Ajoneuvon lunastus

Mikäli vahinkotarkastuksessa todetaan ajoneuvon vauriot liian suuriksi ja ajoneuvon korjaaminen ei ole taloudellisesti perusteltua, vakuutusyhtiöllä on oikeus lunastaa vaurioitunut ajoneuvo.

Milloin ajoneuvo lunastetaan?

Vakuutusehdot, käypä arvo ja vaurioituneen ajoneuvon jäännösarvo määrittelevät korjauksen kannattavuuden rajan.

Ajoneuvon korjaaminen on aina ensisijainen korvaustapa. Jos kuitenkin ajoneuvon arvo vaurioituneena yhdessä arvioitujen korjauskulujen kanssa ylittää ajoneuvon käyvän arvon, vakuutusyhtiö lunastaa ajoneuvon.

Ajoneuvon käypä arvo

Liikenne- ja kaskovahingoissa ajoneuvon käypä arvo tarkoittaa ajoneuvon yksilöityä käteishintaa, jonka ajoneuvosta olisi saanut juuri ennen vahinkoa. Käypää hintaa määritettäessä otetaan huomioon markkinatilanne ja ajoneuvosi kunto.

Lunastusturva

Ilman lunastusturvaa korvaus perustuu vahinkohetken markkinahintaan. Kun kaskovakuutukseesi sisältyy lisäturvana myytävä lunastusturva, maksetaan lunastustilanteessa käypää arvoa korkeampi korvaus. Korvauksesta vähennetään kyseisen vahinkotapahtuman omavastuu.

Lunastustilanteessa korvataan uuden samanlaisen auton käteismyyntihinta, jos

  • ajoneuvosi on enintään kolme vuotta vanha,
  • sillä on ajettu enintään 60 000 km,
  • korjauskustannusarvio on yli 50 % uuden hinnasta ja
  • olet ajoneuvon ensimmäinen omistaja tai haltija.

Muussa tapauksessa korvataan käypä hinta korotettuna 30 %:lla, kun korjauskustannusarvio on yli 60 % käyvästä hinnasta. Käytettynä hankitusta ajoneuvosta korvataan enintään hankintahetken käypä hinta.