Motorcykelförsäkring

Finlands snabbast växande bonus
 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Motorcykelförsäkring

Finlands populäraste motorcykelförsäkring är enkel och flexibel. Du får ett lämpligt skydd som motsvarar värdet på motorcykeln, och vår premiesättning tar körsäsongens längd i beaktande. Vilken kaskoförsäkring du än väljer får du hjälp på vägen 24/7.


 • 80 % i startbonus på kaskoförsäkring

 • Försäkring enligt körsäsongens längd

 • Månatlig fakturering utan extra kostnader

Trafikförsäkring
Kaskoförsäkring
Skydd och vad det ersätter Toppkasko Helkasko Förmåns-kasko Delkasko Trafik
Skada på parkerad motorcykel

Vi ersätter utan bonusförluster skador som ett okänt fordon orsakat din parkerade motorcykel. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Ersättande bil eller dagpenning

Resan fortsätter även om körningen avbryts på grund av en kollision, stöld eller ett tekniskt fel: du får tillgång till en ersättande bil av storleksklass C (t.ex. VW Golf) eller 45 euro i dagpenning.

Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk.

Om du behöver din motorcykel dagligen under körsäsongen, säkerställer den ersättande bilen att du kan fortsätta färden.

Vid skada som inträffat utomlands ersätter vi från skyddet för bärgning och resekostnader:

 • bogsering av motorcykeln till närmaste lämpliga reparationsverkstad
 • kostnaderna för att fortsätta färden
 • hämtning av motorcykeln från verkstaden.

Vid skada som inträffat utomlands betalas inte dagpenning eller ersättande bil.

Bättre ersättning vid inlösning

Du får en bättre ersättning vid inlösning av motorcykeln.

Vi ersätter en motorcykel som skaffats som ny, om följande villkor är uppfyllda:

 • motorcykeln yngre än 3 år
 • du är den första ägaren
 • den har körts mindre än 60 000 kilometer.

I övriga fall är ersättningen hela 30 % mer än dess gängse pris. Om en begagnad motorcykel går till inlösning täcker ersättningen det gängse priset på motorcykeln, dvs. den totala summa du betalat för motorcykeln vid köpet. Utan inlösningsskydd baserar sig ersättningen på marknadspriset som gäller vid tiden för skadan.

Kollision eller avkörning

Vi ersätter skadorna på din motorcykel till följd av kollision, avkörning eller att du kört omkull. Kollisionsskyddet omfattar också andra skadefall, t.ex. att ett träd, en gren eller snö fallit på din motorcykel.

Om du vill kan du byta kollisionsskyddets självrisk till 200 eller 500 euro. En högre självrisk sänker premien.

If Apu 24/7*

Den avgiftsfria tjänsten If Apu ger skydd på vägen dygnet runt. Du får omedelbart hjälp, om du t.ex. kör en krock eller din motorcykel får ett tekniskt fel. Vi hjälper dig i alla bekymmer i anslutning till motorcykeln dygnet runt.

Du når If Apu alltid på samma telefonnummer som vår ersättningstjänst: 010 19 19 19

* If tillhandahåller If Apu tillsammans med sina samarbetspartner och den hör till Ifs kundförmåner. Tjänsternas innehåll kan förändras och de utgör inte en del av försäkringsavtalet.

Kollision med ett djur

Om du krockar med ett djur, ersätter vi skadorna på din motorcykel utan bonusförluster. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Bärgning (också på grund av tekniskt fel)

Vi låter bogsera din motorcykel till en reparationsverkstad, om resan avbryts på grund av en kollision eller ett tekniskt fel.

If har 24 h bärgningstjänst och nödjour, som hjälper dig om olyckan är framme.

Vi betalar också extra kostnader till följd av att resan avbrutits upp till 500 euro. Det kan t.ex. vara fråga om rese- och boendekostnader.

Fordonets ålder inverkar inte på ersättningen, och från ersättningen görs inget avdrag för självrisk.

Skadegörelse, stöld eller brand

Om din cykel eller dess utrustning stjäls eller utsätts för skadegörelse, ersätter vi skadorna.

Din motorcykel behöver också skydd i händelse av eldsvåda.

Din självrisk är 200 euro.

Ansvars- och rättsskydd

Vi ersätter skada som inträffat utomlands och för vilken fordonets förare är ansvarig gentemot utomstående. Din självrisk är 500 euro. Rättsskyddet omfattar rättegångskostnader vid tvister. Maximiersättningen är 8 500 euro per skada och din självrisk är 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskador som drabbat personer i ditt fordon:

 • Förarens personskador
 • Passagerarnas personskador
 • Den oskyldiga partens personskador

Trafikförsäkringen ersätter också den oskyldiga partens egendoms- och personskador. 

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon. Ditt eget fordon skyddar du med en kaskoförsäkring. 

Lagstadgad trafikförsäkring ingår i alla Ifs fordonsförsäkringar.


Pris på motorcykelns försäkring och mer information om kaskoförsäkringarna

Kaskoförsäkringen inverkar på motorcykelförsäkringens pris, medan trafikförsäkringen sällan utgör ett tillräckligt omfattande skydd för motorister. Också den förmånligaste kaskoförsäkringen omfattar If Apu samt en bärgningstjänst: du kan vara säker på att du aldrig blir ensam med en skadad motorcykel invid vägen.


Priset på försäkringen blir inte orimligt högt om du väljer en kaskoförsäkring, eftersom du direkt får fulla 80 % i bonus på din kaskoförsäkring när du väljer topp-, hel- och förmånskaskoförsäkring.

Dessa kaskoförsäkringar omfattar kollisionsskydd, som ersätter reparationen om du kört omkull eller kolliderat. Om motorcykeln går till inlösning till föjd av en krock, ersätter vi motorcykelns gängse värde.

 • Toppkasko erbjuder ett skydd på toppnivå för din motorcykel. Den ersätter bucklor som en okänd part förorsakat din motorcykel på parkeringsplatsen.
 • Helkasko ersätter nästan allt; den utgör en passlig lösning, om din cykel är ny eller om du kör mycket. 
 • Förmånskasko är utmärkt och förmånlig för en begagnad motorcykel.

Delkasko är den billigaste kaskoförsäkringen för motorcykeln och passar t.ex. en begagnad lättviktsmotorcykel. Försäkringen lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar och ersätter i första hand skador som inte ens den omsorgsfulla föraren kan rå för, såsom vid stöld av motorcykeln. I delkasko ingår inga bonusar.

Få pris på olika kaskoförsäkringar i webbutiken på en minut

På motorcykelförsäkringens pris inverkar i första hand din egen skadehistoria.  Utifrån skadehistorian bestäms även trafikförsäkringens bonus.

 • Bonusen för motorcykelns försäkring är 30–80 %, och fastställs enligt din försäkrings- och skadehistoria. För nya förare är utgångsbonusen 30 %. 
 • Hos If stiger bonusen med 10 % per skadefritt år. När du börjar köra motorcykel med en försäkring från If, kommer du upp till maximibonus på rentav 5 år.
 • Vi belönar omsorgsfulla förare som sällan råkar ut för skador. När du kommit upp till fulla 80 % med trafikförsäkringen, sjunker inte bonusen efter den första skadan. 
 • Motorcykelns skadehistoria beaktas även gällande andra motorcyklar du äger, och som du är försäkringstagare för.

Kontrollera din bonus med webbutikens prisräknare

Förutom försäkringens omfattning och bonus inverkar på motorcykelförsäkringens pris också självriskens storlek, motorcykelns egenskaper, din ålder och hemort.

Om du samlar din bil- och hemförsäkring hos If,  får du rentav 16 % i rabatt på alla dina försäkringar genom If Förmånsprogram.

Körsäsongens längd inverkar också avsevärt på motorcykelförsäkringens pris. Om din körsäsong är 6 månader eller mindre, är en försäkring med avställningstid ett bättre alternativ än en åretruntförsäkring. 

Den bästa motorcykelförsäkringen är skräddarsydd för motorcykelåkning som hobby


Den försäkringslösning som passar dig bäst beror på körsäsongens längd. En försäkring med premiesättning enligt årstid dvs. en åretruntförsäkring är ett enklare och samtidigt förmånligare alternativ, om du tar ut din motorcykel från garaget genast på våren och kör långt in på hösten. Om du endast kör under några månader på sommaren, är en försäkring med avställningstid rätt val för dig.

Webbutikens försäkringsräknare rekommenderar automatiskt den lämpligaste försäkringen på basis av din körsäsong. Om du uppskattar din körsäsong till 6 månader eller mindre, erbjuder vi en försäkring med avställningstid. För dig som kör under en längre tid erbjuder vi en fortlöpande försäkring.

Med hjälp av försäkringsräknaren kan du jämföra våra kaskoförsäkringar. Vid valet av motorcykelförsäkring lönar det sig också att fundera på vilka risker du vill ta på ditt eget ansvar och vilka risker du vill att vi tar hand om för din räkning. Du kan välja mellan fyra olika kaskoförsäkringar för motorcykel. 

Köp försäkring för motorcykel.

Försäkring med premiesättning enligt årstid, dvs. fortlöpande försäkring

Om din årliga körsäsong är 7 månader eller mer, rekommenderar vi en lättskött försäkring med premiesättning enligt årstid. Därvid behöver du inte meddela när din motorcykel är påställd, och en tillfällig avställning inverkar inte heller på premien.

Premierna inflyter till största delen under sommarmånaderna, när motorcykeln är i aktiv användning. Premierna faktureras emellertid jämnt över hela året.

[taulukko]

Försäkringen kan också debiteras efter slutdagen, om premien inte har fakturerats i sin helhet innan det.

Avställningsförsäkring och avställning av motorcykeln

En avställningsförsäkring för motorcykel, dvs. en försäkring med avställningstid är förmånligare, om du kör 1–6 månader om året. Därvid behöver du göra en anmälan om avställning i slutet av din årliga körsäsong och en motsvarande anmälan om påställning i början av nästa körsäsong. Således behöver du aldrig betala försäkringens årspremie i sin helhet på en gång.

Premien fastställs enligt den tid som motorcykeln har anmälts vara i trafik. Du får premieåterbäring på trafikförsäkringen och kollisionsskyddet för den tid som du anmält att motorcykeln är avställd, och återbäringen beaktas automatiskt i nästa betalningspost. Du får återbäringen snabbare, om du valt en behändig fakturering i 12 poster

Kaskoförsäkringen gäller också när motorcykeln är avställd och ger skydd i händelse av bl.a. brandskador, stöld och skadegörelse, medan kollisionsskyddet i kaskoförsäkringen inte är i kraft under avställningstiden.

Få en rabatt på hela 16 % på Ifs försäkringar genom att samla dina försäkringar hos oss

När du köper en försäkring för bilen och hemmet får du en försäkring för motorcykeln rejält förmånligare genom If Förmånsprogram.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Motorcykelförsäkring