Sök ersättning från företagets försäkring

Se anvisningar för olika skadefall och gör skadeanmälan vid behov.