Inlösning av fordon

Om man vid skadeinspektionen konstaterar att fordonets skador är för omfattande och att det inte är ekonomiskt motiverat att reparera fordonet, har försäkringsbolaget rätt att lösa in det skadade fordonet.

När går fordonet till inlösning?

Försäkringsvillkoren, det gängse värdet och det skadade fordonets restvärde avgör när en reparation lönar sig.

Vi ersätter alltid en skada i första hand genom att låta reparera fordonet. Om emellertid fordonets värde som skadat tillsammans med de uppskattade reparationskostnaderna överstiger fordonets gängse värde, löser försäkringsbolaget in fordonet.

Fordonets gängse värde

I trafik- och kaskoförsäkringarna avses med fordonets gängse värde det kontanta pris som man skulle ha fått för fordonet omedelbart före skadan. Vid fastställandet av det gängse priset beaktas marknadssituationen och fordonets skick.

Inlösningsskydd

Utan inlösningsskydd baserar sig ersättningen på marknadspriset vid tidpunkten för skadan. Om din kaskoförsäkring omfattar inlösningsskydd som säljs som tilläggsskydd, betalas i händelse av inlösning en högre ersättning än det gängse värdet. Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som valts för respektive skadefall.

Vid inlösning ersätts det kontanta priset för en ny likadan bil, om

 • ditt fordon är under 3 år gammalt
 • fordonet har körts mindre än 60 000 km
 • de uppskattade reparationskostnaderna överstiger 50 % av priset för ett nytt fordon och
 • du är fordonets första ägare eller innehavare.

I annat fall ersätts det gängse priset förhöjt med 30 %, när de uppskattade reparationskostnaderna är mer än 60 % av det gängse priset. För ett fordon som skaffats begagnat är ersättningen högst det gängse priset vid anskaffningstidpunkten.

 • Vanliga frågor

  Se svaren på de vanligaste frågorna våra kunder brukar ställa oss om ersättningsärenden.

  Vanliga frågor
 • Avbrott i färden

  Se anvisningar för hur du kan fortsätta din färd samt uppgifter om bärgningstjänsten och ersättande bil.

  Avbrott i färden
 • If Apu hjälper 24/7

  Du får snabbt hjälp via oss. Du når oss över hela Finland.

  Ring 010 19 19 19