Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset

Suojaa yrityksesi vapaaehtoisilla vakuutuksilla ulkoisilta riskeiltä ja toiminnan keskeytymiseltä. Haluatko tarjouksen? Täytä Y-tunnus ja pyydä tarjous niin olemme sinuun yhteydessä .

Haluatko tarjouksen yrityksen vakuutuksista?

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta

Mitä vapaaehtoisia vakuutuksia yrittäjä tarvitsee?

Yrittäjänä tarvitset tietyt pakolliset vakuutukset sekä vapaaehtoisia vakuutuksia yritystoiminnastasi riippuen. Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset auttavat suojaamaan liiketoimintaa erilaisilta ulkoisilta riskeiltä.

Vapaaehtoisia vakuutuksia on kolmen tyyppisiä:

  • henkilövakuutuksia yrittäjälle tai työntekijöille,
  • vastuuvakuutuksia ja
  • omaisuusvakuutuksia.

Pikaopas yrityksen vakuutuksiin

Mietitkö, millaisia vakuutuksia tarvitset itsellesi ja yrityksellesi? Tarkista helpon vakuutusoppaan avulla parissa minuutissa, millaiset yritysvakuutukset parhaiten vastaavat tarpeitasi.

Yrittäjän vastuuvakuutukset

Vastuuvakuutusten avulla pehmennät mahdollisten vahinkojen aiheuttamia hankalia tilanteita. Huolellisestikin toimiva yritys voi aiheuttaa erittäin suuren vahingon, josta se joutuu korvausvelvolliseksi. Tarjoamme eri toimialoille sopivat vastuuvakuutukset. 

Kaikkien, niin pienten kuin suurtenkin yritysten, kannattaa toimialasta riippumatta ottaa toiminnan alkaessa yrityksen toiminnan vastuuvakuutus. Se korvaa vakuutuksenottajan toiminnallaan aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Oikeusturvavakuutus kannattaa ottaa heti, kun yritys on perustettu. Tällöin kaikki yrityksen nimissä solmittavat sopimukset ovat oikeusturvavakuutuksen piirissä. Oikeusturvavakuutus auttaa varautumaan tilanteisiin, joissa tarvitaan asianajajan apua. Riitatilanteita voi tulla eteen, vaikka oma toiminta olisikin moitteetonta.

Katso myös nämä

  • Tietoturvavakuutus turvaa yrityksen toiminnan jatkuvuuden, kun yritykseen kohdistuu tietomurto tai muu tietoverkkorikos.
  • Tuotevastuuvakuutus korvaa yrityksen liikkeelle laskemasta tuotteesta aiheutuvia henkilö- tai esinevahinkoja.
  • Taloudellinen vastuuvakuutus korvaa vakuutuksenottajan aiheuttamia taloudellisia vahinkoja toimialoilla, joilla näiden vahinkojen riski on merkittävä.
  • Konsulttivastuuvakuutus korvaa teknisessä konsulttitoiminnassa konsulttitehtävän virheellisyydestä tai puutteellisesta suorittamisesta toiselle aiheutuneen henkilö-, esine- ja taloudellisen vahingon.

Yrittäjän henkilövakuutukset

Yrittäjä on yrityksensä tärkein voimavara. Kattavalla henkilövakuutusratkaisulla turvaat itsesi sekä yrityksesi toiminnan jatkuvuuden.

Vapaaehtoiset ajoneuvovakuutukset

Vapaaehtoisen ajoneuvovakuutuksen avulla varmistat, että yrityksesi ajoneuvot vahingon sattuessa korjataan nopeasti tai korvataan uudella. Voit valita vakuutuspakettiin tarvitsemasi lisäturvat, kuten esimerkiksi keskeytys-, leasing- tai lasiturvan. 

Tutustu Ifin yritysten ajoneuvovakuutuksiin​. Vakuuttaessasi ajoneuvosi voit valita yrityksellesi sopivimman vaihtoehdon: ajoneuvovakuutuksen tai ryhmäajoneuvovakuutuksen. Tutustu näiden kahden sopimustyypin sisältöihin. 

Kuljetusvakuutukset

Kuljetusvakuutusten avulla suojaat yrityksesi kuljetukset ja kuljetettavat tavarat niin Suomessa kuin ulkomailla. Kuljetusvakuutuksia on kahdenlaisia: kuljetusvakuutus  ja kuljetusvastuuvakuutus. Pidempiaikaisen vakuuttamisen lisäksi on mahdollista vakuuttaa yksittäisiä tavarankuljetuksia, jolloin voit ostaa vakuutuksen suoraan verkosta.

Tavarankuljetusvakuutus voidaan ottaa lähes minkä tahansa tuotteen kuljettamiseen. Vakuutus kattaa tuotteelle kuljetuksen aikana sattuneita vahinkoja ja pienentää näin kuljettamiseen liittyviä riskejä. 

Kuljetusvastuuvakuutuksen avulla voi vähentää riskejä tiekuljetusvastuissa. Vakuutus kattaa vahingonkorvausvelvoitteita, jos kuljetettava tavara vahingoittuu, vähentyy, katoaa tai sen luovutus viivästyy.

Sivustoltamme löydät myös yleisiä toimitusehtoja koskevat Incoterms-toimituslausekkeet

Omaisuusvakuutus

Omaisuusvakuutuksen avulla yritykset tai asunto-osakeyhtiöt voivat varautua omaisuuteensa kohdistuviin uhkiin. Omaisuusvakuutuksella yritys voi turvata rakennukset, koneet ja kaluston sekä vaihto-omaisuuden valitsemallaan turvalaajuudella.
Useimmat rakennukset voidaan vakuuttaa pinta-alaan perustuen täydestä arvostaan. Koneet, kalusto ja vaihto-omaisuus vakuutetaan useimmiten niiden euromääräisestä jälleenhankinta-arvosta.
Tutustu tarkemmin omaisuusvakuutuksiin​ ja siirrä omaisuuteen liittyviä riskejä vakuutusyhtiölle. 

Keskeytysvakuutus

Yrityksen toiminta voi omaisuusvahingon seurauksena yhtäkkiä keskeytyä. Tästä huolimatta yrityksen kiinteät kustannukset on hoidettava ajallaan. Keskeytysvakuutuksella yritys voi turvata liiketoiminnan tulosta. Vakuutuksen avulla voidaan myös hankkia väliaikaisia toimitiloja, vuokrakoneita ja muita tilapäisjärjestelyjä, joiden avulla keskeytysvahinkoa voidaan pienentää.

Tutustu keskeytysvakuutukseen ja turvaa yrityksesi toiminnan jatkuminen vahingon sattuessa. Vakavia vahinkoja voi sattua, vaikka itse toimisitkin huolellisesti. ​

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous oman yrityksesi vakuutuksista

IPR Palvelu tukee yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä

Mikä merkitys aineettomilla oikeuksilla on yrityksen kasvulle, kansainvälistymiselle ja arvon kasvattamiselle?

IPR Palvelu on Ifin ja IPR-ammattilaisten kanssa kehitetty, yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä tukeva palvelu, aineettoman omaisuuden suojeluun.

Tutustu IPR Palveluun!