Hästförsäkring

Hos oss kan du välja en hästförsäkring som ersätter omfattande veterinärkostnader eller veterinärkostnader på standardnivå, som går flexibelt att komplettera med tilläggsskydd. Köp försäkringen via vår kundtjänst eller be om offert.

Ring oss vardagar kl. 8–20 eller veckoslut kl. 10–16.

Kundtjänst tel. 010 19 19 19
 • Välj passlig omfattning för veterinärkostnader

  Skyddet enligt standardnivå ersätter sjukdomar, det omfattande skyddet garanterar den bästa vården.

 • Din självrisk är bara 25 %

  Vi betalar resten av ersättningsbara veterinär- och läkemedelskostnaderna.

 • Heltäckande tilläggsskydd för fölet

  Maximiersättningen som du kan välja i foster- och fölskyddet är rentav 4 000 euro.


Ifs hästförsäkring – försäkra ditt värdefulla djur och få sakkunnig rådgivning

Från oss får du en försäkring för såväl hobby- som tävlingshästar, avelssto och föl. Du kan försäkra din häst från tio dagars ålder tills den fyller 16 år.

Försäkringens pris kan du påverka genom att välja skydd som passar dina behov samt maximiersättning för veterinärkostnader. I självrisk betalar du endast 25 procent av kostnaderna.

När din häst behöver veterinärvård kan du själv välja vårdplatsen. Vi fattar 90 % av ersättningsbesluten som gäller djurförsäkringar inom ett dygn, varvid du får ersättningen snabbt på kontot. Läs även mer om mobilveterinärtjänsten, som du får tre gratisbesök till per år.

Välj försäkring som är anpassad efter dina och hästens behov

Du kan välja en hästförsäkring som ersätter omfattande veterinärkostnader eller veterinärkostnader på standardnivå. Båda går att komplettera med våra tilläggsskydd. Livskydd kan också köpas separat.

Vad ersätter hästförsäkringen? Omfattande Standardnivå Livskydd

Omfattande veterinärkostnader i fråga om sjukdomar och olycksfall alltifrån luftvägsinflammation till hudproblem.

checkmark

Mobilveterinär. Vi bjuder på tre kostnadsfria besök år 2021.

checkmark

Veterinärkostnader vid namngivna sjukdomar.

checkmark checkmark

Veterinärarvoden samt kostnader för läkemedel och förbandsmaterial.

checkmark checkmark

Nödvändiga kostnader för laboratorie- och ultraljudsundersökning samt röntgenundersökning och magnetröntgen.

checkmark checkmark

Upp till högst 2 000, 4 000 eller 6 000 euro per försäkringsperiod. Du väljer själv summan.

checkmark checkmark

Vi betalar ut ersättning, om hästen dör till följd av ett olycksfall eller en sjukdom.

checkmark

Vi betalar ut ersättning vid nödvändig avlivning av hästen.

checkmark

Vi betalar ut ersättning, om hästen försvinner eller blir stulen i Finland.

checkmark

Komplettera hästförsäkringen med ansvarsskydd och fölskydd

Hur skiljer sig en hästförsäkring på standardnivå från en omfattande hästförsäkring?

Ett omfattande veterinärkostnadsskydd ersätter sjukdomar och olyckor på en mer omfattande nivå än skyddet på standardnivå, som i allmänhet täcker kostnader i vanliga skadefall.

Beviljandet av omfattande veterinärkostnadsskydd förutsätter en hälsoutredning som fyllts i av veterinär, om hästen är över 6 månader gammal. Intyget får inte vara mer än 14 dagar gammalt när du ansöker om försäkring.

Veterinärkostnadsskyddet på standardnivå går också att köpa för en häst som är mer än ett halvt år gammal och utan att du behöver fylla i en hälsoutredning.

Hästförsäkringen på standardnivå ersätter veterinärarvoden, som härrör från:

 • Akut sårskada
 • Fraktur eller fissur av ben till följd av olycksfall
 • Foderstrupsförstoppning
 • Akut kolikbehandling och kolikoperation
 • Fång
 • Korsförlamning

Vi bjuder på tre gratisbesök hos mobilveterinären per år

När du har Ifs omfattande hästförsäkring, erbjuder vi dig tre gratisbesök hos mobilveterinären per år.

Mobilveterinären hos vår samarbetspartner FirstVet (service på finska) ger via videosamtal råd kring hästens hälsa och välmående. Du får därmed hjälp från hemsoffan och vid behov remitteras du vidare. FirstVet remitterar oberoende och du kan själv välja vårdplatsen. 

Distansmottagningen har öppet varje dag 7-24.

en flicka som kramar om en häst