Skada i hemmet och egendomsskador

Det finns olika slags egendomsskador. Vi har sammanställt närmare anvisningar om skadefall som gäller saker, lösöre i hemmet samt byggnaden.