Skada utomlands

När olyckan är framme, ta det lugnt. Vi hjälper dig.

Hjälp i nödsituationer

Ersättningstjänst och nödjour 24/7 +358 10 19 19 19

Sköt dina försäkrings- och skadeärenden smidigt må–fr 9–17 enligt finsk tid. Övriga tider får du i nödsituationer hjälp av våra samarbetspartner via samma nummer.

24 h bärgningstjänst utomlands +358 10 515 8777

 • Sjukdom eller olycksfall

  Om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall på resan.

  Se anvisningar
 • Avbrott i resa

  Om din resa avbryts, annulleras eller du försenar dig från resan.

  Se anvisningar
 • Egendomsskada

  Om resgodset går sönder, stjäls eller du blir rånad.

  Se anvisningar
 • Läkarstationer utomlands

  Anlita utomlands i första hand Ifs avtalssjukhus och -läkare.

  Läkarstationer utomlands
 • Fordonsskada

  Om du krockar eller bilen går sönder utomlands.

  Se anvisningar
 • Ansvarsskada

  Om det är fråga om en skada som ankommer på ditt ansvar.

  Se anvisningar

På väg på resa?

Kom ihåg reseförsäkringen och läs våra tips inför resan