If Självriskkonto

Tack vare If Självriskkonto kan du minska självrisken – du får således en bättre ersättning, när skadan är framme. Läs mer om hur självriskkontot fungerar och när du kan dra full nytta av det!

Aktuellt: från och med 12.2.2022 upphör avsättning av pengar till If Självriskkonto. Läs mer.

Pengarna på ditt If Självriskkonto fungerar som en spargris du eventuellt har glömt bort, men som du kan använda när skadan är framme. Om ditt avtal har trätt i kraft innan 12.2.2022 och du omfattas av If Förmånsprogram har du samlat pengar på Självriskkontot för varje skadefri försäkringsperiod.

Kontrollera ditt saldo på Mina sidor 24/7

Du kan kontrollera summan på Självriskkontot via Mina sidor i Min profil - Kundförmåner. Mina sidor går snabbt att använda genom appen If Mobil.

Vad betyder självrisk?

Självrisken är den summa som du själv får stå för vid en skada. I praktiken görs ett avdrag i form av självrisk från den ersättning som vi betalar till dig. Därtill går självrisken att betala direkt exempelvis på reparationsverkstaden.

T.ex. om diskmaskinen orsakat en vattenskada i köket görs från ersättningen avdrag för självrisken, som i hemförsäkringen typiskt är 150 euro.

Om du har samlat 100 euro på ditt Självriskkonto, återstår endast 50 euro i självrisk.

Självriskkontot fungerar i samband med de flesta skador

Du kan använda pengarna på självriskkontot när skadebeloppet är större än självrisken. Ifs kunder använder självriskkontot ofta vid skador som gäller bilande och skador i hemmet. Självriskpengarna kommer till nytta t.ex. då bilen har fått bucklor, mobiltelefonen eller datorn har gått sönder eller vid läckage i hemmet.

Du kan använda pengarna på If Självriskkonto vid

 • alla skador på hemlösöre (telefonen faller i golvet och går sönder, tvättmaskinen läcker och orsakar vattenskador i köket osv.)
 • alla byggnadsskador i hemmet (eldsvåda i egnahemshus, luftkonditioneringen går sönder osv.)
 • alla båtskador (båten utsätts för skadegörelse, du kör på grund osv.)
 • de flesta kaskoskador (din bil skadas i en krock, bilen stjäls osv.).

Du kan inte använda pengarna på If Självriskkonto vid

  • skador som ersätts från kaskoförsäkringens glasskydd (vid skada på vindrutan)
  • personskador
  • sällskapsdjursskador
  • hästskador
  • skogsskador
  • ansvars- eller rättsskyddsskador
  • trafikskador.

  Så här använder du pengarna på If Självriskkonto

  1. Gör skadeanmälan.
  2. Lyft fötterna på bordet. Vi ser till att de pengar som du har samlat på ditt If Självriskkonto används om din skada motsvarar de situationer som vi har beskrivit på denna sida.