Skadeanmälan vid skada på dator

När olyckan är framme, ta det lugnt. Vi hjälper dig.

Datorn har stulits

Se anvisningar för hur du ska gå till väga vid stöld av dator.

Datorn har stulits

Datorn är sönder

Det är ofta möjligt att reparera en trasig dator. En reparation är i många fall också det förmånligaste alternativet.

Datorn är sönder

Datorn har blivit våt

I de flesta fall går det att reparera en dator som blivit våt.

Datorn har blivit våt