Hemmets skador och egendomsskador

Det finns många slags egendomsskador. Se närmare anvisningar för vissa skadefall. Vid övriga skadefall i hemmet, följ anvisningarna på denna sida.

Anvisningar för skadeanmälan

Gör skadeanmälan på Mina sidor.

  1. Handläggningen av skadeanmälan går snabbare, när du kan uppge så exakta uppgifter som möjligt om den skadade egendomens märke, modell, ålder och pris.
  2. I allmänhet behövs ingen reparationskalkyl när föremål går sönder. Vi ber om en kalkyl vid behov, ifall en reparation kunde vara det förmånligaste alternativet. Då betalar vi också kostnaderna för reparationskalkylen.
  3. Förstör inte den skadade egendomen förrän du fått ett ersättningsbeslut.

Vi handlägger ditt skadeärende så fort som möjligt. Om vi behöver tilläggsuppgifter, kontaktar vi dig.

Vid stöld ska du också göra brottsanmälan till polisen. Om du sköter ett skadefall för någon annan persons räkning behöver du en fullmakt.

Hemförsäkringens självrisk

Självrisken i hemlösöresförsäkringen är vanligen 150 euro. Du hittar mer ingående uppgifter om din hemförsäkring och försäkringens självrisk på Mina sidor eller i ditt försäkringsbrev.

Med de pengar som du samlat för skadefria år på ditt självriskkonto kan du minska självrisken. Pengar på självriskkontot inflyter emellertid endast för sådana försäkringsperioder under vilka ingen ersättning betalats ut från egendoms-, fordons- eller båtförsäkringen.

Egendomens ålder och dess inverkan på ersättningen

Föremålets eller egendomens ålder inverkar på ersättningsbeloppet. För ett gammalt föremål återstår ofta inte mycket att ersätta, även om det ännu har ett bruksvärde.

Behövs inköpskvitto eller garantibevis?

Det är bra att spara inköpskvittona på föremål, om det t.ex. under garantitiden händer något sådant som du kan söka ersättning för av tillverkaren. Det lönar sig också att spara eventuella kvitton med tanke på en skadesituation i anslutning till hemförsäkringen, även om vi inte alltid begär att få kvittona.