If Omavastuuraha

Omavastuuraha pienentää omavastuutasi vahingon sattuessa. Lue, missä kaikissa tilanteissa voit hyödyntää If Omavastuurahaa. 

Vakuutukset tuovat turvaa yllätysten varalta, mutta asiakkaanamme hyödyt siitäkin, kun mitään ei satu. Sinulle kertyy If Omavastuurahaa vahingottomista vakuutuskausista jopa 40 euroa – aina 200 euroon. Omavastuurahalla voit pienentää omavastuutasi, jos vahinko sattuu.

If Omavastuurahaa kertyy vahingottomista vakuutuskausista

 • 20 euroa vakuutuskaudessa, kun olet Etuohjelman 1. tasolla
 • 30 euroa vakuutuskaudessa, kun olet Etuohjelman 2. tasolla
 • 40 euroa vakuutuskaudessa, kun olet Etuohjelman 3. tasolla.

Vahingoksi lasketaan maksettu korvaus liikenne-, auto-, koti- tai venevakuutuksesta.

Omavastuurahaa karttuu aina 200 euroon. Kun Omavastuurahaa käytetään, se alkaa kertyä uudelleen seuraavasta vahingottomasta vakuutuskaudesta lähtien. 

Omavastuurahan päivittyminen

Omavastuurahapottisi kasvaa kerran vakuutuskaudessa. Omavastuuraha päivittyy noin viisi viikkoa ennen seuraavan vakuutuskauden alkamista. Näet sopimuskautesi Omilla sivuilla kohdassa "Asiakirjat".

Omavastuurahan käyttäminen

Omavastuurahaa voi käyttää, kun vahingon määrä on suurempi kuin omavastuu. Omavastuurahan ja vakuutuksen, josta korvaus maksetaan, on oltava samassa If Sopimuksessa.

Omavastuurahaa voi käyttää useimmissa vahingoissa

Ifin asiakkaat käyttävät Omavastuurahaa useimmin autoiluun ja omaan kotiin liittyvissä vahingoissa. Pysäköintipaikalla syntyvät rutut, puhelimien ja tietokoneiden rikkoutumiset sekä vuodot ovat tyypillisiä vahinkoja, joista Omavastuurahasta on hyötyä.

Voit hyödyntää If Omavastuurahaa

 • kaikissa kodin irtaimiston vahingoissa (esim. puhelin hajoaa lattialle tiputtuaan tai pesukone aiheuttaa vesivahingon keittiössä). 
 • kaikissa kodin rakennusvahingoissa (esim. omakotitalossa syttyy tulipalo tai ilmastointilaite rikkoutuu).
 • kaikissa venevahingoissa (esim. veneelle tehdään ilkivaltaa tai ajat veneellä karille).
 • useimmissa kaskovahingoissa (esim. oma auto ruttaantuu kolarissa tai auto varastetaan). 

Jos esimerkiksi kotonasi syntyy vesivahinko, korvauksesta vähennetään omavastuu, joka on kotivakuutuksessa tyypillisesti 150 euroa. Jos sinulle on kertynyt Omavastuurahaa 100 euroa, omavastuuksi jää ainoastaan 50 euroa. Mukava yllätys ikävän tilanteen keskellä, vai mitä?

Omavastuurahaa ei voi käyttää

 • henkilövahingoissa 
 • seuraeläinvahingoissa
 • hevosvahingoissa
 • metsävahingoissa 
 • vastuu- tai oikeusturvavahingoissa 
 • liikennevahingoissa
 • kaskovakuutuksen lasiturvasta korvattavissa vahingoissa.

Tarkista If Omavastuurahasi määrä