Fakturering och fakturor

På denna sida hittar du svar gällande If fakturor, förfallodagar och dess ändringar samt betalning och betalningspåminnelser.

Ändring av förfallodag och faktureringsrater

Hur kan jag flytta fram förfallodagen för min faktura?

Du kan enklast ändra förfallodagen för din faktura via Mina sidor i Fakturor-mellanbladet. Här hittar du Ändra förfallodag-funktionen. 

Du kan flytta fram förfallodagen med högst 14 dygn från den ursprungliga förfallodagen, och för fakturan debiteras normal dröjsmålsränta. För en faktura som betalas i sex eller 12 poster kan förfallodagen inte flyttas fram.

Förfallodagen för fakturor som förfallit kan inte ändras.

I hur många poster kan jag betala min försäkringspremie?

Du kan betala din försäkringspremie i 1, 2, 4 eller 12 poster utan extra kostnader. Du kan ändra antalet premieposter på Mina sidor i Fakturor-mellanbladet.

Du kan göra ändringen i "Faktureringsuppgifter – ändra antalet poster eller beställ e-faktura". Samtidigt kan du också ta i bruk e-faktura.

Läs mer om månatlig fakturering

Hur ändrar jag faktureringsintervallet till 12 poster?

Du kan ändra faktureringsintervallet till 12 poster genom att logga in på Mina sidor

  • Öppna menyn med rubriken Faktureringsuppgifter – ändra antalet poster eller faktureringssätt i nedre kanten på sidan och välj Ändra antalet poster.
  • Klicka på Välj antalet poster och välj 12.

Om du har en öppen faktura på Mina sidor, får du istället för den öppna fakturan en ny faktura inom några dagar. Eventuella förändringar i faktureringen beaktas direkt i samband med nästa faktura.

Återbäringar och betalningspåminnelser

Hur ska jag göra om jag får en förfrågan om kontonummer?

Om du har fått av oss ett brev med en kontonummerförfrågan, vänligen handla i enlighet med anvisningarna i brevet.

Fyll i dina kontouppgifter och posta förfrågan till oss i svarskuvertet.

Får jag tillbaka den premie som jag betalat om jag avslutar försäkringen?

Om du säger upp försäkringen, krediterar vi en eventuell överskottspremie på fakturan för dina övriga försäkringar eller betalar in premieåterbäringen på ditt konto, om inga andra försäkringar blir i kraft. Kontrollera på Mina sidor under Kunduppgifter att dina bankuppgifter är à jour – på detta sätt kan en eventuell premieåterbäring snabbt betalas in på ditt konto.

Notera att den minsta summa som återbetalas är 8 euro.

Vad händer om jag inte betalar min faktura?

Om din försäkringspremie är försenad, skickar vi till dig en påminnelse 14 dagar efter förfallodagen. Betalningspåminnelsen syns på Mina sidor och du får besked om det antingen via e-post eller per sms. Betalningspåminnelsen skickas också alltid per brev. Vid försenad premiebetalning påförs en inkassoavgift på 5 euro. Dessutom tar vi ut dröjsmålsränta, som syns på nästa faktura.

Frivilliga försäkringar (t.ex. hem- och personförsäkringar) upphör att gälla, om premien inte har betalats den dag som anges i betalningspåminnelsen. För trafikförsäkringar skickar vi en separat påminnelse och trafikförsäkringspremierna överförs till inkasso efter förfallodagen i betalningspåminnelsen.

Varför har jag fått två betalningspåminnelser?

Vi skickar separata betalningspåminnelser för frivilliga försäkringar och för trafikförsäkringen. På betalningspåminnelsen ser du vilka försäkringar påminnelsen gäller.

Frivilliga försäkringar (t.ex. hem- och personförsäkringar) upphör att gälla om premien inte har betalats den dag som anges i betalningspåminnelsen.

Trafikförsäkringspremierna överförs till inkasso efter förfallodagen i betalningspåminnelsen.

Varför syns min faktura som obetald fastän jag betalat den?

Det tar några bankdagar innan betalningen registreras hos oss och därför uppdateras också betalningsuppgifterna på Mina sidor med ett par dagars dröjsmål. Om du har betalat fakturan och får en betalningspåminnelse är påminnelsen obefogad.

Påminnelse- och slutfaktura

Varför fick jag en betalningspåminnelse fastän jag har betalat fakturan?

Det tar några bankdagar innan betalningen registreras hos oss, varför vi ibland hinner skicka en betalningspåminnelse innan betalningen har registrerats. Om du har betalat fakturan är påminnelsen obefogad. Du kan kontrollera läget för dina fakturor på Mina sidor. Notera emellertid att det kan dröja några bankdagar innan premiebetalningen syns på Mina sidor.

Vad borde jag göra om jag fått en slutfaktura?

Om du fått en slutfaktura har dina frivilliga försäkringar upphört som obetalda.

  • Du får dina försäkringar i kraft på nytt genom att betala försäkringspremien i enlighet med betalningspåminnelsen. Om summan på den slutfaktura som du fått är större än summan i betalningspåminnelsen, får du dina försäkringar i kraft genom att betala slutfakturan i stället för betalningspåminnelsen.
  • Om du inte vill sätta dina försäkringar i kraft på nytt ska du betala slutfakturan. Med slutfakturan betalar du den obetalda försäkringspremien för den tid som de avslutade försäkringarna har varit i kraft.

De betalningspåminnelser och slutfakturor du fått hittar du på Mina sidor.

Varför fick jag en faktura på 25 euro efter uppsägning av trafikförsäkring ?

Trafikförsäkringens minimipremie är 25 euro. Denna försäkringspremie täcker de utgifter som tillkommer oss via skötsel av försäkring som till exempel premieskatterna, datateknik och personalkostnader. Betalningen debiteras minst för den tid som försäkringen varit i kraft. Kaskoförsäkringen har ingen minimipremie.

E-faktura och pappersfaktura

Hur ska jag göra om jag vill ha en e-faktura?

Du kan beställa e-faktura enkelt och avgiftsfritt via Mina sidor eller din egen nätbank. Se anvisningar för att ta i bruk e-faktura.

Kostar pappersfakturan något?

Ja. Vi debiterar 2,90 euro för pappersfakturan, om du betalar i flera poster än en. 

Om du för tillfället använder pappersfaktura, meddelar vi dig i samband med den nya försäkringsperiodens början den tidpunkt då pappersfaktura blir avgiftsbelagd för dig. Du har således tid att göra de nödvändiga ändringarna vid behov.

Tips! När du byter till e-faktura, kan du betala din premie i rentav 12 poster utan extra kostnader. Så här byter du till e-faktura

Ny faktura och ändringar i försäkringsuppgifter på fakturan

Varifrån kan få jag en ny faktura om min faktura har kommit bort?

Du hittar dina fakturor på Mina sidor i Fakturor-mellanbladet. Om du behöver en ny faktura kan du skicka oss ett meddelande via Mina sidor eller ringa vår kundtjänst.

Beaktas ändringar i försäkringen i min faktura?

Vi skickar ut fakturorna cirka en månad före förfallodagen. Om fakturan för din försäkring har skickats till dig innan du gjort ändringar, syns ändringarnas inverkan på premierna inte på denna faktura. Vi skickar ingen ny faktura för ändringens del, utan beaktar en eventuell mellanskillnad på nästa faktura, varför du kan betala den faktura som du fått på vanligt sätt.

Om ändringarna inverkar betydligt på premiens storlek och du vill ha en ny faktura, kan du begära en ny via vår kundtjänst. I ett faktureringsintervall på 12 poster beaktas alltid ändringarna i följande poster.

Varför syns en försäkring som upphört att gälla på min faktura?

Vi skickar ut fakturorna cirka en månad före förfallodagen. Om fakturan för din försäkring har skickats till dig innan du gjort ändringar, syns ändringarnas inverkan på premierna inte på denna faktura. Vi skickar ingen ny faktura för ändringens del, utan beaktar en eventuell mellanskillnad på nästa faktura, varför du kan betala den faktura som du fått på vanligt sätt.

Om ändringarna inverkar betydligt på premiens storlek och du vill ha en ny faktura, kan du begära en ny via vår kundtjänst. I ett faktureringsintervall på 12 poster beaktas alltid ändringarna i följande poster.

När får jag en ny faktura om jag köpt nya försäkringar?

Om du redan har försäkringar hos If, fogas de nya försäkringarna till ditt If Avtal och faktureras enligt samma faktureringsintervall som dina övriga försäkringar.

Om det är mindre än en månad mellan dagen för köpet och nästa förfallodag, har vi redan hunnit skicka fakturan för nästa premiepost för dina tidigare försäkringar. Då beaktas de nya försäkringarna först på nästa faktura efter det. Notera att denna faktura kommer att vara något större än följande premieposter, eftersom premien för den nya försäkringen debiteras för en längre tid (från dagen för köpet).

När får jag min första faktura?

Du får den första fakturan inom cirka en vecka efter köpet och en månad före fakturans förfallodag. De följande fakturorna får du enligt det faktureringsintervall som du valt (1, 2, 4 eller 12 gånger/år).

Notera att faktureringstiden, storleken och förfallodagen för den första fakturan kan avvika från övriga fakturor beroende på försäkringens begynnelsedag.

Varför är slutsumman på min faktura större än vanligt?

På fakturaspecifikationen ser du vad din faktura består av och för vilken tid dina försäkringar debiteras. Om det skett förändringar i dina försäkringar kan faktureringsperioden vara längre än normalt, vilket kan medföra en större slutsumma än vanligt.

Faktureringsadress och tilläggsuppgifter om fakturan

Hur ändrar jag min faktureringsadress?

Som faktureringsadress fungerar i regel din näradress.

När du flyttar inom Finland förmedlas en adressändring som gjorts via magistraten eller posten automatiskt till If. Om du flyttar utomlands eller till en annan adress i utlandet, kontakta vår kundtjänst. För att fakturorna säkert ska komma fram, rekommenderar vi e-faktura. Flytten kan inverka på din försäkringspremie och det här syns automatiskt i nästa faktura.

Notera att hemförsäkringen inte överförs till ny adress av sig själv. Om du flyttar till ett hög-, rad- eller loftgångshus kan du göra adressändringen via Mina sidor i Mina försäkringar-mellanbladet eller via vår kundtjänst. Om du flyttar till ett egnahemshus eller parhus ska du ringa vår kundtjänst, så sköter vi om saken. Du behöver inte göra en adressändring för andra försäkringar.

Mistä saan lisätietoa laskustani?

Du hittar mer information om dina fakturor på Mina sidor. Vår kundtjänst hjälper dig gärna i ärenden som gäller faktureringen. 

Du kan också ha nytta av: