Nordic Health -tutkimus selvitti pohjoismaalaisten terveyttä

Mielenterveyden haasteet ovat maailmanlaajuisesti suuri ongelma, eivätkä Pohjoismaat tee siitä poikkeusta. Ifin teettämä pohjoismainen Nordic Health 2023 -tutkimus osoittaa, että stressiä kokevia ihmisiä on paljon – liian paljon. Tämän lisäksi lähes puolet, 47 prosenttia, pohjoismaalaisista on nyt enemmän huolissaan taloudestaan kuin vuosi sitten.

Me Ifissä haluamme tutkia, miten ihmisten asenteet ja käyttäytymiset eroavat eri elämänalueilla ja eri maissa. Teimme Nordic Health -kyselytutkimuksen pureutuaksemme pohjoismaalaisten terveyteen ja taloudelliseen turvallisuuteen. 

– Maailmanlaajuinen pandemia ja sitä seurannut taloudellinen epävakaus korkean inflaation ja nousevien energianhintojen myötä on pistänyt yritykset ja kotitaloudet koville. Tilanne voi olla hyvin stressaava. Ilmastonmuutos ja sota Euroopassa eivät tee asioista yhtään helpompia, Ifin pohjoismainen terveysstrategi Kristina Ström Olsson sanoo.

Ifin terveysstrategi Kristina Ström Olsson
Ifin terveysstrategi Kristina Ström Olsson

Ifin tutkimuksesta käy ilmi myös, että vain 45 prosenttia pohjoismaisista vastaajista luottaa, että julkinen terveydenhuoltojärjestelmä tarjoaa nopean pääsyn hoitoon. 18–29-vuotiaista nuorista vain 30–40 prosenttia luottaa tähän.

Kokonaisuudessaan Norjassa luotetaan eniten julkiseen terveydenhuoltoon ja Suomessa vähiten. Henkilövakuutuksista on tulossa entistä tärkeämpiä, kun väestö ikääntyy ja kansalliseen terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvajärjestelmiin kohdistuu yhä enemmän paineita, Ström Olsson sanoo.

Tutkimuksen toteutti Kantar Sifo yhteistyössä Ifin kanssa. Kyselyyn vastasi 4 032 henkilöä Pohjoismaissa 13.–24. lokakuuta 2022. Norja (n=1 016), Ruotsi (n=1 005), Tanska (n=1 005) ja Suomi (n=1 006). Tulokset on painotettu sukupuolen, iän ja sijainnin mukaan niin, että ne edustavat kunkin maan väestönrakennetta.

Kyselyn keskeiset tulokset

  • 84 prosenttia on kokenut negatiivista stressiä
  • Neljä kymmenestä on ollut stressaantunut pitkään (yli kuusi kuukautta)
  • Yleisin stressin laukaisija on työelämän ja yksityiselämän yhdistäminen
  • Yleisimmät stressioireet ovat unihäiriöt, ärtymys, ahdistuneisuus ja ongelmat keskittymiskyvyssä
  • 42 prosenttia kokee, että henkisen hyvinvoinnin ongelmat vaikuttavat heidän työkykyynsä
  • 23 prosenttia on huolissaan sairastumisesta ja pitkästä sairauslomasta
  • 45 prosenttia luottaa siihen, että julkinen terveydenhuoltojärjestelmä tarjoaa nopeasti apua koettuihin sairauden tai ei-akuutin vamman aiheuttamiin ongelmiin, 42 prosenttia ei luota
  • Puolet Pohjoismaiden väestöstä on nyt enemmän huolissaan omasta taloudestaan kuin vuosi sitten
  • 18 prosenttia kokee, että he eivät elä tasa-arvoisessa suhteessa