Sjöförsäkring

Vi försäkrar olika typer av båtar och fartyg i yrkesmässig verksamhet, t.ex. arbetsbåtar, bogserbåtar, fiskefartyg, större fartyg och övriga företagsägda båtar.

Ifs nordiska sjöförsäkringsteam till din tjänst

I vårt nordiska sjöförsäkringsteam ingår experter med lång erfarenhet av teknik, sjöfart och sjörätt. Vi är kontinuerligt tillgängliga och erbjuder lättförståelig och snabb service och skadehantering i hela Norden på alla nordiska språk.

Be om en offert