Motorcykelförsäkring

Betala i 12 poster utan extra kostnader
 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Motorcykelförsäkring

Finlands populäraste motorcykelförsäkring är enkel och flexibel. Du får ett lämpligt skydd som täcker motorcykelns värde. Vår premiesättning beaktar också körsäsongens längd. Välj vilken som helst av våra kaskoförsäkringar, så får du hjälp dygnet runt när du är på vägen.

 • Få 80 % i startbonus på kasko

  Ta ett förmånligt kollisionsskydd till tre av våra mest omfattande kaskoförsäkringar.

 • Försäkring enligt körsäsongen

  Vi erbjuder både ståförsäkring och en bekymmersfri premiesättning enligt årstid.

 • Enkel månatlig fakturering

  Betala dina fakturor i rentav 12 poster utan extra kostnader.


Den bästa motorcykelförsäkringen är skräddarsydd för motorcykelhobbyn

Den försäkringslösning som passar dig bäst beror på längden av din körsäsong. En försäkring med premiesättning enligt årstid dvs. en åretruntförsäkring är ett enklare och samtidigt också ett förmånligare alternativ, om du tar ut motorcykeln ur garaget redan på våren och kör långt in på hösten. Om du endast kör några månader på sommaren är en försäkring med avställningstid det rätta valet för dig.

Webbutikens försäkringsräknare rekommenderar automatiskt den lämpligaste försäkringen på basis av din körsäsong. Om du uppskattar din körsäsong till 6 månader eller mer, erbjuder vi en försäkring med premiesättning enligt årstid. För dig som kör mindre erbjuder vi en försäkring med avställningstid.

Pris och bonusar på motorcykelns försäkring

Förutom försäkringens omfattning och bonus inverkar på motorcykelförsäkringens pris också självriskens storlek, motorcykelns egenskaper, din ålder, hemort och framför allt Ifs rejäla bonusar.

Bonusen på motorcykelns försäkring bestäms enligt din försäkrings- och skadehistoria och varierar mellan 30 % och upp till 80 % i fråga om utgångsbonus för nya förare. För kaskoförsäkringen får du alltid fulla 80 % i utgångsbonus när du väljer topp-, hel- eller förmånskasko.

Hos If stiger dina bonusar med 10 % per skadefritt år. Om du  börjar åka motorcykel med Ifs försäkring, kommer du upp till vårt maximibonus på 80 % redan inom fem år.

Vi belönar omsorgsfulla förare, som råkar sällan ut för skador. När din trafikförsäkring har nått full bonus på 80 %, sjunker inte bonusen efter den första skadan. Därtill kan motorcykelns skadehistoria beaktas i fråga om andra motorcyklar du äger och som du är försäkringstagare för.

Jämför motorcykelförsäkringar

Vad ersätter försäkring för motorcykel? Toppkasko Helkasko Förmåns-kasko Delkasko Trafik
Skada på parkerad motorcykel

Vi ersätter utan bonusförluster skador som ett okänt fordon orsakat din parkerade motorcykel. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Ersättande bil eller dagpenning

Resan fortsätter även om körningen avbryts på grund av en kollision, stöld eller ett tekniskt fel: du får tillgång till en ersättande bil av storleksklass C (t.ex. VW Golf) eller 45 euro i dagpenning.

Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk.

Om du behöver din motorcykel dagligen under körsäsongen, säkerställer den ersättande bilen att du kan fortsätta färden.

Vid skada som inträffat utomlands ersätter vi från skyddet för bärgning och resekostnader:

 • bogsering av motorcykeln till närmaste lämpliga reparationsverkstad
 • kostnaderna för att fortsätta färden
 • hämtning av motorcykeln från verkstaden.

Vid skada som inträffat utomlands betalas inte dagpenning eller ersättande bil.

Bättre ersättning vid inlösning

Du får en bättre ersättning vid inlösning av motorcykeln.

Vi ersätter en motorcykel som skaffats som ny, om följande villkor är uppfyllda:

 • motorcykeln yngre än 3 år
 • du är den första ägaren
 • den har körts mindre än 60 000 kilometer.

I övriga fall är ersättningen hela 30 % mer än dess gängse pris. Om en begagnad motorcykel går till inlösning täcker ersättningen det gängse priset på motorcykeln, dvs. den totala summa du betalat för motorcykeln vid köpet. Utan inlösningsskydd baserar sig ersättningen på marknadspriset som gäller vid tiden för skadan.

Kollision eller avkörning

Vi ersätter skadorna på din motorcykel till följd av kollision, avkörning eller att du kört omkull. Kollisionsskyddet omfattar också andra skadefall, t.ex. att ett träd, en gren eller snö fallit på din motorcykel.

Om du vill kan du byta kollisionsskyddets självrisk till 200 eller 500 euro. En högre självrisk sänker premien.

Kollision med ett djur

Om du krockar med ett djur, ersätter vi skadorna på din motorcykel utan bonusförluster. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Bärgning (också på grund av tekniskt fel)

Vi låter bogsera din motorcykel till en reparationsverkstad, om resan avbryts på grund av en kollision eller ett tekniskt fel.

If har 24 h bärgningstjänst och nödjour, som hjälper dig om olyckan är framme.

Vi betalar också extra kostnader till följd av att resan avbrutits upp till 500 euro. Det kan t.ex. vara fråga om rese- och boendekostnader.

Fordonets ålder inverkar inte på ersättningen, och från ersättningen görs inget avdrag för självrisk.

Skadegörelse, stöld eller brand

Om din cykel eller dess utrustning stjäls eller utsätts för skadegörelse, ersätter vi skadorna.

Din motorcykel behöver också skydd i händelse av eldsvåda.

Din självrisk är 200 euro.

Ansvars- och rättsskydd

Vi ersätter skada som inträffat utomlands och för vilken fordonets förare är ansvarig gentemot utomstående. Din självrisk är 500 euro. Rättsskyddet omfattar rättegångskostnader vid tvister. Maximiersättningen är 8 500 euro per skada och din självrisk är 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.

If Apu 24/7*

Den avgiftsfria If Apu-tjänsten ger skydd på vägen dygnet runt. Du får omedelbart hjälp, om du t.ex. kör en krock eller din motorcykel får ett tekniskt fel. Vi hjälper dig i alla bekymmer i anslutning till motorcykeln dygnet runt.

Du når If Apu alltid på samma telefonnummer som vår ersättningstjänst: 010 19 19 19

* If tillhandahåller If Apu tillsammans med sina samarbetspartner och den hör till Ifs kundförmåner. Tjänsternas innehåll kan förändras och de utgör inte en del av försäkringsavtalet.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskador som drabbat personer i ditt fordon:

 • Förarens personskador
 • Passagerarnas personskador
 • Den oskyldiga partens personskador

Trafikförsäkringen ersätter också den oskyldiga partens egendoms- och personskador. 

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon. Ditt eget fordon skyddar du med en kaskoförsäkring. 

Lagstadgad trafikförsäkring ingår i alla Ifs fordonsförsäkringar.

Försäkring med premiesättning enligt årstid, dvs. fortlöpande försäkring

Om din årliga körsäsong är 7 månader eller mer rekommenderar vi en lättskött försäkring med premiesättning enligt årstid. Därvid behöver du inte meddela om din motorcykel är påställd, och en tillfällig avställning inverkar inte heller på premien.

Premierna inflyter till största delen under sommarmånaderna, när motorcykeln är i aktiv användning.

Premierna faktureras emellertid jämnt över hela året. Försäkringen kan också debiteras efter slutdagen, om premien inte har fakturerats i sin helhet innan det.

Hur premierna inflyter under året

Grafik över hur priset för trafik- och kaskoförsäkring fördelas över årets tolv månader. I fråga om båda försäkringarna inflyter största delen av kostnaderna under april-september. Under november-mars inflyter inga kostnader och även i fråga om kasko är kostnaderna minimala.

Grafikens siffror är riktgivande.

Ståförsäkring och avställning

En ståförsäkring för motorcykel, dvs. en försäkring med avställningstid är förmånligare om du kör 1–6 månader om året. Du ska då göra en anmälan om avställning i slutet av din årliga körsäsong och en motsvarande anmälan om påställning i början av nästa körsäsong.

Därmed behöver du aldrig betala försäkringens årspremie i sin helhet på en gång. Premien fastställs enligt den tid som motorcykeln har anmälts vara i trafik.

Du får premieåterbäring på trafikförsäkringen och kollisionsskyddet för avställningstiden. Återbäringen beaktas automatiskt i nästa betalningspost. Allra snabbast får du återbäringen om du väljer behändig fakturering i 12 poster

Kaskoförsäkringen gäller även under avställningen och skyddar mot bl.a. brand- och stöldskador samt skadegörelse, medan kollisionsskyddet i kasko däremot inte gäller under avställningen.

 • Är skadan framme?

  If Apu-tjänsten betjänar också motorcyklister 24/7 på resor överallt i Finland, om fordonet är försäkrat med en av våra kaskoförsäkringar. Vi ser till att motorcykeln kommer fram till verkstaden och att du når resmålet.

  Anmäl skada
 • Gör avställningen i en handvändning

  Om du har en försäkring med avställningstid går det enkelt och snabbt att på Mina sidor anmäla motorcykeln som avställd eller påställd. Vi förmedlar informationen till Traficom för din räkning.

  Anmäl avställning
 • Vanliga frågor

  Funderar du ännu över något om motorcykelförsäkringen? Vi har sammanställt svar på frågor våra kunder brukar ställa oss, t.ex. om att skaffa och säga upp försäkringar.

  Vanliga frågor

Få en rabatt på hela 16 % på Ifs försäkringar genom att samla dina försäkringar hos oss

Om du tar en försäkring till bilen och hemmet får du genom If Förmånsprogram en rejält förmånligare försäkring för motorcykeln.

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Motorcykelförsäkring