Vid skada

Hurdan skada är det fråga om?
  • Skadehantering som fungerar som den skall.
  • 92 % av skadefallen får ett positivt ersättningsbeslut.
  • Vi får 9 av 10 i snittbetyg av de kunder som har haft en skada.

Hur kan vi hjälpa dig?

​​Vi hjälper dig och ditt företag när något oväntat har inträffat. Gör skadeanmälan direkt på webben i din If Företagsfolder​. Vi tar genast över ärendet och sköter om saken. Vi löser mer än hälften av alla skadefall inom 24 timmar.