Skada utomlands

Om olyckan är framme – var lugn, vi hjälper dig.

Hjälp i nödsituationer

Ersättningstjänst och nödjour 24/7 +358 10 19 19 19

Sköt dina försäkrings- och skadeärenden smidigt må–fr 8–20 och lö–sö 10–16 finsk tid. Övriga tider får du i nödsituationer hjälp av våra samarbetspartner via samma nummer.

24 h bärgningstjänst utomlands +358 10 515 8777

Se Ifs avtalssjukhus och -läkare

Personskador i USA, Kanada och Syd- och Mellanamerika

Kontakta Global Medical Management redan innan du uppsöker vård, tfn +1 800 694 9483, samtal utanför USA tfn +1 954 370 6404.

Skadeanmälan och anvisningar i händelse av skada

Läs först anvisningarna nedan och gör sedan skadeanmälan på Mina sidor.

Sjukdom eller olycksfall

Om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall på resan.

Se anvisningar

Avbrott i resa

Om din resa avbryts, annulleras eller du försenar dig från resan.

Se anvisningar

Egendomsskada

Om resgodset går sönder, stjäls eller du blir rånad.

Se anvisningar

Fordonsskada

Om du krockar eller bilen går sönder utomlands.

Se anvisningar

Ansvarsskada

Om det är fråga om en skada som ankommer på ditt ansvar.

Se anvisningar

På väg på resa?

Kom ihåg reseförsäkringen och läs våra tips inför resan