Livförsäkring

Finlands bevisat förmånligaste livförsäkring. Räkna ut ditt pris, du binder dig inte till något.

Även om det inte går att förutse döden, kan du genom en livförsäkring hjälpa dina närstående att säkerställa sin utkomst.

Vid din sida, när du är den absolut viktigaste för någon annan.

 • Passligt ersättningsbelopp

  Välj försäkringens ersättningsbelopp enligt din livssituation och dina behov.

 • Tryggar ekonomin för dina närstående

  Engångsersättningen som betalas ut på en gång underlättar familjens vardag.

 • Finlands bevisat förmånligaste livförsäkring

  Som medlem i vår samarbetsorganisation får du och din make eller maka en livförsäkring t.o.m. -65 % förmånligare.


Varför lönar det sig att skaffa en livförsäkring?

Att skaffa en livförsäkring är ett modigt beslut, som ger trygghet i vardagen åt dina närstående, om du plötsligt avlider.

Engångsersättningen, som betalas ut på en gång, underlättar en vardag som kan innebära många praktiska bekymmer för dina nära och kära. Eftersom ersättningsbeloppet betalas ut snabbt, kan familjen koncentrera sig på det väsentligaste och de har mer tid att få ekonomin i ordning. Ersättningsbeloppet går att använda t.ex. till lånebetalningar, det vardagliga livet eller betalning av arvsskatter.

Den förmånliga livförsäkringen går vid behov att betala med månadsfaktura, och du kan själv bestämma ersättningsbeloppets storlek. Efter köpet skickar vi till dig via Mina sidor en kort hälsodeklaration, som det går enkelt och snabbt att fylla i.

Teckna en livförsäkring för dina nära och kära.

Hur stor livförsäkring behöver jag?

Välj försäkringsbeloppet för livförsäkringen, dvs. ersättningsbeloppet enligt familjens livssituation. Du får en bra uppskattning av försäkringsbehovet, när du räknar samman 

 • hushållets skulder
 • hushållets årsinkomster
 • 20 000 euro för varje barn.

Det totala beloppet är vår rekommendation som försäkringsbelopp för livförsäkringen.

Som försäkringsbelopp för din livförsäkring kan du välja 50 000–300 000 euro. Om du är organisations- eller förbundsmedlem kan du välja försäkringsbeloppet upp till det organisationsspecifika maximibeloppet.

Gemensamt parskydd är en förmånlig lösning

Parskydd är en livförsäkring avsedd för två personer, t.ex. par eller äkta par. Parskyddet utgör en försäkring i vilken försäkringsbeloppet är gemensamt för de personer som försäkrats, och deras förmånstagare som utsetts separat.

Om den ena parten avlider, utbetalas försäkringsbeloppet i sin helhet till den avlidna partens förmånstagare. Om de försäkrade personerna avlider samtidigt, utbetalas av försäkringsbeloppet hälften var till vardera försäkrads förmånstagare.

Livförsäkringsskyddet beviljas av Mandatum Livförsäkringsbolag och till organisations- eller förbundsbedlemmar beviljas livförsäkringsskyddet av Kaleva.

Finlands bevisat förmånligaste livförsäkring* för dig som organisationsmedlem samt din make eller maka

 • Du och din make eller maka får livförsäkringen till ett nedsatt pris, om en av er är medlem i Ifs samarbetsorganisation eller -förbund.
 • Medlemsförmånen för en samarbetsorganisations- eller förbundsmedlem är t.o.m. -65 %.
 • Fler än 200 000 organisations- eller förbundsmedlemmar har försäkrat sig med en livförsäkring som beviljats av Kaleva. En medlem kan spara upp till 500 euro per år.
 • Din personliga medlemsförmån ser du genom att räkna ut priset. Vi frågar efter ditt medlemskap i nästa skede. Du binder dig inte till något i samband med prisberäkningen.
 • Medlemsförmånen gäller under den tid du hör till en av samarbetsorganisationerna eller -förbundena. Därefter kan du fortsätta försäkringen till normalt pris eller med en annan organisations medlemsförmån.

*Prisjämförelse av livförsäkringar, Innolink 10/2020

Parskydd är en förmånlig livförsäkring för äkta par.

Vanliga frågor om livförsäkringen

Finns det ännu något du funderar över i fråga om livförsäkringen? Vi har sammanställt svar på vanliga frågor som t.ex. gäller förmånstagare, parskydd och ersättningsbelopp.

Svar på vanliga frågor