Skada utomlands

På en resa kan man råka ut för allt möjligt oförutsett. Se mer ingående anvisningar i skadesituationer och gör skadeanmälan vid behov.

Konsulära tjänster

Om du behöver råd och hjälp via ett konsulat, kontakta en finsk beskickning i utlandet eller utrikesministeriets jour.