Paketbilsförsäkring

Paketbil eller lätt lastbil går enkelt att försäkra på nätet. Du får genast 80 % startbonus på helkasko.

  • Hjälp 24/7

    Den kostnadsfria tjänsten ingår i alla våra fordonsförsäkringar.

  • Snabb bonusutveckling och bonusskydd

    När du samlat 80 % maximibonus sjunker dina bonusar inte efter den första skadan.

  • Samma bonus på alla dina bilar

    Förstabilens bonus gäller även din andrabil.

Skräddarsy en försäkring för din paketbil eller lätt lastbil hos If

Hos oss får du via nätet en paketbilsförsäkring som du kan anpassa efter ditt behov. Kollisionsskyddet i Helkasko ger dig rätt till 80 % bonus direkt, och det går dessutom enkelt att komplettera försäkringen med andra tilläggsskydd. Se även priset på vår förmånliga Delkasko, till vilken du kan foga ett glasskydd.

Samma rejäla bonusar och förmåner som gäller personbilsförsäkringen tillämpas också på paketbilsförsäkringen. Du har både nytta av våra snabbt växande bonusar, som stiger med 10 procentenheter för varje skadefritt år, samt Ifs förmånsprogrammets samlingsrabatt på dina premier, som du även får tillgång till med en kaskoförsäkring för din paketbil.

Paketbilsförsäkringen lämpar sig också för en lätt lastbil vars totalmassa är under 3 600 kg. Om du använder ett tungare fordon i trafiken eller bilen ägs av ditt företag, läs mer ingående om vår lastbilsförsäkring eller försäkring för företagets paketbil.

Anpassa försäkringen efter dina behov i webbutiken

Jämför pris på olika alternativ webbutiken, utan köptvång. Du omfattas av Ifs förmånsprogram när du försäkrar bilen med helkasko eller delkasko, som ger dig rätt till 10 % rabatt på nästan alla dina försäkringar. Med en hemförsäkring eller personförsäkring höjs din rabatt till 15 %.

Vad ersätter försäkring för paketbil? Helkasko Delkasko Trafik

Trafikförsäkringen ersätter personskadorna för alla delaktiga i en kollision samt skador på motpartens fordon och egendom.

Ingår Ingår Ingår

Du får hjälp i alla situationer på vägen dygnet runt. Telefontjänsten och webbtjänsten har öppet 24/7.

Ingår Ingår Ingår

Vi låter bogsera din husbil till en reparationsverkstad och betalar bärgningskostnaderna, om bilen lämnar dig på vägen.

Ingår Ingår Ingår inte

Föraren och passagerarna får tilläggsersättning i händelse av skador i trafiken.

Ingår Ingår Ingår inte

Vi betalar vårdkostnaderna för ett keldjur som varit i husbilen i samband med en trafikolycka.

Ingår Ingår Ingår inte

Vi betalar ut ersättning, om lackeringen får skråmor, husbilen stjäls eller brinner.

Ingår Ingår

Vi betalar reparationen för bilen, om du krockar med ett djur.

Ingår Ingår Ingår inte

Vi ersätter skador som orsakats utomstående och passagerare i din bil och för vilka du personligen är ansvarig utomlands.

Ingår Ingår Ingår inte

Vi betalar husbilens reparationskostnader om du krockar eller kolliderar.

Ingår Ingår Ingår inte

Vi betalar reparationskostnaderna om ett okänt fordon bucklat till din parkerade husbil.

Ingår Ingår

Valbara tilläggsskydd – Glasskyddet kan du också foga till delkasko

När du väljer glasskydd, kostar reparationen av vindrutan inget, och vid byte av vindruta betalar du endast 200 euro i självrisk.

Snabb service och behändiga tjänster på nätet

Varje paketbilsförsäkring omfattar rådgivningstjänsten, som hjälper dig dygnet runt t.ex. med bärgning av ditt fordon. Vi handlägger ditt skadeärende snarast möjligt, om skadan är framme.

Spara tid genom att sköta dina ärenden vid en lucka, enkelt via nätet. Du kan hos oss registrera din paketbil digitalt eller göra en avställning eller påställning – vi förmedlar uppgifterna till Traficom. 

Samla dina försäkringar och få 15 % rabatt på premierna

Teckna en kaskoförsäkring för paketbilen utöver en försäkring för hemmet eller personförsäkring, så får du via Ifs förmånsprogram 15 % samlingsrabatt på nästan alla dina försäkringar.