Lastbilsförsäkring

En lätt lastbil vars totalmassa är mindre än 3 600 kg kan försäkras som paketbil via webbutiken. Är bilen större än så ska du kontakta vår kundtjänst, så får du en försäkring som passar just dig.

Ring oss vardagar kl. 8–20 eller veckoslut kl. 10–16.

Kundtjänst tel. 010 19 19 19 Räkna ut paketbilsförsäkringens pris
  • Två skyddsnivåer

    Välj hel- eller delkasko efter dina behov

  • 80 % startbonus på helkasko

    Bonusen gäller direkt i helkaskoförsäkringens kollisionsskydd

  • Smidig skadehantering

    Vår rådgivningstjänst hör till alla våra fordonsförsäkringar

Lastbilsförsäkring – välj en redig kaskoförsäkring för tungt fordon

Skador på en lastbil kan vara dyra att reparera. Därför lönar det sig att ta det säkra för det osäkra och vara beredd med en tillräckligt omfattande försäkring. Varje lastbil behöver en lagstadgad trafikförsäkring samt en kompletterande kaskoförsäkring.

Trafikförsäkringen för lastbilar ersätter personskador som förorsakats bilens förare och passagerare och skador som vållats den oskyldiga parten, men däremot inte skadorna på ditt eget fordon. Kaskoförsäkringen ersätter skador som din lastbil och dess anordningar eller utrustning drabbats av.

Om du vill försäkra företagets lastbil, be om en offert eller ring vår kundtjänst för företag.

Du kan också välja hel- eller delkasko för din lastbil

Helkasko ger ett heltäckande skydd för din lastbil, medan kollisionsskador är på ditt ansvar om du valt delkasko.

Vad ersätter försäkring för lastbil? Helkasko Delkasko Trafik

Vi betalar lastbilens reparationskostnader om du krockar,  kolliderar eller kör av vägen.

Ingår
Ingår inte

Vi betalar ut ersättning, om lackeringen får skråmor, lastbilen stjäls eller brinner.

Ingår Ingår Ingår inte

Vi betalar reparationen för lastbilen, om du krockar med ett djur.

Ingår Ingår Ingår inte

Vi ersätter skador som orsakats utomstående och passagerare i din bil och för vilka du personligen är ansvarig utomlands.

Ingår Ingår Ingår inte

Trafikförsäkringen ersätter personskadorna för alla delaktiga i en kollision samt skador på motpartens fordon och egendom.

Ingår Ingår Ingår
Be om offert via kundtjänsten