Livförsäkring

En livförsäkring ger din familj ekonomisk trygghet om det värsta händer.

Livförsäkringen är avsedd för att trygga framtiden för dina nära och kära.

 • Trygga familjens ekonomiska framtid, när du inte längre finns
 • Gemensamt parskydd är en förmånlig lösning för äkta par
 • Specialpris för medlemmar i Ifs samarbetsorganisationer eller -förbund

Om du söker en olycksfalls- eller sjukdomsförsäkring, läs mer om våra försäkringar.

Varför lönar det sig för mig att teckna en livförsäkring?

Har du någonsin funderat över hur din make eller maka och barn klarar sig ekonomiskt, om du plötsligt avlider? En livförsäkring säkerställer att familjens vardag fortsätter så normalt som möjligt mitt i en kris.

När ekonomin är tryggad och till exempel lånebetalningarna fortsätter normalt, kan din familj koncentrera sig på väsentliga saker när de drabbas av sorg.

Om det finns barn eller bostadslån i din familj, är det särskilt viktigt att teckna en livförsäkring. Kom ihåg att du kan bestämma försäkringsbeloppet själv – även en begränsad försäkring ger bättre skydd än ingen försäkring alls!

En hur stor livförsäkring behöver jag?

Välj försäkringsbeloppet för livförsäkringen, dvs. ersättningsbeloppet enligt din familjs livssituation. Du får en bra uppskattning av livförsäkringsbeloppets storlek, när du räknar samman 

 • hushållets skulder
 • hushållets årsinkomster
 • 20 000 euro för varje barn.

Det totala beloppet är vår rekommendation som försäkringsbelopp för livförsäkringen. Försäkringsbeloppet är den summa som utbetalas till din familj, om du plötsligt avlider. 

Som försäkringsbelopp för din livförsäkring kan du välja 50 000–300 000 €. Om du är organisations- eller förbundskund kan du välja försäkringsbeloppet upp till det organisationsspecifika maximibeloppet.

Vad ersätter livförsäkringen?

Livförsäkringen ersätter

 • dödsfall till följd av sjukdom
 • dödsfall till följd av olycksfall.

Livförsäkringen ger ekonomiskt skydd för dina närmaste. Din familj kan använda ersättningsbeloppet till exempel för att betala lån, det dagliga livet eller för att betala arvsskatten. 

Ersättningen betalas till den försäkrades anhöriga. Du kan om du så önskar byta förmånstagare på Mina sidor

Finlands förmånligaste livförsäkring för medlemmar i samarbetsorganisationer och -förbund

Som medlem i Ifs samarbetsorganisation eller -förbund är både du och din make eller maka berättigade till att teckna en livförsäkring upp till 50 % förmånligare.​ Enligt Försäkrings- och finansrådgivningens (FINE) prisjämförelse* är den Primus-försäkring som If erbjuder Finlands förmånligaste livförsäkring. Exempelvis kostar ett livförsäkringsskydd på 50 000 euro 6 euro i månaden**.

 • Kontrollera i förteckningen om du hör till någon av våra samarbetsorganisationer, varvid du och din familj har rätt till de förmåner som din organisation förhandlat fram.
 • Med alla nya Primus-livförsäkringar får du Selviytymisturva-tilläggsskyddet.
 • Primus-försäkringarna beviljas av Ifs samarbetspartner Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva.

*) Försäkrings- och finansrådgivningens (FINE) prisjämförelse 9/2016.
** Prisexemplet på 6 euro har beräknats med ett skydd på 50 000 euro för en 40-årig person som är medlem i Skattebetalarnas Centralförbund.