Hästförsäkring

Välkommen att bekanta dig med nya If Hästförsäkring! Här kan du läsa mer om varför det lönar sig att ta hästens försäkring från If. Kontakta oss för att köpa en lämplig försäkring för din häst.

Om din häst blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall kommer försäkringen väl till pass, eftersom hästen kan behöva snabb veterinärvård. Med If Hästförsäkring säkerställer du att din häst, ponny eller ditt föl får god vård till förmånligt pris.


 • Två alternativ med täckande skydd

  Skyddet enligt standardnivå ersätter veterinärvård vid de vanligaste sjukdomarna – det omfattande skyddet också nästan allting annat.

 • Liten och enkel självrisk

  Du betalar endast 25 % av veterinär- och läkemedelskostnaderna.

 • Ersättningen snabbt på kontot

  Vi fattar 90 % av ersättningsbesluten inom ett dygn.

Vilka kostnader ersätter hästförsäkringen? Omfattande Standardnivå Livskydd
Veterinärkostnader

Omfattande veterinärkostnader garanterar bästa möjliga vård för din häst. De sjukdomar som ersätts har inte räknats upp separat, utan vi ersätter kostnaderna vid alla slags besvär inom ramen för de allmänna begränsande villkoren. Vi ersätter allt som ingår i Veterinärkostnader på standardnivå och dessutom många andra sjukdomar.

Exempelvis:

 • Hästen skadar sitt öga på en kvist i hagen och får ett djup sår på hornhinnan.
 • Hos hästen konstateras luftvägsinflammation.
 • Hästen drabbas av hudproblem.
 • Som veterinärkostnader ersätter vi utöver veterinärarvodet läkemedel och förbandsmaterial. Vi ersätter också nödvändiga kostnader för laboratorie- och ultraljudsundersökning samt röntgenundersökning och magnetröntgen.

Ersättning för veterinärkostnader lämnas med högst 2 000 euro, 4 000 euro eller 6 000 euro per försäkringsperiod. Du kan själv välja maximiersättningen per försäkringsperiod. Försäkringsperioden är ett år. Livskyddet är inte en obligatorisk del av försäkringen.

Veterinärkostnader vid namngivna sjukdomar

Som veterinärkostnader på standardnivå ersätter vi vårdkostnader för följande sjukdomar och olycksfall:

 • akut sårskada
 • fraktur eller fissur av ben till följd av olycksfall
 • foderstrupsförstoppning
 • akut kolikbehandling och kolikoperation
 • fång
 • korsförlamning.

Som veterinärkostnader ersätter vi utöver veterinärarvodet läkemedel och förbandsmaterial. Vi ersätter också nödvändiga kostnader för laboratorie- och ultraljudsundersökning samt röntgenundersökning och magnetröntgen.

Ersättning för veterinärkostnader lämnas med högst 2 000 euro, 4 000 euro eller 6 000 euro per försäkringsperiod. Du kan själv välja maximiersättningen per försäkringsperiod. Försäkringsperioden är ett år.

Om du vill kan du försäkra din häst i händelse av veterinärkostnader på standardnivå också utan Livskydd.

Om hästen dör

Vi ersätter skadan om hästen dött till följd av olycksfall eller sjukdom. Vi ersätter också nödvändig avlivning som av djurskyddsskäl utförs på ordination av veterinär. I ovan nämnda fall ersätter vi den summa som du valt för Livskyddet och som kan vara högst hästens värde i pengar.

Om ersättningsbeloppet i Livskyddet överstiger 3 000 euro, förutsätts en hälsoutredning som fyllts i av veterinär. Intyget får vara högst 14 dagar gammalt när du ansöker om försäkring.

Hästen försvinner eller stjäls

Om hästen blir stulen i Finland eller försvinner, ersätter vi den summa som du valt för Livskyddet och som kan vara högst hästens värde i pengar.

Om ersättningsbeloppet i Livskyddet överstiger 3 000 euro, förutsätts en hälsoutredning som fyllts i av veterinär. Intyget får vara högst 14 dagar gammalt när du ansöker om försäkring.


Valbara tilläggsskydd

Med dessa tilläggsskydd kan du komplettera hästförsäkringen.


Vi ersätter fölets vårdkostnader upp till en månads ålder. I skyddet ingår också ersättning i händelse av att foster eller föl går förlorat. Skyddet beviljas för ett 3–18 år gammalt sto som är försäkrat hos If och under den 3–8 dräktighetsmånaden.

Vi ersätter skador som hästen orsakat utomstående personer eller deras egendom upp till 85 000 euro. Självrisken är 150 euro per skadefall. Försäkringen gäller för hästen livet ut.

Du kan köpa Ansvarsskydd när du också köper Livskydd eller Veterinärkostnader.

​Hästförsäkringen är bra omsorg

If hästförsäkring kan beviljas hobby- och tävlingshästar, avelssto och föl. Du kan försäkra din häst från tio dagars ålder tills den fyller 16 år. För ett dräktigt sto kan du teckna foster- och fölskydd som gäller vid förlust av foster eller föl. Skyddet omfattar också veterinärvård för föl under fölets första levnadsmånad. Om du vill gardera dig i händelse av skador som din häst orsakar andra, lönar det sig att komplettera försäkringen med ett ansvarsskydd.

Varfor hästförsäkring från If?

Vi har förnyat vår hästförsäkring i enlighet med kundernas önskemål. Du har nu fler alternativ att välja bland och får därför just en så omfattande försäkring som du vill ha. Ifs hästförsäkring i ett nötskal:

 • Enkel självrisk – du betalar endast 25 % av de ersättningsgilla veterinärkostnaderna och läkemedle​n.
 • Du kan välja försäkringens maximiersättning för veterinärkostnader: 2 000 €, 4 000 € eller 6 000 € per försäkringsperiod.
 • Två alternativ som skydd för din häst: Veterinärkostnader på standardnivå ersätter de vanligaste sjukdomarna och olycksfallen som hästen kan råka ut för. Omfattande veterinärkostnader ersätter dessutom också nästan alla andra besvär.
 • •Ifs bevisat snabba och smidiga skadehantering, som 90 % av våra kunder är nöjda eller mycket nöjda med.

Vad ersätter hästförsäkringen?

Som hästägare vill du i första hand säkerställa att din häst får god vård om den blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Vi på If erbjuder dig två skyddsalternativ:

 • Veterinärkostnader på standardnivå, som gäller för veterinärkostnader vid vård av nämnda sjukdomar och olycksfall.
 • Omfattande veterinärkostnader, som utöver allt som ingår i Veterinärkostnader på standardnivå också omfattar många andra besvär.

Oavsett vilketdera alternativet du väljer, ersätter vi som veterinärkostnader bl.a. veterinärarvoden samt kostnader för läkemedel, förbandsmaterial och motsvarande som ordinerats av veterinär. Vi ersätter också nödvändiga laboratorie- och röntgenkostnader samt kostnader för magnetröntgen och ultraljudsundersökning. Försäkringen gäller fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken hästen fyller 22 år. Nedan redogör vi mer ingående för Veterinärkostnader på standardnivå och Omfattande veterinärkostnader.

Du kan också försäkra din häst med följande skydd:

 • Livskydd, från vilket vi ersätter högst hästens värde i pengar eller en annan summa som du valt om hästen dör. Livskyddet kan också tas separat, om du inte vill ha en försäkring som omfattar veterinärkostnader.
 • Foster- och fölskydd, från vilket vi ersätter veterinärvårdskostnader för föl upp till en månads ålder. I skyddet ingår också ersättning om fostret förloras eller fölet dör. Försäkringen beviljas 3–18 år gammalt sto som är försäkrat hos If under 3–8 dräktighetsmånaden.
 • Ansvarsskydd, som ersätter skador som hästen orsakat utomstående personer eller deras egendom.

Livskyddet gäller fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken hästen fyller 22 år. Ansvarsskyddet har ingen slutålder, utan det gäller för hästen livet ut.

Veterinärkostnader på standardnivå

Som Veterinärkostnader på standardnivå ersätter vi veterinärarvoden samt kostnader för läkemedel och undersökningar som ordinerats av veterinär vid de vanligaste sjukdomarna och olycksfallen. Veterinärkostnaderna ersätts för:

 • akut sårskada
 • fraktur eller fissur av ben till följd av olycksfall
 • foderstrupsförstoppning
 • akut kolikbehandling och kolikoperation
 • fång
 • korsförlamning.

Veterinärkostnader ersätts enligt ditt valt upp till 2 000 €, 4 000 € eller 6 000 € per försäkringsperiod. Försäkringsperioden är ett år. I självrisk betalar du endast 25 % av kostnaderna – vi ersätter alltså 75 % av de ersättningsgilla läkemedlen och behandlingarna. Utöver det tillämpas INGEN fast självrisk i euro, vilket garanterar att du får ersättning även för minsta veterinärbesök. Hyggligt, inte sant?

Du får försäkringen för Veterinärkostnader på standardnivå för din häst utan en hälsoutredning som fyllts i av veterinär. Ta kontakt​ så berättar vi mer om hästförsäkringen.

Omfattande veterinärkostnader

Om du vill säkerställa bästa möjliga vård för din häst, välj som hästförsäkring Omfattande veterinärkostnader. Den är något värdefullare än Veterinärkostnader på standardnivå, men betydligt mer omfattande. I det omfattande veterinärkostnadsskyddet har de sjukdomar som ersätts inte begränsats till vissa diagnoser, utan vi ersätter kostnaderna vid alla slags besvär inom ramen för de allmänna begränsande villkoren.

Nedan några exempel på sjukdomar och olycksfall som Omfattande veterinärkostnader ersätter:

 • Hästen skadar sitt öga på en kvist i hagen och får ett djup sår på hornhinnan. Vi ersätter kostnaderna för undersökningar, läkemedelsbehandlingar, klinikens vårddagsavgifter och eventuella efterkontroller.
 • Hästen är nedstämd och den har feber. Veterinären tar blodprov och undersöker luftvägarna. Hos hästen konstateras luftvägsinflammation och den ordineras läkemedel och vila. Samma undersökningar upprepas efter två veckor. Vi ersätter kostnaderna för läkemedlen och båda veterinärbesöken.
 • Hästen drabbas av hudproblem. Veterinären tar blodprov och prov från huden. Hästen konstateras ha en hudinfektion orsakad av bakterier och den ordineras läkemedel och medicinskt schampo. Vi ersätter kostnaderna för veterinärbesöken, läkemedlen och undersökningarna.

På samma sätt som i skyddet för Veterinärkostnader på standardnivå kan du välja upp till vilket belopp ersättning betalas ut för veterinärkostnader, läkemedel och andra kostnader per försäkringsperiod. Alternativen är 2 000, 4 000 och 6 000 euro. I självrisk betalar du endast 25 % av kostnaderna och vi ersätter alltså 75 % av alla ersättningsgilla läkemedel och behandlingar.

Beviljandet av omfattande veterinärkostnadsskydd förutsätter en hälsoutredning (på finska)​ som fyllts i av veterinär, om hästen är över 6 månader gammal. Intyget får inte vara mer än 14 dagar gammalt när du ansöker om försäkring. Kontakta oss för mer information om hästförsäkringen.

Livskydd

Från livskyddet lämnas ersättning om hästen dör till följd av olycksfall eller sjukdom, kommer bort eller stjäls i Finland. Vi ersätter också nödvändig avlivning av djurskyddsskäl som utförs på ordination av veterinär. I dessa fall ersätter vi den summa som du valt för livskyddet och som kan vara högst hästens värde i pengar.

Om ersättningsbeloppet i livskyddet överstiger 3 000 euro, förutsätts en hälsoutredning som fyllts i av veterinär. Intyget får inte vara mer än 14 dagar gammalt när du ansöker om försäkring.

Vad ersätter hästförsäkringen inte?

Alla kostnader ersätts inte från hästförsäkringen, även om du skulle ha valt Omfattande veterinärkostnadsskydd för din häst. Ersättning lämnas bland annat inte för kostnader för:

 • sjukdom som börjat eller skada som uppstått innan försäkringen togs
 • sjukdomsskador som uppstått inom 14 dygn från det att försäkringen trädde i kraft
 • förebyggande av sjukdom, såsom vaccinationer och hälsokontroller
 • näringspreparat, foder, vitaminer och andra produkter som inte godkänts som läkemedel
 • tand- eller tandköttsvård, om det inte är fråga om vård av olycksfallsskada
 • senskador, inre eller yttre förändringar i leder eller benförändringar, däremot ersätter vi kostnader för vård av skada till följd av benbrott eller sår som berör sena
 • tillväxtstörning i leder eller skelett
 • sjukbeslag
 • kastrering, sterilisering, kryptorkism.