Motorcykelförsäkring

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Motorcykelförsäkring

Försäkring med premiesättning enligt årstid eller försäkring med avställningstid? Ta det lugnt, vi rekommenderar det förmånligare alternativet för dig utgående från din körsäsong.

* Tidningen Moottori publicerade i januari 2016 en prisjämförelse på försäkringar för begagnade motorcyklar. If fick flest förstaplatser som det billigaste försäkringsbolaget när man jämförde försäkringsbolagens totalpris på trafik- och kaskoförsäkring för olika motorcykelmodeller.


 • Mästerförarna belönas

  Som Mästerförare får du 80 % i bonus på trafikförsäkringen och bonusen sjunker inte ens efter den första skadan.

 • Försäkring med avställningstid från If

  En avställningsförsäkring, dvs. försäkring med avställningstid är det förmånligaste alternativet för din motorcykel, om du endast kör några månader om året.

 • 9/10 rekommenderar If

  Över 90 % av våra kunder tyckte det var lätt att handla i vår webbutik och var nöjda med vår betjäning i oktober 2015.

Skydd och vad det ersätter TOPPKASKO HELKASKO FÖRMÅNS- KASKO Delkasko Trafik
Parkeringsskydd

Stötar på parkerad motorcykel utan bonusförluster

Hyrbilstjänst

Ersättande bil eller 45 € dagpenning, om motorcykeln stannar på vägen

Inlösningsskydd

Vid inlösning en ny motorcykel eller 30 % på det gängse priset

Kollisionsskydd

Skador som orsakats vid kollision eller avkörning

Djurkollisionsskydd

Skador till följd av kollision med ett djur

Bärgning och resekostnader

Kostnader för bogsering och avbrott i resa

Skadegörelse-, Stöld- och Brandskydd

Skador till följd av skadegörelse, stöld eller brand

Ansvars- och rättsskydd

Skador som orsakats utomstående eller passagerare på din motorcykel och för vilka föraren är ansvarig. 

Rättegångskostnader i tvister och brott som hänför sig till motorcykeln.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring

Motorcykelförsäkringen ger skydd för dig, din motorcykel och dess utrustning


Från If får du en lämplig motorcykelförsäkring för alla behov. Den försäkringslösning som passar dig bäst beror på din körsäsong: Om du tar ut din motorcykel från garaget genast på våren och kör långt in på hösten är en åretruntförsäkring med premiesättning enligt årstid ett förmånligare och enklare alternativ. Om du endast kör under några månader på sommaren, är en försäkring med avställningstid rätt val för dig. Försäkringsräknaren rekommenderar automatiskt den lämpligaste försäkringen på basis av din körsäsong.


Vid valet av motorcykelförsäkring lönar det sig också att fundera på vilka risker du vill ta på ditt eget ansvar och vilka risker du vill att vi tar hand om för din räkning. Du kan välja mellan fyra olika kaskoförsäkringar för motorcykel. Det billigaste alternativet, dvs. enbart trafikförsäkring, kan kännas lockande men lämnar många skador på ditt eget ansvar. Med hjälp av försäkringsräknaren kan du enkelt jämföra de olika kaskoförsäkringarna.


Läs mer om vad som ingår i motorcykelförsäkringen, jämför och välj det alternativ som passar dig bäst och köp försäkringen enkelt i webbutiken.

Försäkring med premiesättning enligt årstid, dvs. åretruntförsäkring – alltid i kraft

 • Lämpar sig för dig som värdesätter frihet och en lättskött försäkring.
 • Du kan köra med din motorcykel när du vill, och försäkringsskyddet är i kraft året runt.
 • Premierna inflyter till största delen under sommarmånaderna, när motorcykeln är i aktiv användning. Läs mer ingående om faktureringen av en åretruntförsäkring.
 • När du i webbutiken väljer en årlig körsäsong på 7 månader eller mer, visar försäkringsräknaren priset för en försäkring med fast premiesättning enligt årstid.
 • Tillfällig avställning av motorcykeln inverkar inte på premien.

Försäkring med avställningstid – för kortare körsäsong

 • En avställningsförsäkring för motorcykel, dvs. en försäkring med avställningstid är förmånligare, om du endast kör några månader om året.
 • Du får återbäring på premien för en försäkring med avställningstid för den tid som motorcykeln är anmäld som avställd.
 • Om du i webbutiken uppskattar din årliga körsäsong till 1–6 månader, får du en offert på en försäkring med avställningstid. Priset är en uppskattning av den försäkringspremie som skulle debiteras för den körsäsong som du uppgett.
 • Den verkliga försäkringspremien fastställs enligt den tid som motorcykeln har anmälts vara i trafik. Din uppskattning fastställer således inte körsäsongens längd. Om du t.ex. uppskattar din körsäsong till 6 månader, men kör endast 5 månader, är din årspremie mindre än det pris som försäkringsräknaren gett.
 • Ändringar i motorcykelns användningsuppgifter görs med en registeranmälan. Avställningen träder i kraft den dag som anmälan görs. När du på nytt tar motorcykeln i användning, träder ändringen i kraft genast från den dag som du gjort anmälan om påställning.
 • Du gör registeranmälan enklast och förmånligast via Mina sidor.
 • Kaskoförsäkringen gäller också när motorcykeln är avställd och ger skydd i händelse av bl.a. brandskador, stöld och skadegörelse. Du betalar då naturligtvis ingen premie i händelse av kollisioner.
 • Läs mer ingående om faktureringen av en försäkring med avställningstid.

OBS! Om du redan har en försäkring med avställningstid för din motorcykel hos If, se vidare för anvisningarna för påställning av motorcykel.

Motorcykeln i trafik till sommaren?


Motorcykelförsäkring med avställningstid

Du kan göra påställningen enklast via Mina sidor under menyn Registeranmälan i din trafikförsäkring. Du kan också sköta påställningen genom att ringa vår kundtjänst, när du har egna bankkoder. Se närmare anvisningar för anmälan om påställning. Vid påställningen ska motorcykeln ha skyltar.

Om du inte har egna bankkoder eller om motorcykeln saknar skyltar, kan du göra påställningen på besiktningskontoret.

Avställning som gjorts före 16.11.2015. Om du anmält motorcykeln som avställd före 16.11.2015, ska du anmäla påställningen via vår kundtjänst eller skicka oss ett meddelande om påställningen via mellanbladet Ta kontakt på Mina sidor.

Motorcykelförsäkring med premiesättning enligt årstid

Om du har en motorcykelförsäkring med premiesättning enligt årstid behöver du inte anmäla tillfälliga avställningar till oss. Du kan köra med din motorcykel året runt. I en försäkring med premiesättning enligt årstid inverkar tillfällig avställning inte på försäkringspremien.

Kaskoförsäkringens skyddsnivåer

Motorcykelförsäkringen med premiesättning enligt årstid och motorcykelförsäkringen med avställningstid finns båda med fyra olika skyddsomfattningar:

 • Toppkasko erbjuder bästa möjliga skydd för din motorcykel, också vid särskilda situationer eller om resan avbryts.
 • Helkasko ersätter nästan allting; den är en lämplig lösning, om din motorcykel är ny eller du kör mycket.
 • Förmånskasko är en utmärkt men förmånlig försäkring för en begagnad motorcykel.
 • Delkasko är den billigaste försäkringen för din motorcykel och lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Oavsett vilken försäkring du väljer, lovar vi att vår skadehantering är som den borde vara. I över hälften av skadefallen får våra kunder ersättningsbeslutet på kortare tid än 24 timmar. De kunder som haft en skada ger oss betyget 4,5 på skalan 1–5.

Flytta enkelt din försäkring till If

Det lönar sig att jämföra olika motorcykelförsäkringar! Våra kaskoalternativ erbjuder din motorcykel utmärkta skydd som du endast kan få från If. Det är lika enkelt att flytta över försäkringarna till If som att försäkra en ny motorcykel. Köp försäkringen från vår webbutik – vi förmedlar uppgifterna om byte av försäkringsbolag utan avgift till fordonsregistret. Du kan betala premierna hos If utan tilläggskostnader i upp till 4 poster.

Registrering av begagnad motorcykel och köp av försäkring

Nu kan du registrera din motorcykel på nätet. När du köper försäkring för en begagnad motorcykel i Ifs webbutik kan du samtidigt sköta registreringen oberoende av tid och plats. Du sparar tid och reda pengar.

Börja registreringen av motorcykeln genom att köpa försäkringen i webbutiken. Efter köpet hänvisar vi dig till vår webbtjänst för att göra registreringen. Du behöver endast det elektroniska certifikatet som du får av motorcykelns tidigare ägare.


Motorcykelförsäkringens bonus och pris

På priset på försäkringen för din motorcykel inverkar din egen skadehistoria. Utifrån den fastställs både trafik- och kaskoförsäkringens bonus. På priset inverkar också om du samlat dina försäkringar hos If, försäkringens omfattning och självrisk samt motorcykelns egenskaper och innehavarens ålder och hemort.

Hur fastställs bonusen?

På en ny Topp-, Hel- och Förmånskaskoförsäkring för din motorcykel får du 80 % i bonus när du också har din trafikförsäkring hos If. Trafikförsäkringens bonus fastställs i sin tur enligt din försäkrings- och skadehistoria. För motorcyklar beviljar vi 30 % i utgångsbonus på trafikförsäkringen, och bonusen stiger med varje skadefritt år ända upp till 80 %.

Du kan föra över skadehistorian för din motorcykel i privat bruk till en annan motorcykel som du äger eller till din makes eller makas motorcykel. Om skadehistorian överförs från ett annat försäkringsbolag, kan den nya bonusen avvika från bonusen i din nuvarande försäkring.

När du räknar ut priset på försäkringen för din motorcykel i webbutiken kan du söka fram bonusen från en trafikförsäkring i ditt namn. Trafikförsäkringen behöver inte vara i kraft utan webbutiken hittar också bonus som hänför sig till en försäkring som upphört att gälla, förutsatt att du kommer ihåg registreringsnumret för din gamla motorcykel.

Du kan endast överföra bonus från försäkringen för en annan motorcykel. Det går inte att föra över bonus från andra fordon.

Fakturering av en motorcykelförsäkring med avställningstid

När du uppskattar att du kör sex månader eller mindre med din motorcykel per år, får du offert på en mc-försäkring med avställningstid. Det pris som webbutiken ger är den summa som tas ut av dig om din motorcykel används i trafik exakt den körsäsong som du uppskattat, t.ex. 4 månader om året.

Den summa som debiteras för en försäkring med avställningstid bildas emellertid på basis av det verkliga antalet kördagar, dvs. den tid som du haft din motorcykel i trafik. Således avviker den summa som debiteras sannolikt från det pris som webbutiken ger. På försäkringsbrevet och fakturan ser du försäkringens årspremie, som debiteras i sin helhet endast om du kör varje dag under året.

Notera att om du uppskattar din körsäsong till 7 månader eller mer, ger webbutiken priset för en försäkring med premiesättning enligt årstid.

Du får återbäring på premien för en motorcykelförsäkring med avställningstid för den tid som du anmält att motorcykeln är avställd. Premieåterbäringen beaktas automatiskt i nästa betalningspost. I stället för en öppen faktura kan du vid behov beställa en korrigeringsfaktura genom att skicka oss ett meddelande via Mina sidor.

Det lönar sig inte att avbryta kaskoförsäkringen för den tid som motorcykeln är avställd, eftersom försäkringen ersätter skador till följd av brand, stöld och skadegörelse när motorcykeln är i förvar. Kaskoförsäkringens kollisionsskydd är däremot inte i kraft under avställningen. Från kollisionsskyddet ersätts ändå plötsliga och oförutsedda skador som under avställningstiden orsakats av naturfenomen till följd av en utifrån kommande händelse.

Ändringar i motorcykelns användningsuppgifter görs med en registeranmälan. Du gör anmälan enklast och förmånligast via Mina sidor under försäkringsuppgifterna för din motorcykel. Trafi debiterar en avgift på 6 euro för elektronisk anmälan om avställning som gjorts via Mina sidor och avgiften faktureras i samband med din försäkringsfaktura. För anmälan om påställning debiteras ingen avgift. Du kan också meddela ändringar i användningen av motorcykeln via vår kundtjänst eller på vårt kontor. För anmälan om avställning via dessa kanaler debiteras 20 euro. Du ser priset för alla registreringshändelser här (på finska).

Exempel: Du köper försäkring i webbutiken och uppskattar din körsäsong till 4 månader, varvid priset är 400 euro. Detta pris är den andel av försäkringens årspremie som motsvarar din uppskattade körsäsong. På försäkringsbrevet anges emellertid hela årspremien för försäkringen utan avställningstid, i exemplet 1 200 euro. Årspremien debiteras endast, om din motorcykel används i trafik varje dag under året. Det slutliga priset fastställs enligt de faktiska kördagarna och är alltså högst den årspremie som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen debiteras enligt årspremien (1 200 euro) och inte enligt priset för den uppskattade körsäsongen, i enlighet med antalet betalningsposer som du valt. I ett If Avtal som betalas i 4 poster debiteras i varje betalningspost för försäkringen 1 200 euro/4 = 300 euro. Eventuell premieåterbäring till följd av avställning beaktas automatiskt i nästa ofakturerade post.

Fakturering av en motorcykelförsäkring med premiesättning enligt årstid

Priset för en motorcykelförsäkring med premiesättning enligt årstid varierar månad för månad så att försäkringen är dyrast på sommaren och billigast på vintern. Premierna faktureras emellertid jämnt över hela året, i enlighet med antalet betalningsposter i ditt If Avtal. Försäkringen kan också debiteras efter slutdagen, om premien inte har fakturerats i sin helhet före det.

Exempel: Om du köper en motorcykelförsäkring med premiesättning enligt årstid 1.5 och säljer motorcykeln 31.8, debiteras cirka 75 % av årspremien enligt schemat ovan. Om försäkringens årspremie t.ex. är 1 000 euro, är försäkringens pris för giltighetstiden cirka 750 euro. Vi fakturerar emellertid försäkringen jämnt över hela året (i fyra poster, en post = 250 euro) och när försäkringen avslutas betalar du den obetalda delen av försäkringen.

I en försäkring med premiesättning enligt årstid, dvs. en åretruntförsäkring, behöver du inte meddela när du använder din motorcykel eller när den är avställd. Ditt försäkringsskydd gäller hela tiden, vilket innebär att du kan köra med din motorcykel när du vill. Vi ger ingen återbäring på premien för en åretruntförsäkring, även om du skulle anmäla avställningen till Trafi.

Det lönar sig inte att avbryta kaskoförsäkringen för vintern, eftersom den ersätter skador till följd av brand, stöld och skadegörelse när motorcykeln är i förvar.

Vanliga frågor om motorcykelförsäkring

Hurdan försäkring lönar det sig att ta för motorcykeln?

Vid valet av motorcykelförsäkring lönar det sig att tänka på hur lång din körsäsong är och vilka risker du vill ta på ditt eget ansvar. Beroende på körsäsongens längd kan du välja antingen en försäkring med premiesättning enligt årstid, dvs. en åretruntförsäkring, eller en försäkring med avställningstid. De risker som du kan och vill ta på ditt eget ansvar bestämmer i sin tur den lämpliga omfattningen för försäkringen – räcker mer begränsade Delkasko eller borde du välja ett mer omfattande alternativ som innehåller kollisionsskydd?

Vad är det för skillnad mellan en försäkring med premiesättning enligt årstid och en försäkring med avställningstid?

Om du årligen kör minst sex månader med din motorcykel, lönar det sig absolut att överväga en försäkring med premiesättning enligt årstid. Den blir förmånligare än en försäkring med avställningstid, om din årliga körsäsong är längre än ett halvt år, exempelvis från början av april till mitten av oktober.

Genom att i webbutiken välja som körsäsong "7 månader eller mer", får du priset på en försäkring med premiesättning enligt årstid. Om du inte är säker på om då kör fullt så länge under ett år, testa att byta längden på din körsäsong till 6 månader och jämför priserna. Om du framför allt vill ha en flexibel försäkring, rekommenderar vi en åretruntförsäkring med premiesättning enligt årstid som ger dig möjlighet att vid behov förlänga körsäsongen på hösten eller inleda säsongen tidigt om vädret tillåter, utan att behöva betala mer för varje tilläggsdag.

Om din körsäsong blir kortare än sex månader, är ditt val en försäkring med avställningstid. Kom ihåg att i en försäkring med avställningstid är körsäsongens längd och därigenom försäkringens pris beroende av hur stor del av året du har din motorcykel i trafik. Du gör anmälan om påställning och avställning behändigt via Mina sidor. Du kan också avställa motorcykeln mitt under säsongen, t.ex. för en semesterresa. Du får premieåterbäring för varje dag som motorcykeln är avställd, men beakta att avställningsanmälan kostar 6 euro.

Oavsett vilken typ av försäkring du väljer kan du alltid ändra ditt val – rentav mitt under försäkringsperioden.

Hurdan kaskoförsäkring lönar det sig att välja för motorcykeln?

Vid valet av kaskoförsäkring lönar det sig att överväga vilka risker du kan ta på ditt eget ansvar och vad du vill överlåta på vårt ansvar. I Topp-, Hel- och Förmånskasko ingår kollisionsskydd som ersätter reparationen av motorcykeln, om du skulle köra omkull eller krocka. Om din motorcykel är värdefull eller om du vill försäkra dig om att reparationen av eventuella stötar ersätts från försäkringen utan överraskande kostnader, välj något av alternativen ovan. Om motorcykeln skulle gå till inlösning efter en kollision, får du ersättning med motorcykelns gängse värde från de försäkringar som inkluderar kollisionsskydd.

Delkasko är rätt val om motorcykeln inte längre har något betydande ekonomiskt värde för dig. Delkasko ersätter närmast sådana skador som även en omsorgsfull förare inte skulle kunna göra något åt, såsom skadegörelse och stöld. Skador till följd av kollision och eventuell inlösning ersätts inte från Delkasko.

Läs mer om frågor i anslutning till motorcykelkörning

Utomlands med eget fordon

Försäkringsvillkor och -handledningar

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Motorcykelförsäkring