Hästförsäkring

Hos oss får du försäkring för hobby- och tävlingshäst, avelssto samt föl. Ring vår kundservice och köp hästförsäkring.

När du väljer försäkringens omfattning för din häst erbjuder vi två alternativ: veterinärkostnader på Standardnivå eller Omfattande veterinärkostnader. Du kan utvidga båda med tilläggsskydd. Livskydd kan också köpas separat.


En rejäl självrisk garanterar ersättning också för de allra minsta veterinärkostnaderna.

 • Två alternativ med täckande skydd. Standardnivå ersätter veterinärvård vid de vanligaste sjukdomarna, medan Omfattande garanterar den bästa vården.

 • Enkel och liten självrisk. Du betalar själv endast 25 % av kostnaderna.

 • Maximiersättningen är 4 000 euro på marknadens högsta foster- och fölskydd.

Vad ersätter hästförsäkringen? Omfattande Standardnivå Livskydd

Veterinärkostnader i stor utsträckning gällande flera sjukdomar och olycksfall, alltifrån luftvägsinflammation till hudproblem.

checkmark

Distansveterinärtjänster. Vi bjuder på tre avgiftsfria besök år 2020.

checkmark

Veterinärkostnader vid namngivna sjukdomar.

checkmark checkmark

Veterinärarvoden samt kostnader för läkemedel och förbandsmaterial.

checkmark checkmark

Nödvändiga kostnader för laboratorie- och ultraljudsundersökning samt röntgenundersökning och magnetröntgen.

checkmark checkmark

Upp till högst 2 000, 4 000 eller 6 000 euro under per försäkringsperiod. Du väljer själv summan.

checkmark checkmark

Vi ersätter skadan om hästen dött till följd av olycksfall eller sjukdom.

checkmark

Vi ersätter nödvändig avlivning av hästen.

checkmark

Vi ersätter skadan i händelse av att hästen i Finland blir stulen eller försvinner.

checkmark

Valbara tilläggsskydd


Foster- och fölskyddet ersätter fölets vårdkostnader upp till en månads ålder. I skyddet ingår också ersättning i händelse av att foster eller föl går förlorat. Skyddet beviljas för ett 3–18 år gammalt sto som är försäkrat hos If och under den 3–8 dräktighetsmånaden.

 • Du får ersättning för kastning av fostret.
 • Du får ersättning för ett dödfött föl.
 • Du får ersättning för fölets veterinärkostnader.
 • Du får ersättning om fölet dör.

Välj maximiersättning enligt eget omdöme upp till högst 4 000 euro, då inga dokument behövs. If har marknadens högsta maximiersättning. 

Ett under 14 dagar gammalt intyg om dräktighet som upprättats av veterinär räcker till.

Ansvarsskydd dvs. ansvarsförsäkring ersätter skador som hästen orsakat utomstående personer eller deras egendom.

Ansvarsskyddet har ingen slutålder, utan den gäller för hästen livet ut. Du kan köpa skyddet, om du också köper hästförsäkring enligt standardnivå, omfattande hästförsäkring eller livskydd.

Du kan försäkra din häst hos If från 10 dagars ålder tills hästen fyller 16 år.

Veterinärkostnader på standardnivå

Hästförsäkring på standardnivå ersätter veterinärkostnader, som härrör från följande:

 • Akut sårskada
 • Fraktur eller fissur av ben till följd av olycksfall
 • Foderstrupsförstoppning
 • Akut kolikbehandling och kolikoperation
 • Fång
 • Korsförlamning

Hästförsäkringen som täcker veterinärkostnader enligt standardnivå får du utan en hälsoutredning som fyllts i av veterinär.

Omfattande hästförsäkring säkerställer bästa möjliga vården

Från det omfattande veterinärkostnadsskyddet ersätts sjukdomar och olyckor mer omfattande.

Nedan ser du några exempel på sjukdomar och olycksfall, som skyddsnivå Omfattande ersätter:

 • Hästen skadar sitt öga på en kvist i hagen och får ett djupt sår på hornhinnan. Vi ersätter kostnaderna för undersökningar, läkemedelsbehandlingar, klinikens vårddagsavgifter och eventuella efterkontroller.
 • Hästen är nedstämd och den har feber. Veterinären tar blodprov och undersöker luftvägarna. Hos hästen konstateras luftvägsinflammation och den ordineras läkemedel och vila. Samma undersökningar upprepas efter två veckor. Vi ersätter kostnaderna för läkemedlen och båda veterinärbesöken.
 • Hästen drabbas av hudproblem. Veterinären tar blodprov och prov från huden. Hästen konstateras ha en hudinfektion orsakad av bakterier och den ordineras läkemedel och medicinskt schampo. Vi ersätter kostnaderna för veterinärbesöken, läkemedlen och undersökningarna.

Beviljandet av det omfattande veterinärkostnadsskyddet förutsätter en hälsoutredning som fyllts i av veterinär, om hästen är över 6 månader gammal. Intyget får inte vara mer än 14 dagar gammalt när du ansöker om försäkring.

Du får tre gratisbesök hos Distansveterinären år 2020

Distansveterinärtjänster ingår i den omfattande hästförsäkringen. Distansveterinären hjälper dig direkt på stallet via videoförbindelse, och försäkringen ersätter kostnaderna på samma sätt som vanliga veterinärbesök.

Veterinären står till din tjänst 15 timmar om dygnet, också under veckoslut och helger.

Hästförsäkringens självrisk

Med en hästförsäkring på standardnivå såväl som på omfattande nivå betalar du endast 25 % i självrisk av kostnaderna, och vi ersätter resten, dvs. 75 % av de ersättningsbara läkemedlen och behandlingarna.

Utöver det tillämpas ingen fast självrisk i euro, vilket garanterar att du får ersättning även för minsta veterinärbesök.

Smidig och okomplicerad skadehantering – pengarna snabbt på kontot

När din häst behöver veterinärvård, kan du själv välja vårdplatsen. Vi handlägger 90 % av skadeanmälningarna som gäller djurförsäkringar inom ett dygn, varför du får ersättningen snabbt och smidigt på ditt konto.

Prova på If Mobil -appen, där du gör skadeanmälan enkelt med din mobiltelefon.

If har ingått avtal om direktersättning med veterinärstationer runt om i Finland. Hitta din närmaste djurklinik, som erbjuder möjlighet till direktersättning och läs anvisningar för direktersättningen.