Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring ger företaget trygghet när företagets varor eller tjänster orsakar någon annan en skada. Vi hjälper dig hitta rätt försäkring för ditt företag.

Be om offert

Ansvarsförsäkringar

Verksamhetsansvar

Databrott

Rättsskydd

Produktansvar


Visste du det här om ansvarsförsäkringar?

Skillnaden mellan en ansvarsförsäkring och en normal skadeförsäkring är att det i ansvarsförsäkringen är fråga om ersättning för skador som orsakats någon annan. I en skadesituation finns det således alltid tre parter: försäkringstagaren, den som lidit skada och försäkringsbolaget.

Försäkringens objekt avviker också från vanliga skadeförsäkringar. I en ansvarsförsäkring försäkras i stället för själva egendomen den ersättningsskyldighet som följer av rättsordningen.

Intresserad?

Ta kontakt och begär offert på ansvarsförsäkringar för ditt företag