Potilasvakuutus

Potilasvakuutus eli potilasvahinkovakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon. 

Osta vakuutus ammatinharjoittajalle verkosta!

Katso hinta ja osta

Potilasvakuutus yrityksesi turvaksi

Turvaa sekä potilaalle että hoitajalle.

Kuka tarvitsee potilasvakuutuksen?

Potilasvakuutus soveltuu esimerkiksi hierojille, gynekologeille, ortopedeille, farmaseuteille ja lääkäreille. Potilasvakuutuslain mukaan terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavilla on oltava potilasvahinkovakuutus. Vakuutus on voimassa Suomessa lain mukaan.

Terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa ovat mm.

 • sairaalahoito
 • lääkärin tai hammaslääkärin vastaanotto
 • työpaikka-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
 • näytteenotto
 • verenluovutus
 • rokottaminen
 • lääkintävoimistelu ja muu fysikaalinen hoito
 • optikon toiminta
 • sairaankuljetus.

Potilasvakuuttamisvelvollisia ovat

 • ammattihenkilöt, jotka on merkitty ammattihenkilörekisteriin ja jotka harjoittavat ammatiaan itsenäisenä ammatinharjoittajana
 • yritykset, joihin kuuluu rekisteriin merkittyjä terveydenhuollon ammattihenkilöitä
 • lakiin perustuvan oikeuden nojalla toimintaansa harjoittavien yksityiset sairaanhoito- ja tutkimuslaitokset
 • eräät sosiaalihuollon piiriin kuuluvat yksityiset laitokset (esimerkiksi vanhainkodit) siltä osin kuin näissä laitoksissa on kyse terveyden- ja sairaanhoidollisista toimista
 • sairaankuljetusta harjoittavat yritykset ja laitokset (ei tarvitse ammattihenkilön koulutusta, toimii liikenneluvan perusteella ja hoitaa sairaankuljetuksia)

Tiesitkö, että

potilasvakuutusvelvollisuus on terveydenhuollon ammattihenkilöillä, jotka ovat laillistettuja tai nimikesuojattuja? 

Laillistettava ammattihenkilö voi olla esimerkiksi:

 • farmaseutti, optikko tai proviisori
 • fysioterapeutti ja toimintaterapeutti
 • hammaslääkäri, hammasteknikko tai suuhygienisti
 • laboratoriohoitaja tai röntgenhoitaja
 • lääkäri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö
 • puheterapeutti tai psykologi.


Nimikesuojattu ammattihenkilö voi olla esimerkiksi:

 • apuvälineteknikko
 • kiropraktikko, naprapaatti tai osteopaatti
 • koulutettu hieroja
 • lähihoitaja
 • psykoterapeutti
 • sairaalafyysikko, -geneetikko, -kemisti, -mikrobiologi tai -solubiologi.

Mitä potilasvakuutus korvaa?

Potilasvakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon

 • jonka on todennäköisesti aiheuttanut tutkimus, hoito tai muu käsittely tai sen laiminlyönti
 • jonka on aiheuttanut tartunta tai tulehdus, joka todennäköisesti on saanut alkunsa nähin toimintoihin liittyvistä olosuhteista
 • jonka on aiheuttanut hoitotiloissa, sairaankuljetuksessa tai hoitolaitospalon vahingon yhteydessä syntynyt tai hoitolaitteiston viasta johtuva tapaturma
 • joka syntyy sairauden tai vamman määrittämiseksi suoritetusta tutkimuksesta, jos sen seuraus on kohtuuton.

Potilasvakuutuksesta korvattavia vahinkoja eivät ole

 • väistämätön komplikaatio
 • lääkkeen aiheuttama vahinko
 • välttämätön riskin ottaminen.

Korvausvelvollisuus ei edellytä hoitovirhettä tai laiminlyöntiä.

Potilasvakuutuskeskuksen verkkotesti

Potilasvakuutuskeskus huolehtii potilasvahinkojen käsittelystä ja toimii sekä potilaan että hoitohenkilöstön turvana. Potilasvahingot ilmoitetaan aina Potilasvakuutuskeskukseen. Ennen potilasvahingon vahinkoilmoitusta kannattaa suorittaa Potilasvakuutuskeskuksen verkkotesti. Testi arvioi, voiko vahinkoon soveltaa potilasvakuutuslainsäädäntöä ja mikäli tapahtumasta kannattaa tehdä vahinkoilmoitus. Jos epäilet potilasvahinkoa, tee Potilasvakuutuskeskuksen verkkotesti.

Potilasvakuutuksen hinta - laske hinta ammatinharjoittajalle

Yrityksen potilasvakuutuksen hinta lasketaan ammatin riskiluokituksen mukaan. Saat hinnan saman tien ja vakuutus astuu voimaan kun haluat. Laske hinta ja osta 

Jos yrityksesi on yhtiömuotoinen (Oy, Ky, Ay, Osk) tai toiminimiyrityksesi työllistää muitakin kuin itsesi, saat potilasvakuutuksen hinnan jättämällä meille tarjouspyynnön. Pyydä tarjous

Laske hinta

Potilasvahingon korvauksen hakeminen ja vahinkoesimerkki

 • Korvauksen hakeminen

  Korvausta haetaan Potilasvakuutuskeskukselta. Korvausta on haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta.

  Potilasvakuutuskeskus
 • Potilasvakuutuksen vahinkoesimerkki

  Kun potilasta oltiin siirtämässä leikkaukseen, hän putosi sängyn ja pyörätuolin väliin ja loukkasi olkapäänsä. Potilaalle aiheutuneet henkilövahingot korvattiin potilasvakuutuksesta.

  Lisää esimerkkejä