Egendom- och fastighetsförsäkring för företag

Bli kvitt de stora bekymren: försäkra fastigheter och övrig egendom. Ifs egendomsförsäkringar förbereder dig för plötsliga skador som kan hota företagets eller bostadsaktiebolagets egendom. 

Egendomsförsäkringar

Med egendomsförsäkringar försäkrar du företagets lokaler, byggnader, maskiner, värdepapper och omsättningstillgångar. Vi försäkrar även skog och jordbruk. Läs mer eller ta kontakt!

Lösöresförsäkring

Fastighetsförsäkring

Avbrottsförsäkring

Byggfelsförsäkring

Byggnadsförsäkring


Kan vi hjälpa dig?