Henkilöstön työhyvinvoinnin ABC - 5 ohjetta

esimiehille

Useimmat yrittäjät ja esimiehet nimeävät yrityksensä suurimmaksi voimavaraksi työntekijät – eikä ihme, sillä ihmiset hoitavat edelleen monia työtehtäviä paremmin kuin koneet, ja kukapa koneen hoitaisi ellei ihminen.

Ja vaikka henkilöstön työhyvinvointi tarkoittaakin hieman eri asioita eri toimialoilla, olemme koonneet tähän artikkeliin viisi yleispätevää ohjetta, joita voit helposti soveltaa omalla työpaikallasi.

1. Kiinnitä huomiota työturvallisuuteen

Työturvallisuudesta huolehtiminen on yksi esimiehen tärkeimmistä vastuualueista. Siinä missä rakennustyömailla tämä tarkoittaa turvallisuusmääräysten seuraamista ja asianmukaisten työvälineiden ja varusteiden käyttöä, voi se toimistotyössä kiteytyä niinkin yksinkertaisiin asioihin kuin riittävään valaistukseen ja ergonomisiin toimistokalusteisiin.

Tilastollisesti eniten työtapaturmia sattuu portaissa ja rakennustelineillä, joten etenkin muuttofirmoissa, huoltoyhtiöissä ja rakennusliikkeissä kannattaa olla turvallisuusmääräysten ja työolosuhteiden kanssa tarkkana. Toisaalta myös toimistotyöläisiä kannattaa kouluttaa oikeanlaisista työasennoista ja liikunnan tärkeydestä, sillä erilaiset selkä- ja niskavaivat piinaavat helposti niitä, jotka viettävät suuren osan päivästä kyyristyneinä näyttöjen ääreen.

2. Pidä huolta myös henkisestä työhyvinvoinnista

Kuten esimiehenä varmasti tiedät, ulkoisista turvallisuustekijöistä huolehtiminen on vasta ensimmäinen askel työntekijöiden hyvinvoinnin turvaamiseen. Vähintään yhtä tärkeäksi nousee työntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista vastaaminen – toisin sanottuna hyvät johtamistaidot.

Esimiehen rooli on muuttunut viimeisten vuosien aikana huimasti työn johtajasta ja järjestäjästä työntekijän osaamisen ja kehittymisen valmentajaksi. Hyvien esimiestaitojen rooli on merkittävä etenkin asiantuntijatyössä, jossa motivaatiolla on huomattava vaikutus yksilöiden ja tiimien suorituskykyyn. Pyri siis luomaan avoin kulttuuri, jossa jokainen työntekijä uskaltaa ilmaista mielipiteensä, ja jossa työntekijät tietävät aina voivansa kääntyä sinun puoleesi liiallisen työkuorman tai jonkin muun asian vaivatessa.

3. Panosta työn mielekkyyteen

Kaikissa ammateissa on rutiininomaisia ja tylsiäkin tehtäviä, se meidän jokaisen pitää hyväksyä. Siitä huolimatta esimiehenä voit parantaa paljonkin alaistesi työn mielekkyyttä, ja sitä kautta lisätä työhyvinvointia.

Selvitä siis, mitkä ominaisuudet työn varsinaisen sisällön lisäksi vaikuttavat eniten juuri sinun työntekijöidesi sitoutuneisuuteen ja panosta niihin. Esimerkiksi monet toimistotyöntekijät arvostavat joustavia työaikoja, etätyömahdollisuutta ja viihtyisää työympäristöä, kun taas tehdastyössä, kuljetusalalla ja hoitoalalla odotukset ovat täysin erilaiset. Siksi onkin tärkeää, että tunnet alaisesi ja ymmärrät, mikä saisi työntekijäsi viihtymään entistä paremmin omassa työssään.

4. Tuo terveyteen liittyvä tieto sinne missä työntekijäsi ovat

Pelkästä työhyvinvoinnista puhuminen on siinä mielessä vanhanaikaista, että työssä jaksamiseen vaikuttavat monet tekijät myös työpaikan ulkopuolella.

Vaikka et voi pakottaa työntekijöitäsi syömään terveellisesti, välttämään liikaa alkoholinkäyttöä, liikkumaan säännöllisesti tai nukkumaan tarpeeksi, voit työnantajana myötävaikuttaa heidän käytökseensä jakamalla tietoa esimerkiksi yhteisissä palavereissa, intranetissä tai sähköpostitse. Työntekijöilläsi on toki vapaus valita itse miten he vapaa-aikansa viettävät tai mitä he pistävät suuhunsa, mutta usein elintapoihin voi vaikuttaa lisäämällä tietoisuutta ja kannustamalla terveellisempiin valintoihin.

5. Investoi hyvinvointiin monipuolisesti

Laki velvoittaa yrityksiä huolehtimaan oikeastaan vain työturvallisuudesta, työntekijöiden tapaturmavakuutuksista ja pelkistetystä työterveyshuollosta, johon ei kuulu sairaudenhoitoa. Todellisuudessa työkykyyn vaikuttaa moni muukin asia kuin työajalla ja -paikalla sattuvat tapaturmat. Siksi onkin tärkeää, että suhtaudut työntekijöittesi työhyvinvointiin laajempana kokonaisuutena, ja mietit omalle yrityksellesi sopivia tapoja edesauttaa työntekijöiden työkykyä ja viihtyvyyttä.

Esimerkiksi liikuntasetelit, erilaiset koulutukset ja vapaaehtoinen terveysvakuutus ovat erinomaisia tapoja pitää yllä henkilöstön hyvinvointia. Ja koska kaikki yritykset ovat erilaisia, niille sopivat erilaiset hyvinvointipalvelut. Siksi myös uudistuneista Ifin terveysvakuutuksista löytyy nyt kolme vaihtoehtoista ratkaisua: Solo, Duo ja Trio, joista voit vapaasti valita omalle yrityksellesi parhaiten sopivan.

Hoitoa kuten haluatte

If Terveysvakuutus nopeuttaa työntekijöiden hoitoon pääsyä ja töihin paluuta

Tutustu eri vaihtoehtoihin