Työnantajan ja työntekijän vakuutukset

Varmista yrityksesi liiketoiminnan jatkuvuus ja turvaa työntekijäsi. Täytä lomake ja pyydä tarjous yrityksen vakuutuksista. Me autamme sinua.

Tarkista Y-tunnus
Minulla ei ole Y-tunnusta
Lomake lähetetään...

Työntekijän vakuuttaminen

Jokaisen yrittäjän toiveena on vastuullinen ja menestyvä yritys, joka toimii sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Hyvin hoidettu liiketoiminta toimii vastuullisesti eri sidosryhmiään kohtaan ja sen voimavarana on motivoitunut, hyvinvoiva ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö. Lue alta miten työntekijän vakuutukset voivat parantaa työhyvinvointia.

Työntekijän tärkeät vakuutukset Pakolliset Vapaaehtoiset
Työtapaturmavakuutus

Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen vakuutus, jolla työntekijä vakuutetaan työssä, työntekopaikan alueella ja rajoitetusti myös työntekopaikan ulkopuolella sattuneiden tapaturmien tai ammattitautien varalta. Vakuutus kattaa töissä ja työmatkalla sattuneet tapaturmat sekä työn aiheuttamat ammattitaudit.

Työtapaturmavakuutuksella vakuutetaan pääsääntöisesti kaikki työ- tai virkasuhteessa olevat työntekijät ja yhtiön omistusosuuksista riippuen muita työsuhteessa olevia henkilöitä, esim. perheenjäseniä, osakkaita tai johtavassa asemassa työskenteläviä henkilöitä kuten toimitusjohtajia. Työtapaturmavakuutuksen tarkemmat tiedot löydät työtapaturmavakuutuksen sivuilta.

TyEL- vakuutus

Kun palkkaat yritykseesi työntekijöitä, olet velvollinen ottamaan työntekijöillesi TyEL-vakuutuksen eli työeläkevakuutuksen. TyEL on lakisääteinen työntekijän eläkelain mukainen vakuutus, jolla turvaat työntekijäsi eläkkeen. Työnantajana vastuullasi on vakuutuksen ottaminen ja ansioiden ilmoittaminen Verohallinnon tulorekisteriin.

Myös yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus eli YEL- vakuutus on pakollinen niin kauan kuin toimit yrittäjänä.

Ryhmähenkivakuutus

Tämä vakuutus on pakollinen niillä toimialoilla, joilla on työehtosopimuksessa ryhmähenkivakuutusta koskeva sopimusmääräys. Jos palkkaat yritykseesi työntekijöitä, olet pääsääntöisesti velvollinen ottamaan työntekijöillesi ryhmähenkivakuutuksen.

Terveysvakuutus

Terveysvakuutus on henkilöstön ja työnhakijoiden arvostama etu ja rekrytoinnissa kilpailuvaltti, joka tuo turvaa sekä itsellesi että työntekijöillesi ja auttaa sinua hallitsemaan henkilöstön terveyteen liittyviä kustannuksia.

Terveysvakuutuksen avulla pääset erikoislääkärille yleensä jo samana päivänä ja leikkaukseen usemmiten alle viidessä päivässä, jolloin työhönpaluu onnistuu nopeammin.

Yrityksen matkavakuutus

Matkavakuutuksella varmistat matkustavalle henkilöstöllesi tasokkaan hoidon matkatapaturman tai -sairauden yllättäessä kotimaassa, ulkomailla tai komennusmaassa.


​​Matkavakuutuksesta korvataan esimerkiksi ​sairaudesta tai tapaturmasta johtuva vakuutetun kotiinkuljetus, matkan peruuntuminen (ei konkurssitilanteet) ja matkan keskeytyminen.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Vapaa-ajan tapaturmat ovat merkittävä syy työpoissaoloille ja pahimmillaan ne voivat johtaa myös työkyvyn menetykseen.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on työnantajan työntekijöilleen ottama vakuutus, joka korvaa työntekijän vapaa-ajalla sattuneen tapaturman hoitokuluja.

Syöpävakuutus

Syöpävakuutus on syövän hoitoon ja työkyvyn tukemiseen tarkoitettu ainutlaatuinen palvelukokonaisuus, jonka yritys voi tarjota työntekijöilleen henkilöstöetuna.

Syöpävakuutuksella syöpäepäilyn tai –diagnoosin kanssa tutkimuksiin ja hoitoihin pääsee useimmiten jo samana päivänä.

Hammasvakuutus

Hammasvakuutus korvaa hammassairauksien ja tapaturmavammojen hoidon, kuten hampaiden paikkauksen ja juurihoidon.

Sitouta ja palkitse työntekijät rahanarvoisella edulla, joka takaa pääsyn laadukkaaseen yksityiseen hammashoitoon viiveettä.

Hyvinvoiva työntekijä luo kannattavan ja menestyvän liiketoiminnan

Työntekijät ovat yrityksesi tärkein ja arvokkain voimavara.

Hyvinvoiva henkilöstö tekee yrityksestäsi kannattavan ja kilpailukykyisen, jolloin heistä huolen pitäminen on tärkeää. Työhyvinvointiin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota, koska sillä on havaittu olevan suora yhteys yrityksen menestykseen. Työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät, kuten työn merkityksellisyys, kannustava esimies, työ ja vapaa-ajan tasapaino ja yhteisöllisyyden tunne. Työhyvinvointia tukemaan löytyy työntekijän vakuutuksia, jotka auttavat vähentämään sinun ja työntekijöidesi sairauspoissaoloja. Vakuutukset tuovat taloudellista turvaa, kun sinulle tai työntekijöillesi sattuu vahinko. Vakuutuksen avulla voit varmistaa taloudellista toimeentuloa mahdollisen työkyvyttömyyden, sairauden tai menetyksen hetkellä.

Työhyvinvointi ja työntekijän vakuuttaminen

Turvallisuuden tunteen ylläpitäminen ja työyhteisön hyvinvointi on usein työnantajan harteilla. Työnantajana huolehdit siitä, että työntekijöilläsi on kaikki hyvin ja pyrit toimimaan siten, että he pysyvät työkykyisinä mahdollisimman pitkään. Työntekijöidesi vapaa-aika vaikuttaa luonnollisesti myös työkykyyn ja työhyvinvointiin. Työntekijän vakuutus tuo turvaa elämän arvaamattomien yllätysten varalle. Voit vapaasti valita sen turvan, joka on juuri sinun ja työntekijöidesi työ- ja elämäntilanteeseen sopiva. Jos olet ostanut terveysvakuutuksen työntekijöillesi, voit ohjata heidät ammattilaisen puoleen, mikäli he sairastuvat tai eivät voi hyvin. Voit auttaa heitä pääsemään nopeasti erikoissairaanhoitoon, kun he tarvitsevat hoitoa.

Yksi työnantajien suurimmista peloista on pitkäaikainen sairausloma.

Vakuutukset ovat vaikuttava tekijä työhyvinvoinnin edistämisessä

Työntekijän pakolliset vakuutukset

Työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät ja työntekijän vakuutus on vain yksi osa isommasta kokonaisuudesta. Lakisääteiset vakuutukset tuovat perusturvaa, kun taas vapaaehtoiset vakuutukset tuovat lisäturvan lisäksi monta työhyvinvointia edistävää elementtiä.

Työtapaturmavakuutus on tärkeä vakuutus niin työntekijälle kun työnantajalle. Lakisääteinen työtapaturmavakuutus tuo turvaa, kun matkalla töihin, työpaikalla tai palatessa töistä kotiin sattuu tapaturma. Yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen vakuutus on pakollinen lähes kaikille yrittäjille. Jos palkkaat yritykseesi työntekijöitä, olet pääsääntöisesti velvollinen ottamaan työntekijöillesi työntekijän eläkevakuutuksen (TyEL), työtapaturmavakuutuksen ja työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen.

Työntekijän vapaaehtoiset vakuutukset

Turvallisuuden tunteen ylläpitäminen ja työhyvinvoinnin johtaminen on monesti työnantajan harteilla. Työntekijöiden vakuutusten avulla vähennät sairauspoissaoloja ja panostat henkilöstösi työhyvinvointiin. Työntekijän vakuutus on monesti työntekijälle mukava etu. Työhyvinvoinnin edistämiseksi yrityspäättäjä voi tarjota henkilövakuutusta tuomaan turvallisuuden tunnetta. Työntekijöiden vapaaehtoiset vakuutukset ovat esimerkiksi:

Yrityksen merkittävä kilpailukeino on luoda ilmapiiri, jossa tuetaan jaksamista ja työhyvinvointia. Kattavat työntekijän vakuutukset ovat rekrytoinnissa myös merkittävä kilpailuetu. Monet yritykset haluavatkin tarjota työntekijöilleen vakuutusedun jonkun muun rahallisen edun sijaan. 

  • Työhyvinvointia henkilövakuutuksilla

    Työntekijöistäsi huolen pitäminen on tärkeää, ja välillä myös haastavaa. Me haluamme auttaa sinua hahmottamaan kokonaisuuden; mitkä asiat ovat sinun alallesi tärkeitä tai pakollisia ja miten tarjoat työntekijöillesi turvallisen ja terveellisen työympäristön.

    Yrityksen henkilövakuutukset
  • Nopeasti hoitoon terveysvakuutuksella

    Nopea hoitoon pääsy ennaltaehkäisee pitkiä sairauspoissaoloja ja säästää kustannuksia. If Terveysvakuutus koostuu kolmesta vaihtoehdosta, Solo, Duo tai Trio-ratkaisusta, joista voit vapaasti valita sen, joka sopii parhaiten yrityksesi ja henkilöstösi tarpeisiin.

    Mikä on terveysvakuutus?