Vanliga frågor om fakturering

Nedan hittar du svar på vanliga frågor i anslutning till fakturering.

När får jag fakturan, då jag köper min första försäkring från If?

Du får den första fakturan inom cirka en vecka efter köpet och en månad före fakturans förfallodag. De följande fakturorna får du enligt det faktureringsintervall som du valt (1, 2, 4 eller 12 gånger/år). Notera att faktureringstiden, storleken och förfallodagen för den första fakturan kan avvika beroende på försäkringens begynnelsedag.

När får jag fakturan, då jag redan har andra försäkringar hos If och köper en ny försäkring?

Om du redan har försäkringar hos If, fogas de nya försäkringarna till ditt If Avtal och faktureras enligt samma faktureringsintervall som dina övriga försäkringar.

Om det är mindre än en månad mellan dagen för köpet och nästa förfallodag, har vi redan hunnit skicka fakturan för nästa premiepost för dina tidigare försäkringar. Då beaktas de nya försäkringarna först på nästa faktura efter det. Notera att denna faktura kommer att vara något större än följande premieposter, eftersom premien för den nya försäkringen debiteras för en längre tid (från dagen för köpet).

Hur beaktas ändringar i försäkringen i min faktura?

Vi skickar ut fakturorna cirka en månad före förfallodagen. Om fakturan för din försäkring har skickats till dig innan du gjort ändringar, syns ändringarnas inverkan på premierna inte på denna faktura. Vi skickar ingen ny faktura för ändringens del, utan beaktar en eventuell mellanskillnad på nästa faktura, varför du kan betala den faktura som du fått på vanligt sätt.

Om ändringarna inverkar betydligt på premiens storlek och du vill ha en ny faktura i stället för den som du fått, kan du begära en ny faktura via vår kundtjänst.

Får jag tillbaka den premie som jag betalat, om jag avslutar försäkringen?

Om du säger upp försäkringen, krediterar vi en eventuell överskottspremie på fakturan för dina övriga försäkringar eller betalar in premieåterbäringen på ditt konto, om inga andra försäkringar blir i kraft. Kontrollera på Mina sidor under Kunduppgifter att dina bankuppgifter är à jour – på detta sätt kan en eventuell premieåterbäring snabbt betalas in på ditt konto.

Notera att minsta summa som återbetalas är 8 euro.

Varför är slutsumman på min faktura större än väntat?

På fakturaspecifikationen ser du vad din faktura består av och för vilken tid dina försäkringar debiteras. Om det skett förändringar i dina försäkringar kan faktureringsperioden vara längre än normalt, vilket kan medföra en större slutsumma än vanligt.

Hur kan jag flytta fram förfallodagen för min faktura?

Du kan enklast ändra förfallodagen för din faktura via Mina sidor. Du kan flytta fram förfallodagen med högst 14 dygn från den ursprungliga förfallodagen, och för fakturan debiteras normal dröjsmålsränta. För en faktura som betalas i sex poster kan förfallodagen inte flyttas fram.

Vad händer om jag inte betalar min försäkringspremie?

Om din försäkringspremie är försenad, skickar vi till dig en påminnelse 14 dagar efter förfallodagen. Betalningspåminnelsen syns på Mina sidor och du får besked om det antingen via e-post eller per sms. Betalningspåminnelsen skickas också alltid per brev. Vid försenad premiebetalning påförs en inkassoavgift på 5 euro. Dessutom tar vi ut dröjsmålsränta, som syns på nästa faktura.

Frivilliga försäkringar (t.ex. hem- och personförsäkringar) upphör att gälla, om premien inte har betalats den dag som anges i betalningspåminnelsen. För trafikförsäkringar skickar vi en separat påminnelse och trafikförsäkringspremierna överförs till inkasso efter förfallodagen i betalningspåminnelsen.

Varför har jag fått två betalningspåminnelser?

Vi skickar separata betalningspåminnelser för frivilliga försäkringar och för trafikförsäkringen. På betalningspåminnelsen ser du vilka försäkringar påminnelsen gäller.

Frivilliga försäkringar (t.ex. hem- och personförsäkringar) upphör att gälla, om premien inte har betalats den dag som anges i betalningspåminnelsen.

Trafikförsäkringspremierna överförs till inkasso efter förfallodagen i betalningspåminnelsen.

Varför fick jag en betalningspåminnelse fastän jag har betalat fakturan?

Det tar några bankdagar innan betalningen registreras hos oss, varför vi ibland hinner skicka en betalningspåminnelse innan betalningen har registrerats. Om du har betalat fakturan är påminnelsen obefogad. Du kan kontrollera läget för dina fakturor på Mina sidor. Notera emellertid att det kan dröja några bankdagar innan premiebetalningen syns på Mina sidor.

Jag har fått en slutfaktura. Vad borde jag göra?

Om du fått en slutfaktura har dina frivilliga försäkringar upphört som obetalda.

Du får dina försäkringar i kraft på nytt genom att betala försäkringspremien i enlighet med betalningspåminnelsen. Om summan på den slutfaktura som du fått är större än summan i betalningspåminnelsen, får du dina försäkringar i kraft genom att betala slutfakturan i stället för betalningspåminnelsen.

Du hittar betalningspåminnelserna och slutfakturan på Mina sidor.

Om du inte vill sätta dina försäkringar i kraft på nytt ska du betala slutfakturan. Med slutfakturan betalar du den obetalda försäkringspremien för den tid som de avslutade försäkringarna har varit i kraft.

Jag har betalat min faktura, men fakturan syns ännu som obetald på Mina sidor. Är min premiebetalning i ordning?

Det tar några bankdagar innan betalningen registreras hos oss och därför uppdateras också betalningsuppgifterna på Mina sidor med ett par dagars dröjsmål. Om du har betalat fakturan och får en betalningspåminnelse är påminnelsen obefogad.

I hur många poster kan jag betala min försäkringspremie?

Du kan betala din försäkringspremie i 1, 2, 4 eller 12 poster per år. Du kan ändra antalet premieposter på Mina sidor på mellanbladet "Fakturor".

Min faktura har kommit bort. Varifrån kan få jag en ny faktura?

Mina sidor kan du ta fram dina fakturor och vid behov skriva ut en ny faktura. Du får också uppgifterna på fakturan genom att ringa vår kundtjänst. Om du har valt den elektroniska försäkringsposten, får du betalningsuppgifterna direkt per e-post eller sms.

Varför syns en försäkring som upphört att gälla på min faktura?

Vi skickar ut fakturorna cirka en månad före förfallodagen. Om försäkringen har upphört efter det försvinner försäkringen inte automatiskt från din faktura. Du kan betala fakturan som den är och får då återbäring i samband med nästa premiepost. Om du vill ha en ny faktura i stället för den gamla, kan du begära en ny via vår kundtjänst.

Hur ska jag göra om jag vill ha en e-faktura?

Du kan beställa e-faktura enkelt och avgiftsfritt via Mina sidor.

  1. Logga in på Mina sidor
  2. gå till mellanbladet Fakturor
  3. öppna menyn Avtalsuppgifter
  4. välj "Beställ e-faktura"
  5. Välj från listan din egen bank
  6. klicka slutligen på "Beställ".

Efter det behöver du endast godkänna avtalet om e-faktura via din egen nätbank. Du ser det avtal som väntar på ditt godkännande på ingångssidan till din nätbank inom ett par dagar. Notera att du ska godkänna avtalet om e-faktura i din egen nätbank inom 30 dagar efter att du beställt e-faktura via Mina sidor.

Nästa faktura kan ännu komma som en traditionell faktura, men efter det sker faktureringen automatiskt i form av e-faktura. Den faktura som skickas till nätbanken är genast färdig för betalning – du behöver endast godkänna den eller välja automatisk betalning. Om du vill ha besked om inkomna fakturor, ta i bruk bankens meddelandetjänst.

Varifrån får jag mer information om min faktura?

Vår kundtjänst hjälper dig gärna i ärenden som gäller faktureringen. Du hittar mer information om dina fakturor på Mina sidor och du kan vid behov också kontakta vår kundtjänst.

Hur gör jag en adressändring eller byter faktureringsadress?

Som faktureringsadress fungerar i regel din näradress.

När du flyttar inom Finland förmedlas en adressändring som gjorts via magistraten eller posten automatiskt till If. Om du flyttar utomlands eller till en annan adress i utlandet, kontakta vår kundtjänst. För att fakturorna säkert ska komma fram, rekommenderar vi e-faktura.

Notera att hemförsäkringen inte överförs i och med adressändringen. Se anvisningar för hur du överför hemförsäkringen till ditt nya hem (på finska).

Jag sade upp trafikförsäkringen nästan genast efter att jag tagit den men fick ändå en faktura på 25 euro. Varför?

Trafikförsäkringens minimipremie är 25 euro. Denna försäkringspremie täcker t.ex. premieskatterna, och debiteras minst för den tid som försäkringen varit i kraft. Kaskoförsäkringen har ingen minimipremie.

För oregistrerade motorcyklar, såsom motocrosscyklar, är minimipremien 100 euro. Detta belopp baserar sig på den exceptionellt höga risken för personskador. Oregistrerade motorcyklar används nästan alltid inom motorsportgrenar och risken för personskador är även med en kort användningstid mycket hög.