Skadeanmälan vid båtskada

Om olyckan är framme – var lugn, vi hjälper dig 24/7.

Grundstötning eller annan olycka till sjöss

Båten på grund, bottenkänning eller kollision med en annan båt.

Olycka till sjöss

Skador till följd av storm

Båten har skadats, kantrat eller förlist på grund av storm.

Stormskada

Stöld av båt eller utombordsmotor

Bärgning av maskinskadad båt eller båt som kört på grund.

Båtstöld

Skada på utombordsmotor

Skada på utombordsmotor på grund av tekniskt fel.

Motorskada

Min båt har råkat ut för någon annan skada

Eldsvåda, skada vid transport, lyft eller uppläggning av båten o.d.

Annan båtskada

Min båt har råkat ut för en skada utomlands

Mer ingående anvisningar om hur du får hjälp utanför Finland i Norden och på Östersjön.

Skada utomlands

Skada till sjöss

Rädda människoliv och förhindra i mån av möjlighet ytterligare skador.

Larma närmaste sjöräddningscentral eller sjöräddningsundercentral i nödsituationer eller kritiska lägen med VHF-radio (VHF-kanal 16, VHF-DSC 70, MF-DISC 2187,5 kHz), per telefon eller på något annat snabbt sätt.

Sjöräddningens alarmnummer 0294 1000

Vid samtal till sjöräddningens alarmnummer förenas samtalet till sjöräddningstjänstens närmaste ledningscentral. Larm tas emot och förmedlas också av nödcentralerna (allmänna nödnumret 112). Uppge:

 • ditt namn (båtens namn) och kontaktmöjligheter
 • olycksplatsen så exakt som möjligt
 • vad som har hänt
 • om någon har skadat sig eller om människoliv är i fara
 • hurdan hjälp som behövs.

Bryt inte kontakten förrän du får lov.

Mer information om If Apu

If Apu – för vem?

Tjänsten If Apu finns till för alla våra båtförsäkringskunder. Du får omedelbart hjälp och råd, oberoende av vilken båtförsäkring du har. Om du ännu inte har Ifs båtförsäkring, räkna ut pris och köp försäkring enkelt från webbutiken. Observera att båtförsäkringen ska vara i kraft redan när skadan inträffar.

I vilka situationer kommer If Apu till undsättning?

If Apu hjälper dig i alla situationer i anslutning till båtliv, dygnet runt alla dagar.

Ärenden som gäller försäkring och fakturering sköter du behändigt på Mina sidor eller via vår kundservice.

Hur fungerar tjänsten If Apu?

If Apu hjälper dig oberoende av tid och plats. Du väljer själv om du anlitar tjänsten via nätet eller via telefon. Med If Apu får du genast den hjälp du behöver, dygnet runt.

För samtal till If Apu från det fasta nätet i hemlandet debiteras lokalnätsavgiften och för samtal från mobiltelefon den mobilsamtalsavgift som den egna operatören debiterar.

Du kan också spara sidan som en ikon på start- eller hemskärmen i din telefon, så är den lätt att hitta när du behöver hjälp.

 • I iPhone: Tryck på pilen nedtill på skärmen och välj "Lägg till på hemskärmen".
 • I Android: Välj inställningsknappen och "Lägg till genväg".
 • I en Windowstelefon: Välj... och "Fäst på startskärmen".

Mer information om ersättning för båtskador

När du anmäler en skada till oss på Mina sidor, överförs dina försäkringsuppgifter direkt till din skadeanmälan.

Efter att du skickat in anmälan kontaktar vi dig följande vardag och ger anvisningar för hur du ska gå till väga.

Vi kontrollerar för din del att följande är i ordning:

 • Din försäkring var i kraft vid tidpunkten för skadan.
 • Den skadade båten eller egendomen omfattas av försäkringen.
 • Skadan är ersättningsgill enligt försäkringsvillkoren.
 • Ersättning har sökts inom ett år från att skadan inträffade.

Kom ihåg försäkringarna

Färdas tryggt till sjöss