Motorcykelförsäkring

  • 80 % startbonus på kaskoförsäkringen

    Foga ett förmånligt kollisionsskydd till din helkaskoförsäkring.

  • Försäkra enligt körsäsong

    Vi erbjuder både ståförsäkring och bekymmersfri premiesättning enligt årstid.

  • Enkel månatlig fakturering

    Betala fakturan i rentav 12 poster utan extra kostnader.

If Motorcykelförsäkring är skräddarsydd för din motorcykelhobby

Finlands populäraste försäkring för motorcykel är anpassad efter varje motorists individuella behov. Välj mellan två kaskoalternativ: förmånlig delkasko samt helkasko som även ersätter kollisioner, och som du kan fritt komplettera med tilläggsskydd som passar ditt behov.

Oavsett vilken skyddsnivå du väljer, finns vi vid din sida om olyckan är framme. Ifs rådgivningstjänsten, som betjänar dig 24/7, ingår nu i alla våra motorcykelförsäkringar.

Vilken motorcykelförsäkring passar mig bäst?

Utöver att teckna en lagstadgad trafikförsäkring kan du försäkra din motorcykel med en förmånlig delkaskoförsäkring eller helkaskoförsäkring som utgör det mest heltäckande skyddet för din motorcykel, och kan dessutom utvidgas med tilläggsskydd.

Om din årliga körsäsong sträcker sig utöver en längre tidsperiod än ett halvt år, erbjuder vi en bekymmersfri försäkring med premiesättning enligt årstid. En försäkring med avställningstid rekommenderar vi till dig som kör mindre.

Motorcykelförsäkringens pris och bonusar går enkelt att få via nätet

Vår försäkringsräknare väljer rätt prissättning automatiskt på basis av längden på din körsäsong. På samma gång beaktar vi också dina bonusar och samlingsrabatter.

Om du hos If också försäkrar din bil eller ditt hem, kan du få upp till rentav 15 % samlingsrabatt på motorcykelförsäkringen via Ifs förmånsprogram.

Jämför motorcykelförsäkringar

Vad ingår i försäkring för motorcykel? Helkasko Delkasko Trafik
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Valbara tilläggsskydd Helkasko Delkasko Trafik
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Försäkring med premiesättning enligt årstid, dvs. fortlöpande försäkring

Försäkring med premiesättning enligt årstid dvs. fortlöpande försäkring är ett enklare och därtill förmånligare alternativ, om du tar ut motorcykeln från garaget genast på våren och kör långt in på hösten. Om din årliga körsäsong är 7 månader eller mer, rekommenderar vi en lättskött försäkring med premiesättning enligt årstid.

Du behöver därmed inte meddela när du använder din motorcykel, och avställningen inverkar inte heller på försäkringspremien.

Motorcykelförsäkringens premie inflyter till största delen under sommarmånaderna, när motorcykeln är i aktiv användning.

Premierna faktureras emellertid jämnt över hela året. Försäkringen kan också debiteras efter slutdagen, om premien inte har fakturerats i sin helhet innan det.

Hur priset fördelas över året

Grafik över hur priset för trafik- och kaskoförsäkring fördelas över årets tolv månader. Största delen av kostnaderna för båda försäkringarna flyter in från april till september. Mellan november och mars flyter inga kostnader in och även i fråga om kasko är kostnaderna minimala.

Grafikens siffror är riktgivande.

Ståförsäkring och avställning

En ståförsäkring för motorcykel, dvs. en försäkring med avställningstid är ett smart val, om du endast kör ett par månader varje sommar. Om du i webbutiken uppger att du kör 6 månader eller mindre, rekommenderar vi det här alternativet automatiskt.

Du ska därvid komma ihåg att göra anmälan om avställning i slutet av din årliga körsäsong och en motsvarande anmälan om påställning i början av nästa körsäsong, så att du inte behöver betala hela årspremien.

Priset för ståförsäkringen är detsamma under hela året, och premien fastställs enligt den tid som motorcykeln har anmälts vara i trafik.

Faktureringen baserar sig alltid på ett årspris för 12 månader och avbryts genast, när du anmäler din motorcykel som avställd. Avställningen beaktas då i samband med nästa faktura.

Du får premieåterbäring på trafikförsäkringen och kollisionsskyddet för den tid motorcykeln anmälts som avställd. Återbäringen beaktas automatiskt i nästa betalningspost. Allra snabbast får du återbäringen om du byter till fakturering av premien i 12 poster.

Kaskoförsäkringen gäller även under avställningen och skyddar mot bl.a. brand- och stöldskador samt skadegörelse, medan kaskoförsäkringens kollisionsskydd däremot inte gäller under avställningstiden.

Samla dina försäkringar och få 15 % rabatt på premierna

Om du försäkrar bilen och hemmet hos oss, får du via Ifs förmånsprogram en rejält förmånligare försäkring för motorcykeln.