Potilasvakuutus

Potilasvakuutus eli potilasvahinkovakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon.

Itsenäisenä ammatinharjoittajana voit ostaa vakuutuksen verkosta. Jos sinulla on työntekijöitä tai yhtiömuotosi on Oy, tee tarjouspyyntö, niin otamme yhteyttä.

Potilasvakuutus yrityksesi turvaksi

Turvaa sekä potilaalle että hoitajalle.

Kuka tarvitsee potilasvakuutuksen?

Potilasvakuutus soveltuu esimerkiksi hierojille, gynekologeille, ortopedeille, farmaseuteille ja lääkäreille. Potilasvakuutuslain mukaan terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavilla on oltava potilasvahinkovakuutus. Vakuutus on voimassa Suomessa lain mukaan.

Terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa ovat mm.

 • sairaalahoito
 • lääkärin tai hammaslääkärin vastaanotto
 • työpaikka-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
 • näytteenotto
 • verenluovutus
 • rokottaminen
 • lääkintävoimistelu ja muu fysikaalinen hoito
 • optikon toiminta
 • sairaankuljetus.

Potilasvakuuttamisvelvollisia ovat

 • ammattihenkilöt, jotka on merkitty ammattihenkilörekisteriin ja jotka harjoittavat ammatiaan itsenäisenä ammatinharjoittajana
 • yritykset, joihin kuuluu rekisteriin merkittyjä terveydenhuollon ammattihenkilöitä
 • lakiin perustuvan oikeuden nojalla toimintaansa harjoittavien yksityiset sairaanhoito- ja tutkimuslaitokset
 • eräät sosiaalihuollon piiriin kuuluvat yksityiset laitokset (esimerkiksi vanhainkodit) siltä osin kuin näissä laitoksissa on kyse terveyden- ja sairaanhoidollisista toimista
 • sairaankuljetusta harjoittavat yritykset ja laitokset (ei tarvitse ammattihenkilön koulutusta, toimii liikenneluvan perusteella ja hoitaa sairaankuljetuksia)

Tiesitkö, että

potilasvakuutusvelvollisuus on terveydenhuollon ammattihenkilöillä, jotka ovat laillistettuja tai nimikesuojattuja? 

Laillistettava ammattihenkilö voi olla esimerkiksi:

 • farmaseutti, optikko tai proviisori
 • fysioterapeutti ja toimintaterapeutti
 • hammaslääkäri, hammasteknikko tai suuhygienisti
 • laboratoriohoitaja tai röntgenhoitaja
 • lääkäri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö
 • puheterapeutti tai psykologi.


Nimikesuojattu ammattihenkilö voi olla esimerkiksi:

 • apuvälineteknikko
 • kiropraktikko, naprapaatti tai osteopaatti
 • koulutettu hieroja
 • lähihoitaja
 • psykoterapeutti
 • sairaalafyysikko, -geneetikko, -kemisti, -mikrobiologi tai -solubiologi.

Mitä potilasvakuutus korvaa?

Potilasvakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon, jonka on todennäköisesti aiheuttanut

 • tutkimus, hoito tai muu käsittely tai sen laiminlyönti
 • tartunta tai tulehdus, joka todennäköisesti on saanut alkunsa näihin toimintoihin liittyvistä olosuhteista
 • hoitotiloissa, sairaankuljetuksessa tai hoitolaitospalon vahingon yhteydessä syntynyt tai hoitolaitteiston viasta johtuva tapaturma
 • sairauden tai vamman määrittämiseksi suoritettu tutkimus, jonka seuraus on kohtuuton

Potilasvakuutuksesta korvattavia vahinkoja eivät ole

 • väistämätön komplikaatio
 • lääkkeen aiheuttama vahinko
 • välttämätön riskin ottaminen.

Korvausvelvollisuus ei edellytä hoitovirhettä tai laiminlyöntiä.

Potilasvakuutuskeskuksen verkkotesti

Potilasvakuutuskeskus huolehtii potilasvahinkojen käsittelystä ja toimii sekä potilaan että hoitohenkilöstön turvana. Potilasvahingot ilmoitetaan aina Potilasvakuutuskeskukseen. Ennen potilasvahingon vahinkoilmoitusta kannattaa suorittaa Potilasvakuutuskeskuksen verkkotesti. Testi arvioi, voiko vahinkoon soveltaa potilasvakuutuslainsäädäntöä ja mikäli tapahtumasta kannattaa tehdä vahinkoilmoitus. Jos epäilet potilasvahinkoa, tee Potilasvakuutuskeskuksen verkkotesti.

Potilasvakuutuksen hinta

Yrityksen potilasvakuutuksen hinta lasketaan ammatin riskiluokituksen mukaan.

Itsenäisenä ammatinharjoittajana, eli yksityisenä elinkeinonharjoittajana, saat hinnan saman tien ja vakuutus astuu voimaan silloin kun haluat. Laske hinta ja osta verkosta 

Jos yrityksesi on yhtiömuotoinen (Oy, Ky, Ay, Osk) tai toiminimiyrityksesi työllistää muitakin kuin itsesi, saat potilasvakuutuksen hinnan jättämällä meille tarjouspyynnön.

Laske hinta

Vahingonkorvauksen hakeminen ja vahinkoesimerkki