If Etuohjelma palkitsee myös, kun vahinkoa ei satu

Vakuutukset tuovat turvaa yllätysten varalta, mutta asiakkaanamme hyödyt siitäkin, kun mitään ei satu. Sinulle kertyy vahingottomilta vuosilta If Omavastuurahaa jopa 40 euroa vuodessa – aina 200 euroon saakka. Omavastuurahalla voit pienentää omavastuutasi, jos vahinko sattuu.

If Omavastuurahaa kertyy vahingottomista vuosista

  • 20 euroa vuodessa, kun olet Etuohjelman 1. tasolla
  • 30 euroa vuodessa, kun olet Etuohjelman 2. tasolla
  • 40 euroa vuodessa, kun olet Etuohjelman 3. tasolla

Vahingoksi lasketaan maksettu korvaus Liikenne-, Auto-, Koti- tai Venevakuutuksesta.

Omavastuurahaa karttuu aina 200 euroon saakka. Kun Omavastuurahaa käytetään, alkaa se kertyä uudelleen seuraavasta vahingottomasta vuodesta alkaen.

If Omavastuurahan käyttäminen

Omavastuurahaa voi käyttää, kun vahingon määrä on suurempi kuin omavastuu. Omavastuurahan ja vakuutuksen, josta korvaus maksetaan, on oltava samassa If Sopimuksessa.

Omavastuurahaa ei voi käyttää

  • henkilövahingoissa 
  • seuraeläinvahingoissa
  • hevosvahingoissa
  • metsävahingoissa 
  • vastuu- tai oikeusturvavahingoissa 
  • liikennevahingoissa
  • kaskovakuutuksen lasiturvasta korvattavissa vahingoissa

Tarkista If Omavastuurahasi määrä