Lakisääteinen työterveyshuolto

Hyvä työterveyshuolto sisältää ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa, työkykyä tukevaa sairaanhoitoa ja saumatonta yhteistyötä yrityksen ja työterveyspalveluiden välillä. Lue lisää mitä vaihtoehtoja yrityksellä on työterveyshuollon järjestämiseen!

Lakisääteinen työterveys

Työterveys on jokaisen työnantajan velvollisuus

Työterveyshuolto on Suomessa lailla säädeltyä. Työterveyshuoltolaki edellyttää, että työnantajan on järjestettävä kaikille työntekijöilleen työterveyshuolto, mikäli yrityksellä on yksikin työntekijä.

Lakisääteisen työterveyshuollon tavoitteena on tukea työntekijän työkykyä ja ennaltaehkäistä työstä aiheutuvia terveyshaittoja.

Työterveyshuollon järjestäminen

Työnantaja voi ostaatyöterveyspalvelut julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta, esimerkiksi terveyskeskuksesta tai yksityiseltä lääkäriasemalta. Yritys voi järjestää palvelut myös itse esimerkiksi yhdessä muiden työnantajien kanssa.

Työterveyspalvelut ja henkilövakuutukset yhdessä

Yhä useampi yritys täydentää työterveyttä sairaanhoidon palveluilla ja vapaaehtoisilla vakuutuksilla

Pakollisen työterveyden lisäksi työnantaja voi tarjota työntekijöilleen myös laajempia terveysratkaisuja. Suurin osa suomalaisista yrityksistä ottaakin työterveyshuollon lisäksi sairaanhoitopalveluja tukemaan henkilöstön terveyttä ja työkykyä.

Työterveyteen voidaan liittää terveyttä edistäviä ja sairauksia hoitavia lisäpalveluita, kuten yleislääkäritasoista sairaanhoitoa, laboratorio-, ultraääni- ja röntgentutkimuksia sekä erikoislääkäritasoista sairaanhoito- ja asiantuntijapalveluja.

Yritys voi ottaa täydentäviä sairaanhoidon palveluita osaksi työterveyssopimusta, terveysvakuutuksen kautta, tai edellisten yhdistelmänä. Tavoitteena on usein paitsi sujuvan hoidon tarjoaminen ja mahdollisimman nopea töihinpaluu myös työterveyshuollon kustannusten vähentäminen osana henkilöstön hyvinvointikokonaisuutta.

Työkykyä tukeva työterveyskokonaisuus

Terveysvakuutuksen eli yrityksen sairauskuluvakuutuksen avulla voidaan järjestää sairaanhoidon palveluita hyvin kattavasti. Vakuutuksen käyttöä voidaan myös rajata vain erikoislääkärin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin, kuten esimerkiksi magneettikuvauksiin ja leikkauksiin.

Kun henkilöstön terveydenhoito keskitetään yhteen paikkaan mahdollistuu työkyvyn tukeminen ja johtaminen. Tällöin hoito ei katkea ja henkilöstön terveyden kokonaiskuva on yhden toimijan hallussa.

Lopputuloksena on yhtenäinen, nopea ja tehokas hoitoketju työntekijöiden hyvinvoinnin hyväksi.

Tiesitkö, että..

• Työterveyshuolto maksaa vuodessa keskimäärin 439 € / henkilö

• Sairauspoissaolojen määrä on keskimäärin 2 viikkoa / henkilö

• Sairauspoissaoloista 80 % aiheutuu sairauksista ja 20 % tapaturmista

• Sairauspoissaolojen kustannus on noin 350 € / henkilö / päivä - laske sairauspoissaolojen kustannus sinun yrityksellesi

• Sairaanhoidon palveluita voi järjestää kattavasti terveysvakuutuksen avulla

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Työterveyden lakisääteinen tehtävä on ennaltaehkäistä työstä aiheutuvia terveyshaittoja. Se auttaa yritystäsi edistämään työntekijöiden työssä selviytymistä ja arvioimaan työterveyden laatua ja vaikuttavuutta. Ennakoivan työterveyshuollon osa-alueita ovat mm. työpaikkaselvitys, toimintasuunnitelma ja terveystarkastukset.

Usein kysytyt kysymykset työterveyshuollosta

Työkyvyn tukeminen on yhteispeliä!

Työterveyshuolto ja sairaanhoitopalvelut kannattaa suunnitella sinun ja henkilöstösi tarpeiden mukaan, jotta se vastaa yrityksesi työhyvinvoinnin tavoitteita. Lakisääteinen työterveyshuolto toimii hyvänä hyvinvoinnin pohjana, mutta sitä kannattaa usein täydentää jotta se tarjoaa kaikki työkykyä tukevat työkalut. Mieti mitkä ovat yrityksesi työterveyshuollon tarpeet yhdessä työntekijöidesi ja työterveyden ammattilaisten kanssa. Näin pystyt tukemaan henkilöstösi terveyttä ja hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla.

Millaisia toiveita sinulla on työterveyshuollolle ja työhyvinvointiin? Me autamme sinua kokonaisuuden hahmottamisessa!

Ota yhteyttä

Mitä henkilövakuutuksia yritys tarvitsee?

Tarvitsetko apua yrityksesi henkilövakuutuksissa? Vastaa muutamaan helppoon kysymykseen ja voit kartoittaa yrityksesi vakuutustarpeet muutamassa minuutissa.

Henkilövakuutusten pikaopas