Företagets ansvarsförsäkringar

Vem kan förutspå en olycka eller ett misstag?

Tänk om din kund halkar eller snubblar i dina lokaler? Eller om någon skadar sig på en felaktig produkt som ditt företag tillverkat? Med andra ord: Om du gör en tabbe, är det du som bär ansvaret. Ansvarsförsäkringarna är ett viktigt skydd för ditt företag, eftersom det är svårt att förutse vilka skade- eller krissituationer du kan hamna i. Med hjälp av ansvarsförsäkringar kan du överföra en del av företagets skadeståndsskyldighet på oss.

Visste du det här om ansvarsförsäkringar?

Skillnaden mellan en ansvarsförsäkring och en normal skadeförsäkring är att det i ansvarsförsäkringen är fråga om ersättning för skador som orsakats någon annan. I en skadesituation finns det således alltid tre parter: försäkringstagaren, den som lidit skada och försäkringsbolaget.

Försäkringens objekt avviker också från vanliga skadeförsäkringar. I en ansvarsförsäkring försäkras i stället för själva egendomen den ersättningsskyldighet som följer av rättsordningen.

Intresserad?

Ta kontakt och begär offert på ansvarsförsäkringar för ditt företag