Egendomsförsäkring för företag

Bli kvitt de stora bekymren: försäkra fastigheter och övrig egendom. Ifs egendomsförsäkringar förbereder dig för plötsliga skador som kan hota företagets eller bostadsaktiebolagets egendom. Med egendomsförsäkringar försäkrar du företagets lokaler, byggnader, maskiner, värdepapper och omsättningstillgångar. Läs mer eller ta kontakt!


Kan vi hjälpa dig?