Livförsäkring

Fast förmånligt pris - räkna ut ditt pris, du binder dig inte till något.

Livförsäkringen hjälper familjen att svara för sin utkomst, om du dör.

 • Passligt ersättningsbelopp

  Välj försäkringens ersättningsbelopp enligt din livssituation och dina behov.

 • Spara hundralappar på försäkringen

  Som medlem i en samarbetsorganisation får du och din make eller maka en livförsäkring rentav -65 % förmånligare.

 • Tryggar ekonomin för dina närstående

  Engångsersättningen som betalas ut på en gång underlättar familjens vardag.


Varför lönar det sig att teckna en livförsäkring?

Att teckna en livförsäkring är ett modigt beslut, som ger trygghet i vardagen åt dina närstående om du plötsligt avlider.

Engångsersättningen, som betalas ut på en gång, underlättar vardagen mitt i sorgen för dina nära och kära. Eftersom ersättningsbeloppet (dvs. försäkringsbeloppet) betalas ut direkt kan familjen koncentrera sig på det väsentliga och de har mer tid att få ekonomin på fötter. Försäkringsbeloppet går att använda t.ex. till lånebetalningar, det vardagliga livet eller betalning av arvsskatter.

Försäkringsbeloppets storlek i din försäkring bestämmer du själv och går att betala med månadsfaktura, om du så vill.

Beräkna priset

En hur stor livförsäkring behöver jag?

Välj försäkringsbeloppet för livförsäkringen enligt familjens livssituation. Du får en bra uppskattning av försäkringsbehovet, när du räknar samman 

 • hushållets skulder
 • hushållets årsinkomster
 • 20 000 euro för varje barn.

Det totala beloppet är vår rekommendation som försäkringsbelopp för livförsäkringen.

Som försäkringsbelopp kan du välja 50 000–300 000 euro. Om du är organisations- eller förbundsmedlem kan du välja försäkringsbeloppet upp till det organisationsspecifika maximibeloppet.

Hur köper jag en livförsäkring?

Personligt pris på din livförsäkring får du direkt via prisräknaren.

Efter att du fyllt i din personbeteckning kan du i lugn och ro jämföra hur varje ersättningssumma påverkar försäkringens pris, men utan att du binder dig till något.

När du gjort ditt val och köpt försäkringen hittar du på Mina sidor en kort hälsodeklaration som det går snabbt och enkelt att fylla i. Försäkringen träder i kraft när hälsodeklarationen har godkännts.

Fast förmånligt pris på livförsäkringen via medlemskap

 • Fler än 200 000 organisations- eller förbundsmedlemmar har redan skaffat sin livförsäkring från Kaleva.
 • Förmånen för medlemmar i våra samarbetsorganisationer eller -förbund är -65 % varvid man sparar 500 euro varje år.
 • Du och din make eller maka får er livförsäkring till ett nedsatt pris, om någon av er är medlem i en av Ifs samarbetsorganisationer eller -förbund.
 • Din personliga medlemsförmån ser du i samband med prisberäkningen. Ditt medlemskap frågar vi efter i nästa skede.
 • Medlemsförmånen gäller så länge du är medlem i organisationen eller förbundet.
Räkna ut förmånspriset

Vanliga frågor om livförsäkringen