Ifs försäkringsvillkor

Bekanta dig med våra försäkringsvillkor. I dessa hittar du  information bl.a. om försäkringarnas giltighetstid och ersättningens storlek.

Allmänna avtalsvillkor

Baby-, barn- och ungdomsförsäkring

  • På försäkringspaketen för baby, barn och ungdom tillämpas Rese-, Person- och Hemförsäkringsvillkoren.

Båtförsäkring

Djurförsäkring

Fordonsförsäkring

Hemförsäkring

Hästförsäkring

Personförsäkring

Reseförsäkring

Skogsförsäkring

Övriga regler och villkor

Bilmärkesförsäkringsvillkor

Du kan också ha nytta av: