Egendomsförsäkringar

Bli kvitt de stora bekymren: försäkra fastigheter och övrig egendom

Ifs egendomsförsäkringar hjälper dig att bereda dig på plötsliga skador som hotar företagets eller bostadsaktiebolagets egendom.

Med egendomsförsäkringen försäkrar du byggnader, maskiner, värdepapper och omsättningstillgångar. Den stiftande delägaren i ett bostadsaktiebolag ska teckna försäkring enligt lagen om bostadsköp i händelse av byggnadsfel. Med If Fastighetsförsäkring är din fastighet försäkrad till sitt fulla återanskaffningsvärde. Ta kontakt!