?

Lapselle hankitaan vakuutus useimmin siksi, että vanhemmat haluavat varmistaa lapsen nopean ja helpon pääsyn lääkärille. Toiseksi yleisin syy hankkia vakuutus on halu varautua lapsen vakavaan sairastumiseen tai loukkaantumiseen. 

Yleisin syy jättää vakuutus hankkimatta on vakuutuksen hinta – osa vanhemmista kokee vakuutuksen toisin sanoen liian kalliiksi ja jättää vakuutuksen siksi ostamatta. Toiseksi yleisin syy jättää lapsen vakuuttaminen välistä on se, että vakuutukselle ei koeta olevan tarvetta.

5 yleisintä syytä ottaa lapsivakuutus


Lähde: YouGov Finlandin tekemä kyselytutkimus*. Vastaajat saivat valita kolme itselle tärkeintä syytä ottaa lapsivakuutus.

Mitä mieltä suomalaiset ovat sotesta?

Kyselytutkimuksen mukaan tuleva sote-uudistus jakaa mielipiteitä. Kyselytutkimukseen vastanneista 33 prosenttia uskoo, että sote ei aiheuta muutoksia hoitoon pääsyssä. 29 prosenttia uskoo, että hoitoon pääsy vaikeutuu, ja lähes yhtä moni (28 %) ei ole muodostanut kantaa asiaan. 10 prosenttia luottaa siihen, että hoitoon pääsy helpottuu sote-uudistuksen myötä.

Kriittisimpiä sote-uudistusta kohtaan ollaan maaseudulla ja pienissä kunnissa, myönteisimpiä pääkaupunkiseudulla. Naiset suhtautuvat sote-uudistukseen hieman miehiä myönteisemmin. Kaikissa vastaajaryhmissä epätietoisten osuus on kuitenkin suuri.

Milloin lapselle hankitaan vakuutus?

Joka toinen lapsensa vakuuttava hankkii vakuutuksen jo ennen lapsen syntymää. Suurin osa, kahdeksan kymmenestä, hankkii vakuutuksen joko raskausaikana tai vauvan ensimmäisen elinvuoden aikana.

Missä vaiheessa otit lapsellesi vakuutuksen?

Ennen lapsen syntymää
Heti syntymän jälkeen
Lapsen ollessa alle 1-vuotias
Lapsen ollessa alle 3-vuotias
Myöhemmin
En osaa sanoa

Lähde: YouGov Finlandin tekemä kyselytutkimus Ifin toimeksiannosta. Kyselyyn osallistui 755 suomalaista, joilla on 0 –12-vuotiaita lapsia.

Miten paljon työpoissaoloja lasten sairaudet aiheuttavat?

Kyselytutkimuksen mukaan 60 prosenttia työssäkäyvistä vanhemmista on joutunut olemaan poissa töistä viimeisen vuoden aikana lapsen sairastumisen takia. Useimmat ovat joutuneet olemaan töistä poissa yhteensä 2–5 päivää vuoden aikana. Eniten sairaan lapsen kotihoitopäiviä oli kertynyt 3–9-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Duodecimin mukaan infektiot ovat yleisin syy lasten poissaoloihin päiväkodista tai koulusta. Lasten yleisin infektio on virusperäinen ylähengitystietulehdus.

*YouGov Finland toteutti kyselytutkimuksen suomalaislasten sairastamisesta Ifin toimeksiannosta joulukuussa 2017. Sähköiseen kyselytutkimukseen osallistui yhteensä 755 alle 12-vuotiaan lapsen vanhempaa. Jos perheellä on useampia lapsia, kysymyksiin pyydettiin vastaamaan nuorimman lapsen osalta. Kokonaistuloksissa keskimääräinen luottamusväli on noin ± 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa (95 prosentin luottamustasolla).

Lue myös nämä