Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring ger företaget trygghet när företagets varor eller tjänster orsakar någon annan en skada. Vi hjälper dig hitta rätt försäkring för ditt företag.

Be om offert

Registrerat i Sverige? Se företagsförsäkringar på if.se

Ansvarsförsäkringar

Verksamhetsansvar

Databrott

Rättsskydd

Produktansvar


Visste du det här om ansvarsförsäkringar?

Skillnaden mellan en ansvarsförsäkring och en normal skadeförsäkring är att det i ansvarsförsäkringen är fråga om ersättning för skador som orsakats någon annan. I en skadesituation finns det således alltid tre parter: försäkringstagaren, den som lidit skada och försäkringsbolaget.

Försäkringens objekt avviker också från vanliga skadeförsäkringar. I en ansvarsförsäkring försäkras i stället för själva egendomen den ersättningsskyldighet som följer av rättsordningen.

Intresserad?

Ta kontakt och begär offert på ansvarsförsäkringar för ditt företag