Registering av bilen

Att registrera bilen eller ett annat fordon går enklast och förmånligast att ta hand om när du köper en försäkring. En förutsättning vid registreringen är att fordonet har en trafikförsäkring, som vi rekommenderar att du kompletterar med en kaskoförsäkring. Börja registreringen genom att gå till Ifs webbutik och följ närmare anvisningar på den här sidan för ett smidigt ägarbyte.

Försäkra och registrera

Varför bilförsäkring från If?

 • Sköt ärendena snabbt och smidigt

  Utöver registrering kan du även sköta andra försäkringsärenden online via If, så undviker du köande och extra kontorsbesök.

 • Premien beror på hur mycket du kör

  Uppskatta hur mycket du kör med den registrerade bilen, så beaktas det här i försäkringens pris.

 • Du har rätt att ändra dig

  Utöver möjligheten att skräddarsy din bilförsäkring i samband med köpet kan du även senare göra ändringar i den på Mina sidor.

Så här fungerar fordonets registrering

När bilen eller ett annat fordon byter ägare ska de registreras, oavsett om det är fråga om ett nytt eller begagnat fordon. Fordonet ska ha en trafikförsäkring innan det registreras, men hos If går försäkringsköpet och registreringen att sköta på samma gång.

Byte av ägare via nätet

Ägarbytet är snabbare och förmånligare att göra via nätet samtidigt som du köper en försäkring, eftersom du vid registreringen kan använda de uppgifter du angett när du köpt en trafikförsäkring. Du kan därmed glömma besök på besiktningskontoret och att fylla i blanketter.

Innan ägarbytet ska försäljaren göra en överlåtelseanmälan på nätet. För att göra anmälan behövs din personbeteckning t.ex. från fordonets köpebrev. Alternativt kan säljaren via Traficoms webbplats beställa ett elektroniskt certifikat som är en sexsiffrig engångskod.

Registrering i bilaffären

Om du köper bilen från en bilaffär kan affären eller finansieringsbolaget i samband med köpet sköta försäkringen och registreringen i ditt namn. Du kan emellertid på förhand bekanta dig med försäkringar och deras priser t.ex. i Ifs webbutik och i bilaffären uppge vilken typ av försäkring du vill ha.

Om fordonet för första gången anmäls i fordonsregistret är det fråga om den sk. första registreringen av fordonet.

Vad avses med registrering av fordon?

Med registrering av fordon avses i allmänhet en anmälan om ägarbyte som skickas till myndigheten.

I Finland görs en anmälan om ägarbyte till fordonsregistret, som Transport- och kommunikationsverket Traficom ansvarar för. Andra sk. ändringsregistreringar eller dylika ändringar som du kan göra hos If är bl.a.

Vad kostar det att registrera bilen?

Registrering av bil eller annat fordon på nätet

 • byte av ägare 2,80 euro
 • avställning 5,40 euro
 • påställning 0 euro
 • första registrering 2,80 euro + skyltar 4,90 euro/st.
 • byte av innehavare 2,80 euro
 • överlåtelseanmälan 0 euro

Registrering av bil via telefontjänst eller på besiktningskontor

 • byte av ägare 7,90 euro
 • avställning 17 euro
 • påställning 0 euro
 • första registrering 7,90 euro + skyltar 4,90 euro/st.
 • byte av innehavare 7,90 euro
 • överlåtelseanmälan 0 euro

Ägarbyte från säljarens synpunkt

Enligt ny lag som har trätt i kraft 1.3.2021 kan försäljaren överföra äganderätten genom att bara göra en överlåtelseanmälan. Att överlåta ett elektroniskt certifikat eller del II av registreringsbeviset åt köparen är inte längre obligatoriskt. Den nya ägaren kan också registrera bilen digitalt genom att enbart göra en överlåtelseanmälan.

Säljarens minneslista

 • När fordonet ska överlåtas till en ny ägare, skapa ett elektroniskt certifikat via Traficoms tjänst Mina ärenden och beställ det till din e-post. Certifikatet gäller i 14 dygn.
 • Skriv ut i två exemplar Ifs köpebrev (bara på finska) eller Traficoms överlåtelsebrev som vid ägarbyten också fungerar som ett köpebrev.
 • Kom ihåg att ta med ett identitetsbevis när du ska genomföra affären, och kontrollera också köparens identitet t.ex. från körkortet. Fyll i och underteckna överlåtelsebrevet eller köpebrevet tillsammans med köparen.
 • Gör en överlåtelseanmälan på webben, till vilken du behöver köparens personnummer.
 • Du kan alternativt ge köparen ett sexsiffrigt certifikat. Informera köparen om att registreringen går att sköta med certifikatet när personen tecknar en försäkring på nätet.

Det är alltid värt att göra en överlåtelseanmälan

En överlåtelseanmälan är en bekräftelse över att du har sålt ditt fordon, även om dess nya ägare inte skulle registrera fordonet i tid. Du ser därmed till att du inte behöver betala fordonsskatter eller övriga kostnader efter affären.

 • Om din bil varit försäkrad hos If, kan du göra en överlåtelseanmälan på Mina sidor under "Mina försäkringar" eller sköta saken via vår kundtjänst.
 • I annat fall kan du göra en överlåtelseanmälan i Traficoms Mina ärenden-tjänsten.