Lastbilsförsäkring

Ring 010 19 19 20

Det är dyrt att reparera skador på lastbilar: därför lönar det sig att ta det säkra för det osäkra och vara beredd.

  • Två skyddsnivåer

    Hel- eller Delkasko efter dina behov.

  • Självriskförmån

    Självriskförmån för skadefria år.

  • Smidig skadehantering

    Du får skadehantering som den borde vara. 95 % av våra ersättningsbeslut är positiva.


Vad ersätter försäkring för lastbil? Helkasko Delkasko Trafik

Vi betalar lastbilens reparationskostnader om du krockar,  kolliderar eller kör av vägen.

checkmark

Vi betalar ut ersättning, om lackeringen får skråmor, lastbilen stjäls eller brinner.

checkmark checkmark

Vi betalar reparationen för lastbilen, om du krockar med ett djur.

checkmark checkmark

Vi ersätter skador som orsakats utomstående och passagerare i din bil och för vilka du personligen är ansvarig utomlands.

checkmark checkmark

Trafikförsäkringen ersätter personskadorna för alla delaktiga i en kollision samt skador på motpartens fordon och egendom.

checkmark checkmark checkmark

Lastbilar måste ha en lagstadgad trafikförsäkring.

Den ersätter personskador som orsakas föraren och passagerarna i den egna bilen och skador som vållas den oskyldiga parten.

Trafikförsäkringen ersätter under inga omständigheter skador på din egen bil. Därför lönar det sig att komplettera försäkringsskyddet med en frivillig kaskoförsäkring. Den ersätter sakskador på din bil och andra kostnader i enlighet med försäkringsvillkoren och den kaskoförsäkring som du valt.

Helkasko ger ett heltäckande skydd för din lastbil. Delkasko lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Helkasko omfattar Finansieringsskydd, om din bil har finansierats.

Hur bonusen inverkar på priset

På försäkringens pris inverkar lastbilens bonus, dvs. skadehistoria. Bonusen fastställs separat för trafik- och kaskoförsäkringen. På priset inverkar bl.a. också försäkringens omfattning och självrisk samt bilens egenskaper och innehavarens hemadress.

Hur fastställs bonusen?

Utgångsbonusen för lastbilens Helkaskoförsäkring hos If är alltid 60 %, om du också har din trafikförsäkring hos If. Trafikförsäkringens bonus fastställs i sin tur enligt din försäkrings- och skadehistoria. För en ny försäkring eller försäkring utan skadehistoria är bonusen till en början 30 %. För varje skadefritt år stiger bonusen ända upp till 80 %.

Du kan föra över lastbilens skadehistoria från en trafikförsäkring hos If till en annan utan att bonusen förändras. Om skadehistorian överförs från ett annat försäkringsbolag, kan den nya bonusen avvika från bonusen i din nuvarande försäkring.