Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset

Suojaa yrityksesi vapaaehtoisilla vakuutuksilla ulkoisilta riskeiltä ja toiminnan keskeytymiseltä. Haluatko tarjouksen? Täytä Y-tunnus ja pyydä tarjous niin olemme sinuun yhteydessä .

Haluatko tarjouksen yrityksen vakuutuksista?

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta

Mitä vapaaehtoisia vakuutuksia yrittäjä tarvitsee?

Yrittäjänä tarvitset tietyt pakolliset vakuutukset ja vapaaehtoisia vakuutuksia toimintasi luonteesta riippuen. Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset auttavat suojaamaan liiketoimintaa erilaisilta ulkoisilta riskeiltä.

Vapaaehtoisia vakuutuksia on kolmen tyyppisiä: henkilövakuutuksia yrittäjälle tai työntekijöille, vastuuvakuutuksia ja omaisuusvakuutuksia.

Pikaopas yrityksen vakuutuksiin

Mietitkö, millaisia vakuutuksia tarvitset itsellesi ja yrityksellesi? Tarkista helpon vakuutusoppaan avulla parissa minuutissa, millaiset yritysvakuutukset parhaiten vastaavat tarpeitasi.

Yrityksen vastuuvakuutukset

Vastuuvakuutusten avulla pehmennät mahdollisten vahinkojen aiheuttamia hankalia tilanteita. Huolellisestikin toimiva yritys voi aiheuttaa erittäin suuren vahingon, josta se joutuu korvausvelvolliseksi. Tarjoamme eri toimialoille sopivat vastuuvakuutukset. 

Kaikkien yritysten kannattaa toimialasta riippumatta ottaa toiminnan alkaessa yrityksen toiminnan vastuuvakuutus. Se korvaa vakuutuksenottajan toiminnallaan aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Oikeusturvavakuutus kannattaa kaikkien yritysten ottaa heti, kun yritys on perustettu. Tällöin kaikki yrityksen nimissä solmittavat sopimukset ovat oikeusturvavakuutuksen piirissä. Oikeusturvavakuutus auttaa varautumaan tilanteisiin, joissa tarvitaan asianajajan apua. Riitatilanteita voi tulla eteen, vaikka oma toiminta olisikin moitteetonta.

Tutustu myös muihin vastuuvakuutuksiimme

  • Tietoturvavakuutus turvaa yrityksen toiminnan jatkuvuuden, kun yritykseen kohdistuu tietomurto tai muu tietoverkkorikos.
  • Tuotevastuuvakuutus korvaa yrityksen liikkeelle laskemasta tuotteesta aiheutuvia henkilö- tai esinevahinkoja.
  • Taloudellinen vastuuvakuutus korvaa vakuutuksenottajan aiheuttamia taloudellisia vahinkoja toimialoilla, joilla näiden vahinkojen riski on merkittävä.
  • Konsulttivastuuvakuutus korvaa konsulttitoiminnassa konsulttitehtävän virheellisyydestä tai puutteellisesta suorittamisesta toiselle aiheutuneen henkilö-, esine- ja taloudellisen vahingon.

Yrittäjän henkilövakuutukset

Yrittäjä on yrityksensä tärkein voimavara. Kattavalla henkilövakuutusratkaisulla turvaat itsesi sekä yrityksesi toiminnan jatkuvuuden.

  • Yrittäjän tapaturmavakuutus tapaturmien varalle
  • Sairauskuluvakuutus sairauksien varalle
  • Matkavakuutus työ- ja vapaa-ajan matkoille 

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Jos sinulla on YEL-vakuutus, et kuulu pakollisen työtapaturmavakuutuksen piiriin. Voit kuitenkin ottaa vastaavaa turvaa vapaaehtoisella yrittäjän tapaturmavakuutuksella. Se korvaa varsin laajasti tapaturmien ja ammattitautien aiheuttamia menetyksiä. 

Terveysvakuutus

Yrittäjäkin sairastuu joskus. Terveysvakuutuksen avulla pääset nopeammin hoitoon ja takaisin töihin. On tärkeää, että yrittäjä varautuu myös muihin henkilöriskeihin, kuten ansionmenetykseen, työkyvyttömyyteen ja kuolemaan.  Terveysvakuutus tarjoaa turvaa kaikkien edeltä mainittujen riskien varalle. 

Yrittäjän matkavakuutus

Yrittäjän henkilökohtainen matkavakuutus on kattava ratkaisu yrittäjälle, koska se kattaa aina työ- ja vapaa-ajan matkat ja turvataso on valittavissa. 

Vakuuta myös yrityksen työntekijät

Onko sinulla työntekijöitä? Lue lisää työntekijöiden vakuuttamisesta​ ja eri vakuutusvaihtoehdoista. 

Vapaaehtoiset ajoneuvovakuutukset

Vapaaehtoisen ajoneuvovakuutuksen avulla varmistat, että yrityksesi ajoneuvot vahingon sattuessa korjataan nopeasti tai korvataan uudella. Voit valita vakuutuspakettiin tarvitsemasi lisäturvat, kuten esimerkiksi keskeytys-, leasing- tai lasiturvan. 

Tutustu Ifin yritysten ajoneuvovakuutuksiin​. Vakuuttaessasi ajoneuvosi voit valita yrityksellesi sopivimman vaihtoehdon: ajoneuvovakuutuksen tai ryhmäajoneuvovakuutuksen. Tutustu näiden kahden sopimustyypin sisältöihin. 

Kuljetusvakuutukset

Kuljetusvakuutusten avulla suojaat yrityksesi kuljetukset ja kuljetettavat tavarat niin Suomessa kuin ulkomailla. Kuljetusvakuutuksia on kahdenlaisia: tavarankuljetusvakuutus  ja kuljetusvastuuvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus voidaan ottaa lähes minkä tahansa tuotteen kuljettamiseen. Vakuutus kattaa tuotteelle kuljetuksen aikana sattuneita vahinkoja ja pienentää näin kuljettamiseen liittyviä riskejä. 

Kuljetusvastuuvakuutuksen avulla voi vähentää riskejä tiekuljetusvastuissa. Vakuutus kattaa vahingonkorvausvelvoitteita, jos kuljetettava tavara vahingoittuu, vähentyy, katoaa tai sen luovutus viivästyy. Tutustu Ifin kuljetusvakuutuksiin
Ifin sivustolta löydät myös yleisiä toimitusehtoja koskevat lausekkeet Incoterms 2020 -oppaasta. 

Omaisuusvakuutus

Omaisuusvakuutuksen avulla yritykset tai asunto-osakeyhtiöt voivat varautua omaisuuteensa kohdistuviin uhkiin. Omaisuusvakuutuksella yritys voi turvata rakennukset, koneet ja kaluston sekä vaihto-omaisuuden valitsemallaan turvalaajuudella.
Useimmat rakennukset voidaan vakuuttaa pinta-alaan perustuen täydestä arvostaan. Koneet, kalusto ja vaihto-omaisuus vakuutetaan useimmiten niiden euromääräisestä jälleenhankinta-arvosta.
Tutustu tarkemmin omaisuusvakuutuksiin​ ja siirrä omaisuuteen liittyviä riskejä vakuutusyhtiölle. 

Keskeytysvakuutus

Yrityksen toiminta voi omaisuusvahingon seurauksena yhtäkkiä keskeytyä. Tästä huolimatta yrityksen kiinteät kustannukset on hoidettava ajallaan. Keskeytysvakuutuksella yritys voi turvata liiketoiminnan tulosta. Vakuutuksen avulla voidaan myös hankkia väliaikaisia toimitiloja, vuokrakoneita ja muita tilapäisjärjestelyjä, joiden avulla keskeytysvahinkoa voidaan pienentää.

Tutustu keskeytysvakuutukseen ja turvaa yrityksesi toiminnan jatkuminen vahingon sattuessa. Vakavia vahinkoja voi sattua, vaikka itse toimisitkin huolellisesti. ​

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous oman yrityksesi vakuutuksista

IPR Palvelu tukee yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä

Mikä merkitys aineettomilla oikeuksilla on yrityksen kasvulle, kansainvälistymiselle ja arvon kasvattamiselle?

IPR Palvelu on Ifin ja IPR-ammattilaisten kanssa kehitetty, yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä tukeva palvelu, aineettoman omaisuuden suojeluun.

Tutustu IPR Palveluun!