Livförsäkring

Finlands bevisat förmånligaste livförsäkring. Räkna ut ditt pris, du binder dig inte till något.

Även om det inte går att förutse framtiden, kan du med hjälp av en livförsäkring ge dina närstående ekonomisk trygghet när du inte längre finns.

Livförsäkringen hjälper din familj att svara för sin utkomst, om du dör.

 • Passligt ersättningsbelopp

  Välj försäkringens ersättningsbelopp enligt din livssituation och dina behov.

 • Spara hundralappar på försäkringen

  Som medlem i en samarbetsorganisation får du och din make eller maka en livförsäkring rentav -65 % förmånligare.

 • Tryggar ekonomin för dina närstående

  Engångsersättningen som betalas ut på en gång underlättar familjens vardag.


Varför lönar det sig att teckna en livförsäkring?

Att teckna en livförsäkring är ett modigt beslut, som ger trygghet i vardagen åt dina närstående om du plötsligt avlider.

Engångsersättningen, som betalas ut på en gång, underlättar vardagen mitt i sorgen för dina nära och kära. Eftersom ersättningsbeloppet (dvs. försäkringsbeloppet) betalas ut direkt kan familjen koncentrera sig på det väsentliga och de har mer tid att få ekonomin på fötter. Försäkringsbeloppet går att använda t.ex. till lånebetalningar, det vardagliga livet eller betalning av arvsskatter.

Försäkringsbeloppets storlek i din försäkring bestämmer du själv och går att betala med månadsfaktura, om du så vill.

Beräkna priset

En hur stor livförsäkring behöver jag?

Välj försäkringsbeloppet för livförsäkringen enligt familjens livssituation. Du får en bra uppskattning av försäkringsbehovet, när du räknar samman 

 • hushållets skulder
 • hushållets årsinkomster
 • 20 000 euro för varje barn.

Det totala beloppet är vår rekommendation som försäkringsbelopp för livförsäkringen.

Som försäkringsbelopp kan du välja 50 000–300 000 euro. Om du är organisations- eller förbundsmedlem kan du välja försäkringsbeloppet upp till det organisationsspecifika maximibeloppet.

Efter köpet hittar du på Mina sidor en kort hälsodeklaration som går enkelt och snabbt att fylla i.

Gemensamt parskydd är en förmånlig lösning

Med parskydd avses en gemensam livförsäkring för två personer, och den beviljas t.ex. till äkta par eller sambopar. I parskyddet är försäkringsbeloppet gemensamt för de försäkrade som har själv utsett sina förmånstagare.

Om den ena parten avlider, utbetalas försäkringsbeloppet i sin helhet till den avlidna partens förmånstagare. Om de försäkrade avlider samtidigt, får varderas förmånstagare hälften var av försäkringsbeloppet.

Livförsäkringsskyddet beviljas av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och livförsäkringsskyddet för organisationsmedlemmar av Kaleva.

Finlands bevisat förmånligaste livförsäkring genom förbundsmedlemskap*

 • Du och din make eller maka får er livförsäkring till ett nedsatt pris, om någon av er är medlem i en av Ifs samarbetsorganisationer eller -förbund.
 • Förmånen för en samarbetsorganisationsmedlem är t.o.m. -65 %.
 • Redan fler än 200 000 organisationsmedlemmar har skaffat en livförsäkring från Kaleva. Medlemmar kan spara upp till 500 euro varje år.
 • Din personliga medlemsförmån ser du i samband med prisberäkningen. Frågan om ditt medlemskap ställs i följande skede. Att räkna ut priset binder dig inte på något sätt.
 • Medlemsförmånen gäller under den tid du hör till en samarbetsorganisation. Därefter kan du fortsätta försäkringen till ett normalt pris eller med en annan organisations medlemsförmån.

*Prisjämförelse av livförsäkringar, Innolink 11/2020

Räkna ut förmånspriset

Vanliga frågor och mer information