Sjöförsäkringar för företag

Vi försäkrar olika båtar och fartyg i yrkesmässig verksamhet i Finland, t.ex. arbetsbåtar, bogserbåtar, fiskefartyg, större fartyg och övriga företagsägda båtar. I vårt nordiska sjöförsäkringsteam ingår experter med lång erfarenhet av teknik, sjöfart och sjörätt. Vi erbjuder lättförståelig och snabb service och skadehantering i hela Norden på alla nordiska språk.

Ifs nordiska sjöförsäkringsteam till din tjänst!

Be om en offert