Datorn har skadats, blivit våt eller stulits

En dator som skadats eller blivit våt går i de flesta fall att reparera och då sparas alla bilder, meddelanden, filer och program som du har i den. Våra samarbetspartner hjälper dig att reparera datorn.

Vad ersätts?

  • Hemförsäkring med skyddsnivå Omfattande ersätter, om plötsliga och oväntade skador på din dator.
  • Hemförsäkring med skyddsnivå Standard ersätter, om datorn stjäls.
  • Datorns ålder och hemförsäkringens självrisk inverkar på ersättningens storlek. Den vanligaste självrisken är 150 euro.
  • Ersättning ska sökas inom ett år från den tidpunkt då skadan inträffade.

Gör så här, om din dator har skadats

  1. Om datorn är trasig och omfattas av garantin, kontakta i första hand försäljaren och leverera datorn till garantiservice. Om du har en bärbar Apple-dator (iMac, MacBook) kan du också lämna in den till mcares Apple-service.
  2. Om datorn inte omfattas av garantin, fyll i skadeanmälan på Mina sidor. För skadeanmälan behöver du veta märke, modell, inköpsår och priset för en motsvarande ny dator.
  3. Om vi behöver kvitton, en uppskattning om reparationskostnaderna eller andra tilläggsutredningar, kontaktar vi dig.
  4. Vi handlägger din ersättningsansökan snarast möjligt.
  5. Du får ersättningsbeslutet och uppgifter om den ersättning som betalas ut via Mina sidor.

Skada utomlands

Om din dator har gått sönder, kan du låta reparera den trasiga datorn i Finland. Förstör inte den skadade datorn innan du fått ersättningsbeslutet.

Om det är möjligt, ska du i händelse av stöld göra polisanmälan till den lokala polisen. Handla i stöldfall på samma sätt som i fråga om annat resgods. Du kan fylla i skadeanmälan när du är hemma.

Försäkringsersättning

På ersättningens storlek inverkar värdet på din dator, datorns ålder och försäkringens självrisk. Ersättningen baserar sig alltid i första hand på reparationskostnaderna, varifrån försäkringens självrisk dras av. Den maximala ersättning som betalas ut beror emellertid på apparatens värde efter åldersavdraget.

Du kan granska omfattningen och självrisken i din hemförsäkring på Mina sidor

Åldersavdrag

Da­torns inköps­år Omfattande hem­försäkring OmfattandePlus-hem­försäkring
Bär­bara datorerStatio­nära datorerBär­bara datorerStatio­nära datorer
0 %0 %0 %0 %
-20 %-15 %0 %0 %
-40 %-30 %-20 %0 %
-60 %-45 %-40 %-15 %
-80 %-60 %-60 %-30 %
Själv­riskt.ex. -150 €t.ex. -150 €