Livförsäkring

Att förutse sin bortgång är omöjligt, men däremot är det enkelt att säkerställa ekonomin för sina närstående.

Teckna en livförsäkring för dina nära och kära.

 • Trygga familjens ekonomiska balans

  Även om du tecknar försäkring för dig själv, hjälper den dina närstående.

 • Parskydd är en förmånlig lösning för äkta par

  Genom gemensamt parskydd kan du spara jämfört med separata livförsäkringar.

 • Livförsäkringens pris är förmånligt

  Bara 10 € / mån (Prisexempel: man 30 år, ersättningsbelopp 100 000 €, medlem i samarbetsorganisation eller -förbund)


Varför lönar det sig för mig att teckna en livförsäkring?

Att ta livförsäkring är ett modigt beslut, som säkerställer att familjens vardag fortsätter så normalt som möjligt, om du plötsligt avlider.

När ekonomin är tryggad kan din familj koncentrera sig på väsentliga saker när de drabbas av sorg. De kan använda ersättningsbeloppet t.ex.  till lånebetalningar, det dagliga livet eller till att betala arvsskatter.

Om det finns barn eller bostadslån i din familj, är det särskilt viktigt att teckna en livförsäkring. Den förmånliga försäkringen går att betala via månadsbetalning, och du kan bestämma försäkringsbeloppet själv.

En hur stor livförsäkring behöver jag?

Välj försäkringsbeloppet för livförsäkringen, dvs. ersättningsbeloppet enligt din familjs livssituation. Du får en bra uppskattning av livförsäkringsbeloppets storlek, när du räknar samman 

 • hushållets skulder
 • hushållets årsinkomster
 • 20 000 euro för varje barn.

Det totala beloppet är vår rekommendation som försäkringsbelopp för livförsäkringen.

Som försäkringsbelopp för din livförsäkring kan du välja 50 000–300 000 euro. Om du är organisations- eller förbundsmedlem kan du välja försäkringsbeloppet upp till det organisationsspecifika maximibeloppet.

Gemensamt parskydd är en förmånlig lösning

Parskydd är en livförsäkring som är avsedd för par eller äkta par. Parskyddet utgör en försäkring med ett gemensamt försäkringsbelopp, och omfattar två försäkrade som har sina egna förmånstagare.

Om den andra avlider betalas försäkringsbeloppet i sin helhet till den avlidna partens förmånstagare. Om de försäkrade avlider samtidigt, får varderas förmånstagare hälften var av försäkringsbeloppet.

Livförsäkringens förmånstagare

Dödsfallsersättningen betalas ut till dina anhöriga, om du inte på förhand skriftligen uppgett någon annan förmånstagare.

Till anhöriga räknas din make eller maka och dina barn. Sambo betraktas inte som anhörig och ska därför utses som förmånstagare separat.

Om du inte har en make eller maka eller barn, räknas dina föräldrar som förmånstagare. Om någondera eller båda föräldrarna har avlidit, räknas också dina syskon till de anhöriga.

Kontrollera livförsäkringens förmånstagare med jämna mellanrum och byt förmånstagare vid behov. Du kan byta förmånstagare på Mina sidor när försäkringen är i kraft. Om du behöver hjälp med att utse förmånstagare kan du kontakta vår kundservice, vi hjälper dig gärna.

Livförsäkring till ett nedsatt pris för samarbetsorganisationer och -förbund

 • Som medlem i Ifs samarbetsorganisation eller -förbund är både du och din make eller maka berättigade att köpa livförsäkring till ett nedsatt pris.
Parskydd är en förmånlig livförsäkring för äkta par.

Du kan också ha nytta av följande:

Läs mer ingående om de försäkringar och kundförmåner vi erbjuder dig hos If.