Hästförsäkring

Hos oss kan du välja en hästförsäkring som ersätter veterinärkostnader på en omfattande skyddsnivå eller standardnivå. Hästförsäkringen kan dessutom flexibelt kompletteras med tilläggsskydd. Köp försäkringen via vår kundtjänst eller be om offert.

Vi hjälper dig gärna att välja en försäkring.

Ring oss
 • Välj passlig omfattning för veterinärkostnader

  Skyddet enligt standardnivå ersätter sjukdomar, det omfattande skyddet garanterar den bästa vården.

 • Din självrisk är bara 25 %

  Vi betalar resten av ersättningsbara veterinär- och läkemedelskostnaderna.

 • Heltäckande tilläggsskydd för fölet

  Maximiersättningen som du kan välja i foster- och fölskyddet är rentav 4 000 euro.

Ifs hästförsäkring – försäkra ditt värdefulla djur och få sakkunnig rådgivning

Från oss får du en försäkring för såväl hobby- som tävlingshästar, avelssto och föl. Du kan försäkra din häst från tio dagars ålder tills den fyller 16 år.

Försäkringens pris kan du påverka genom att välja skydd som passar dina behov samt maximiersättning för veterinärkostnader. I självrisk betalar du endast 25 procent av kostnaderna.

När din häst behöver veterinärvård kan du själv välja vårdplatsen. Vi fattar 90 % av ersättningsbesluten som gäller djurförsäkringar inom ett dygn, varvid du får ersättningen snabbt på kontot. Läs även mer om mobilveterinärtjänsten, som du får tre gratisbesök till per år.

Välj försäkring som är anpassad efter dina och hästens behov

Du kan välja en hästförsäkring som ersätter omfattande veterinärkostnader eller veterinärkostnader på standardnivå. Båda går att komplettera med våra tilläggsskydd. Livskydd kan också köpas separat.

Vad ersätter hästförsäkringen? Omfattande Standardnivå Livskydd

Omfattande veterinärkostnader i fråga om sjukdomar och olycksfall alltifrån luftvägsinflammation till hudproblem.

Ingår Ingår inte

Mobilveterinär. Vi bjuder på tre kostnadsfria besök i år.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Veterinärkostnader vid namngivna sjukdomar.

Ingår Ingår

Veterinärarvoden samt kostnader för läkemedel och förbandsmaterial.

Ingår Ingår Ingår inte

Nödvändiga kostnader för laboratorie- och ultraljudsundersökning samt röntgenundersökning och magnetröntgen.

Ingår Ingår Ingår inte

Upp till högst 2 000, 4 000 eller 6 000 euro per försäkringsperiod. Du väljer själv summan.

Ingår Ingår Ingår inte

Vi betalar ut ersättning, om hästen dör till följd av ett olycksfall eller en sjukdom.

Ingår inte Ingår inte Ingår

Vi betalar ut ersättning vid nödvändig avlivning av hästen.

Ingår inte Ingår inte Ingår

Vi betalar ut ersättning, om hästen försvinner eller blir stulen i Finland.

Ingår inte Ingår inte Ingår

Komplettera hästförsäkringen med ansvarsskydd och fölskydd

Hur skiljer sig en hästförsäkring på standardnivå från en omfattande hästförsäkring?

Ett omfattande veterinärkostnadsskydd ersätter sjukdomar och olyckor på en mer omfattande nivå än skyddet på standardnivå, som i allmänhet täcker kostnader i vanliga skadefall.

Beviljandet av omfattande veterinärkostnadsskydd förutsätter en hälsoutredning som fyllts i av veterinär, om hästen är över 6 månader gammal. Intyget får inte vara mer än 14 dagar gammalt när du ansöker om försäkring.

Veterinärkostnadsskyddet på standardnivå går också att köpa för en häst som är mer än ett halvt år gammal och utan att du behöver fylla i en hälsoutredning.

Hästförsäkringen på standardnivå ersätter veterinärarvoden, som härrör från:

 • Akut sårskada
 • Fraktur eller fissur av ben till följd av olycksfall
 • Foderstrupsförstoppning
 • Akut kolikbehandling och kolikoperation
 • Fång
 • Korsförlamning

Vi bjuder på tre gratisbesök hos mobilveterinären per år

När du har Ifs omfattande hästförsäkring, erbjuder vi dig tre gratisbesök hos mobilveterinären per år.

Mobilveterinären hos vår samarbetspartner FirstVet (service på finska) ger via videosamtal råd kring hästens hälsa och välmående. Du får därmed hjälp från hemsoffan och vid behov remitteras du vidare. FirstVet remitterar oberoende och du kan själv välja vårdplatsen. 

Distansmottagningen har öppet varje dag 7-24.

en flicka kramar om en häst