Paketbilsförsäkring

 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Paketbilsförsäkring

Du kan nu enkelt försäkra paketbil och lätt lastbil via nätet

Vad ersätter paketbilsförsäkringen? Helkasko Delkasko Trafikförsäkring
Kollision och avkörning

Vi ersätter skador på ditt fordon till följd av kollision eller avkörning.

Kollisionsskyddet omfattar många olika slags skadefall, t.ex. att ett träd, en gren eller snö fallit på ditt fordon. Kollisionsskador där den skyldiga parten inte kan utredas ersätts från kollisionsskyddet. Skada som orsakats av ett fordon som förblir okänt, t.ex. på en parkeringsplats, ersätts också från kollisionsskyddet.

Från ersättningen avdras 200 euro i självrisk.

Parkeringsskydd (utan bonusförluster)
Bärgning (också på grund av ett tekniskt fel)

Vi låter bogsera ditt fordon till en reparationsverkstad, om resan avbryts på grund av en kollision eller ett tekniskt fel.

If har 24 h bärgningstjänst och nödjour, som hjälper dig om olyckan är framme.

Vi betalar också extra kostnader som orsakats av att resan avbrutits upp till 500 euro. Det kan t.ex. vara fråga om rese- och boendekostnader.

Från ersättningarna görs inte avdrag för självrisk.

Personskydd för förare och passagerare
Sällskapsdjurskydd
Stöld, skadegörelse och brand

Om ditt fordon stjäls eller utsätts för skadegörelse, ersätter vi skadan.

Vi ersätter brandskada till följd av eld eller blixtnedslag.

Din självrisk är 200 euro.

Djurkollision

Om du krockar med ett djur, ersätter vi skadorna på ditt fordon. Du betalar endast självrisken på 200 euro.

Ansvars- och rättsskydd

Vi ersätter skada som inträffat utomlands och för vilken föraren i ditt fordon är personligen ansvarig gentemot utomstående. Självrisken är 500 euro.

Rättsskyddet omfattar rättegångskostnader vid tvister. Maximiersättningen är 8 500 euro per skada och din självrisk är 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskadorna för alla delaktiga i en kollision:

 • Förarens personskador
 • Passagerarnas personskador
 • Den oskyldiga partens personskador

Trafikförsäkringen omfattar också skador som orsakats motpartens fordon och egendom.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon. Kaskoförsäkringen ger skydd för ditt eget fordon.

Lagstadgad trafikförsäkring ingår i alla Ifs fordonsförsäkringar.


Valbara tilläggsskydd till Helkasko


Vi ersätter stenskott i vindrutan och andra fönsterrutor.
Det kostar dig ingenting att reparera glasrutan, om rutan inte behöver bytas ut. Om rutan byts ut mot en ny, betalar du endast självrisken på 200 euro. Ersättningen sänker inte bonusen.

Ersättningsgilla skadefall är bl.a. sten- och dubbskott.

Glasskyddet ersätter inte slitage eller skråmor på glaset.

Du får bättre ersättning, om din bil går till inlösning.
Vi höjer ersättningen med 30 % på det gängse marknadspriset eller betalar priset för en ny bil. Du får priset för en ny bil, om bilen är högst tre år gammal, den är medkörd högst 60 000 kilometer och du är bilens första ägare. I annat fall höjs ersättningen med högst 30 %. I ersättning betalas högst marknadspriset vid tidpunkten för när bilen köptes.

Du får tillgång till en ersättande bil (storleksklass C, VW Golf) under reparationstiden i alla skadesituationer, även om du inte skulle få en ersättande bil från det skadevållande fordonets trafikförsäkring.
Från ersättningen görs inget avdrag för självrisk.

En paketbil behöver alltid en obligatorisk trafikförsäkring. Det lönar sig att samtidigt ta en frivillig kaskoförsäkring som täcker skador på din egen bil. Försäkringarna för paketbil lämpar sig också för lätta lastbilar (totalmassa under 3 600 kg).

Räkna ut bilförsäkringens pris för din paketbil med bilförsäkringsräknaren och köp försäkring. Vi sköter bytet av försäkringsbolag för din räkning utan besök på besiktningskontoret.

Behöver du mer information?

Ifs försäkringar för paket- och personbilar är likadana. Läs mer om försäkringen på våra sidor om personbilsförsäkring.

Registrering och avställning av paketbil

Du kan nu registrera din paketbil på nätet. Som försäkringstagare kan du göra ägarbyten via Ifs elektroniska tjänst när som helst och var som helst. Börja registreringen av paketbilen genom att köpa försäkring i webbutiken eller via kundtjänsten.

Du kan göra avställning och påställning av paketbilMina sidor och via vår kundtjänst.

Glasskydd ocksä till Delkasko

Från If får du Finlands mest omfattande Delkasko, som enligt ditt val också kan inkludera Glasskydd. Om rutan repareras utan att den behöver bytas ut, kostnar reparationen dig ingenting. Om rutan byts ut mot en ny, betalar du endast självrisken på 200 euro.

Om du redan har kaskoförsäkring hos If, kan du enkelt foga Glasskydd till din försäkring genom att ringa vår kundtjänst


 1. Privat
 2. Försäkringar
 3. Fordon
 4. Paketbilsförsäkring