Hästförsäkring

Hos oss får du försäkring för hobby- och tävlingshäst, avelssto samt föl. Ring vår kundservice och köp hästförsäkring.

Ring 010 19 19 19

När du väljer försäkringens omfattning för din häst erbjuder vi två alternativ: veterinärkostnader på Standardnivå eller Omfattande veterinärkostnader. Du kan utvidga båda med tilläggsskydd. Livskydd kan också köpas separat.

En rejäl självrisk garanterar ersättning också för de allra minsta veterinärkostnaderna.

 • Två alternativ med täckande skydd. Standardnivå ersätter veterinärvård vid de vanligaste sjukdomarna, medan Omfattande garanterar den bästa vården.
 • Enkel och liten självrisk. Du betalar själv endast 25 % av kostnaderna.
 • Maximiersättningen är 4 000 euro på marknadens högsta foster- och fölskydd.

Du kan försäkra din häst hos If från 10 dagars ålder tills hästen fyller 16 år.

Vad ersätter hästförsäkringen? Omfattande Standardnivå Livskydd

Veterinärkostnader i stor utsträckning som täcker flera sjukdomar och olycksfall, alltifrån luftvägsinflammation till hudproblem.

checkmark

Mobilveterinärtjänst. Vi bjuder på tre kostnadsfria besök år 2020.

checkmark

Veterinärkostnader vid namngivna sjukdomar.

checkmark checkmark

Veterinärarvoden samt kostnader för läkemedel och förbandsmaterial.

checkmark checkmark

Nödvändiga kostnader för laboratorie- och ultraljudsundersökning samt röntgenundersökning och magnetröntgen.

checkmark checkmark

Upp till högst 2 000, 4 000 eller 6 000 euro per försäkringsperiod. Du väljer själv summan.

checkmark checkmark

Vi ersätter skadan om hästen dött till följd av olycksfall eller sjukdom.

checkmark

Vi ersätter nödvändig avlivning av hästen.

checkmark

Vi ersätter skadan om hästen försvinner eller blir stulen i Finland.

checkmark

Valbara tilläggsskydd

Veterinärkostnader på standardnivå

Hästförsäkring på standardnivå ersätter veterinärkostnader, som härrör från följande:

 • Akut sårskada
 • Fraktur eller fissur av ben till följd av olycksfall
 • Foderstrupsförstoppning
 • Akut kolikbehandling och kolikoperation
 • Fång
 • Korsförlamning

Hästförsäkringen som täcker veterinärkostnader enligt standardnivå får du utan en hälsoutredning som fyllts i av veterinär.

Omfattande hästförsäkring säkerställer bästa möjliga vården

Från det omfattande veterinärkostnadsskyddet ersätts sjukdomar och olyckor mer omfattande.

Nedan ser du några exempel på sjukdomar och olycksfall, som skyddsnivå Omfattande ersätter:

 • Hästen skadar sitt öga på en kvist i hagen och får ett djupt sår på hornhinnan. Vi ersätter kostnaderna för undersökningar, läkemedelsbehandlingar, klinikens vårddagsavgifter och eventuella efterkontroller.
 • Hästen är nedstämd och den har feber. Veterinären tar blodprov och undersöker luftvägarna. Hos hästen konstateras luftvägsinflammation och den ordineras läkemedel och vila. Samma undersökningar upprepas efter två veckor. Vi ersätter kostnaderna för läkemedlen och båda veterinärbesöken.
 • Hästen drabbas av hudproblem. Veterinären tar blodprov och prov från huden. Hästen konstateras ha en hudinfektion orsakad av bakterier och den ordineras läkemedel och medicinskt schampo. Vi ersätter kostnaderna för veterinärbesöken, läkemedlen och undersökningarna.

Beviljandet av det omfattande veterinärkostnadsskyddet förutsätter en hälsoutredning som fyllts i av veterinär, om hästen är över 6 månader gammal. Intyget får inte vara mer än 14 dagar gammalt när du ansöker om försäkring.

Sommarerbjudande: gratisbesök på veterinärens distansmottagning

Sommarens avvikande semesterplaner gäller också familjens fyrfota vänner. Därför bjuder vi på obegränsat antal besök hos mobilveterinären FirstVet, så du kan ta det lugnt under sommaren.

Tjänsten ingår i vår omfattande hästförsäkring 1.6.–31.8. och är tillgänglig för våra nya och nuvarande kunder.

Mobilveterinären står till din tjänst via videosamtal och har öppet varje dag kl. 7–24.

Hästförsäkringens självrisk

Med en hästförsäkring på standardnivå såväl som på omfattande nivå betalar du endast 25 % i självrisk av kostnaderna, och vi ersätter resten, dvs. 75 % av de ersättningsbara läkemedlen och behandlingarna.

Utöver det tillämpas ingen fast självrisk i euro, vilket garanterar att du får ersättning även för minsta veterinärbesök.

Smidig och okomplicerad skadehantering – pengarna snabbt på kontot

När din häst behöver veterinärvård, kan du själv välja vårdplatsen. Vi handlägger 90 % av skadeanmälningarna som gäller djurförsäkringar inom ett dygn, varför du får ersättningen snabbt och smidigt på ditt konto.

Prova på If Mobil -appen, där du gör skadeanmälan enkelt med din mobiltelefon.

If har ingått avtal om direktersättning med veterinärstationer runt om i Finland. Hitta din närmaste djurklinik, som erbjuder möjlighet till direktersättning och läs anvisningar för direktersättningen.