Livförsäkring

Fast förmånligt pris - räkna ut ditt pris, du binder dig inte till något.

Livförsäkring hjälper familjen att svara för sin utkomst, om du dör.

 • Passligt ersättningsbelopp

  Välj försäkringens ersättningsbelopp enligt livssituation och behov.

 • Spara hundralappar på försäkringen

  Livförsäkringen är 65 % förmånligare för dig och din make eller maka, om någondera är medlem i en av våra samarbetsorganisationer.

 • Tryggar ekonomin för dina närstående

  Engångsersättningen betalas ut på en gång och underlättar familjens vardag.

Varför skaffa en livförsäkring?

Att teckna en livförsäkring är ett modigt beslut som ger trygghet i vardagen åt dina närstående, om du plötsligt avlider.

Engångsersättningen, som betalas ut på en gång, underlättar vardagen mitt i sorgen för dina nära och kära. Ersättningsbeloppet betalas ut direkt och gör att familjen kan koncentrera sig på det väsentliga och att de har mer tid att få ekonomin på fötter. Ersättningen kan användas t.ex. till lånebetalningar, det vardagliga livet eller betalning av arvsskatter.

Ersättningsbeloppets storlek bestämmer du själv och du kan betala försäkringen med månadsfaktura.

Beräkna livförsäkringens pris

Livförsäkringens pris – vad kostar en livförsäkring?

Se nedan exempel på vad livförsäkringen kostar i olika situationer. Du kan välja ersättningsbeloppet enligt din egen livssituation. På livförsäkringens pris inverkar bl.a. det ersättningsbelopp som valts och den försäkrades ålder. Notera att du som medlem i ett fackförbund kan få upp till 65 % rabatt på livförsäkringens pris.

Räknä ut ditt pris

Fast och förmånligt pris för organisationsmedlemmar

 • Fler än 200 000 organisations- eller förbundsmedlemmar har redan skaffat en livförsäkring som beviljas via Kaleva.
 • Medlemsförmånen för livförsäkring är t.o.m. -65 % för organisationsmedlemmar, varmed man sparar 500 euro per år.
 • Vi bjuder på en livförsäkring till specialpris åt dig och din make eller maka, om någondera är medlem i en av Ifs samarbetsorganisationer eller -förbund.
 • Din egen medlemsförmån ser du i samband med prisberäkningen. Medlemskap kan du välja i nästa skede.
 • Medlemsförmånen gäller så länge du är medlem i organisationen eller förbundet.
Räkna ut ditt pris

En hur stor livförsäkring behöver jag?

Välj ersättningsbeloppet för livförsäkringen utifrån din livssituation. Du får en bra uppskattning av försäkringsbehovet, när du räknar samman 

 • hushållets skulder
 • hushållets årsinkomster
 • 20 000 euro för varje barn.

Det totala beloppet är vår rekommendation som livförsäkringens ersättningsbelopp. Även summor mindre än så hjälper dina närstående i en svår stund och till exempel att stå för begravningskostnaderna.

Som ersättningsbelopp kan du välja 50 000–300 000 euro. Om du är organisations- eller förbundsmedlem kan du välja ersättningssbeloppet upp till det organisationsspecifika maximibeloppet.

Hur köper jag en livförsäkring?

Priset på din livförsäkring får du direkt via prisräknaren.

Efter att du fyllt i din personbeteckning kan du i lugn och ro jämföra hur varje ersättningsbelopp påverkar försäkringens pris utan att du binder dig till något.

När du valt ett passligt alternativ och köpt försäkringen hittar du på Mina sidor en kort hälsodeklaration som är enkel att fylla i. Försäkringen träder i kraft när hälsodeklarationen har blivit godkänd.

Vanliga frågor om livförsäkringen