Paketbilsförsäkring

En paketbil behöver alltid en obligatorisk trafikförsäkring. Det lönar sig att samtidigt ta en frivillig kaskoförsäkring som täcker skador på din egen bil. Försäkringarna för paketbil lämpar sig också för lätta lastbilar (totalmassa under 3 600 kg).

  • Avgiftsfria If Apu-tjänsten hjälper dig på vägen 24/7. Ingår i alla kaskoförsäkringar.
  • Finlands snabbast växande bonus. 80 % maximibonus sjunker inte efter den första skadan.
  • Samma bonus på alla dina bilar. Förstabilens bonus gäller även din andrabil.

Vad ersätter försäkring för paketbil? Helkasko Delkasko Trafik

Trafikförsäkringen ersätter personskadorna för alla delaktiga i en kollision samt skador på motpartens fordon och egendom.

checkmark checkmark checkmark

Du får hjälp i alla situationer på vägen dygnet runt. Telefontjänsten och webbtjänsten har öppet 24/7.

checkmark checkmark checkmark

Vi låter bogsera din husbil till en reparationsverkstad och betalar bärgningskostnaderna, om bilen lämnar dig på vägen.

checkmark checkmark

Föraren och passagerarna får tilläggsersättning i händelse av skador i trafiken.

checkmark checkmark

Vi betalar vårdkostnaderna för ett keldjur som varit i husbilen i samband med en trafikolycka.

checkmark checkmark

Vi betalar ut ersättning, om lackeringen får skråmor, husbilen stjäls eller brinner.

checkmark checkmark

Vi betalar reparationen för bilen, om du krockar med ett djur.

checkmark checkmark

Vi ersätter skador som orsakats utomstående och passagerare i din bil och för vilka du personligen är ansvarig utomlands.

checkmark checkmark

Vi betalar husbilens reparationskostnader om du krockar eller kolliderar.

checkmark checkmark

Vi betalar reparationskostnaderna om ett okänt fordon bucklat till din parkerade husbil.

checkmark checkmark

Valbara skydd

Behöver du mer information?

Ifs försäkringar för paket- och personbilar är likadana. Läs mer om försäkringen på våra sidor om personbilsförsäkring och köp försäkring för paketbil i webbutiken.

Behöver du försäkring för företagets paketbil? Läs mer om olika alternativ, räkna ut pris och köp direkt!

Registrering och avställning av paketbil

Du kan nu registrera din paketbil på nätet. Som försäkringstagare kan du göra ägarbyten via Ifs elektroniska tjänst när som helst och var som helst. Börja registreringen av paketbilen genom att köpa försäkring i webbutiken eller via kundtjänsten.

Du kan göra avställning och påställning av paketbil på Mina sidor eller via kundservice.

Glasskydd också till delkasko

Från If får du Finlands mest omfattande delkasko, som enligt ditt val också kan inkludera glasskydd. Om rutan repareras utan att den behöver bytas ut, kostnar reparationen dig ingenting. Om rutan byts ut mot en ny, betalar du endast självrisken på 200 euro.

Om du redan har kaskoförsäkring hos If kan du foga glasskydd till försäkringen via Mina sidor eller kundservice.