Registrering av bil och andra fordon

För registreringen behöver fordonet ha en trafikförsäkring. Ta en lämplig försäkring för ditt fordon och sköt registreringen enkelt i Ifs webbutik.

Köp och registrera
 • Anvisningar när du redan köpt fordonet

  Kom ihåg att registrera fordonet inom 7 dygn efter dagen för överlåtelsen.

  1. Köp försäkring i webbutiken eller via vår kundtjänst
  2. Registrera fordonet:
  • Elektroniskt i samband med köpet eller via vår kundtjänst. Du behöver ett elektroniskt certifikat som du får av fordonets tidigare ägare eller alternativt ska säljaren har gjort en överlåtelseanmälan.
  • Med registreringsbevisets anmälningsdel på besiktningsstället. 
 • Anvisningar när du köper ett fordon

  1. Kontrollera före köpet fordonsägarens uppgifter i Trafis fordonsregister.
  2. Be certifikatet av säljaren och kontrollera att det är i kraft och att det inte finns några hinder för registreringen i Trafis tjänst för kontroll av certifikat.
  3. Fyll i och underteckna överlåtelse- (Trafi) eller köpebrevet (på finska) tillsammans med säljaren och kontrollera säljarens personuppgifter t.ex. från körkortet.

Elektronisk registrering av fordonet med ett certifikat

Registreringen av fordonet görs med ett certifikat som fås från Trafis tjänst och som ersätter det tidigare registreringsbeviset på papper. Tack vare certifikatet kan registreringen göras genast i samband med köpet av försäkring i webbutiken eller via kundtjänsten. Du kan också sköta registreringen på besiktningsstället både med ett certifikat eller med registreringsbevisets anmälningsdel.

 • Certifikatet är en sexsiffrig engångskod som gäller i 14 dygn.
 • Certifikatet kan skapas av fordonets ägare som införts i registret i Trafis tjänst Mina ärenden.
 • Certifikatet skapas då fordonet ska överlåtas till en ny ägare.
 • Köparen kan kontrollera att certifikatet är i kraft och fordonets uppgifter i Trafis tjänst.

Om du köpt fordonet i en affär

Bilaffären har redan skött registreringen för din del i samband med köpet, och du behöver alltså inte göra någonting. Om du samtidigt tagit en fordonsförsäkring från If, ser du försäkringens uppgifter på Mina sidor inom cirka en vecka.

Registreringsbeviset behövs inte längre

Registreringsbevisets tekniska del behöver inte längre förvaras i fordonet, eftersom polisen ser fordonets uppgifter direkt i sitt datasystem. Den tekniska delen behövs endast när du reser utomlands med fordonet, och i hemlandet i lastbilar som väger över 3 500 kg och släpvagnar.

Anvisningar till fordonets säljare

 1. När du har uppgifterna om den nya ägaren, ansök via Trafis tjänst Mina ärenden om att få ett certifikat till din e-post.
 2. Skriv ut köpebrevet (på finska) eller överlåtelsebrevet (Trafi). Registreringsbevisets anmälningsdel behövs inte längre.
 3. Fyll i och underteckna överlåtelse- eller köpebrevet tillsammans med köparen och kontrollera köparens personuppgifter t.ex. från körkortet.
 4. Ge det sexsiffriga certifikatet till köparen. Upplys köparen om att registreringen kan göras med certifikatet i samband med köpet av försäkring. Det behövs således inget separat besök på besiktningskontoret.
 5. Du kan göra en överlåtelseanmälan för det fordon som du sålt via Mina sidor, Ifs kundtjänst eller Trafis tjänst Mina ärenden. Du kan göra överlåtelseanmälan via Mina sidor och vår kundtjänst, om bilen har varit försäkrad hos If.

Byte av bilförsäkringen till If

Även om du inte planerar att byta bil just nu, är det enkelt att byta försäkringsbolag till If. När du köper bilförsäkring eller någon annan fordonsförsäkring i Ifs webbutik, förmedlar vi uppgiften om byte av försäkringsbolag utan avgift till fordonsregistret.

Vi förmedlar de nya trafikförsäkringsuppgifterna elektroniskt till Trafis fordonsregister och ändringen kräver inga åtgärder från din sida. Du kan också kontakta vår kundtjänst på numret 010 19 19 20.

Köp försäkring och registrera bilen i vår webbutik!

Priser för registrering av fordon

För två registreringstransaktioner som görs samtidigt betalar du endast priset för den dyrare transaktionen. Exempelvis kostar byte av ägare och avställning av fordonet som görs samtidigt via nätet 5 euro.

Museiregistrering av bil

Om du har ett gammalt fordon och vill ha registreringsskyltar med svart botten till det, se anvisningarna för museiregistrering av bil (på finska).

 • Registrering på webben

  • byte av ägare 2,7 euro
  • avställning 5 euro
  • påställning 0 euro
  • första registrering 2,7 euro + skyltar 4,50 euro/st.
  • byte av innehavare 2,7 euro
  • överlåtelseanmälan 0 euro
 • Registrering via telefontjänsten

  • byte av ägare 7,50 euro
  • avställning 16 euro
  • påställning 0 euro
  • första registrering 7,5 euro + skyltar 4,50 euro/st.
  • byte av innehavare 7,5 euro
  • överlåtelseanmälan 0 euro