1. Företag
  2. Vid skada

Gör skadeanmälan direkt på webben i din If Företagsfolder​. Vi tar genast över ärendet och sköter om saken. Vi löser mer än hälften av alla skadefall inom 24 timmar.


  • Skadehantering som fungerar som den skall.

  • 92 % av skadefallen får ett positivt ersättningsbeslut.

  • Vi får 9 av 10 i snittbetyg av de kunder som har haft en skada.


Anmäl arbetsolycksfall som vanligt i If Företagsfoldern

När en skada sker på resa, du måste få hjälp smidigt. Våra samarbetspartners står till tjänst i hela världen.

Kontakta i första hand vår kundtjänst, om du är missnöjd med det beslut som du fått.

Det allra viktigaste med en försäkring är vad som händer när en skada väl har skett. Det är då det visar sig vad du betalar för och vad det är värt. ​​


  1. Företag
  2. Vid skada