Båtskada

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Anmäl skada som orsakats din motor- eller segelbåt i fritidsbruk. Du kan söka ersättning för skador på båten och utrustning som behövs till sjöss. Om skadorna är omfattande eller kräver omedelbara åtgärder, anmäl skadan till oss genast. Nedan finns anvisningar för hur du ska gå till väga i olika skadesituationer.

Gör skadeanmälan enkelt på Mina sidor, där du har tillgång till förhandsifyllda skadeblanketter. När du skickat in din skadeanmälan, vänta på vårt ersättningsbeslut eller på att vi kontaktar dig. Vi tar upp din skadeanmälan till handläggning genast, senast nästa vardag.

Skada till sjöss

Rädda människoliv och förhindra i mån av möjlighet ytterligare skador.

Larma närmaste sjöräddningscentral eller sjöräddningsundercentral i nödsituationer eller kritiska lägen med VHF-radio (VHF-kanal 16, VHF-DSC 70, MF-DISC 2187,5 kHz), per telefon eller på något annat snabbt sätt.

Sjöräddningens alarmnummer 0294 1000

Vid samtal till sjöräddningens alarmnummer förenas samtalet till sjöräddningstjänstens närmaste ledningscentral. Larm tas emot och förmedlas också av nödcentralerna (allmänna nödnumret 112). Uppge:

 • ditt namn (båtens namn) och kontaktmöjligheter
 • olycksplatsen så exakt som möjligt
 • vad som har hänt
 • om någon har skadat sig eller om människoliv är i fara
 • hurdan hjälp som behövs
 • bryt inte kontakten förrän du får lov

De vanligaste nödsignalerna:

 • nödanropet "MAYDAY" med radiotelefon
 • röd fallskärmsraket
 • SOS (. . . - - - . . . ) som ljus- eller ljudsignal
 • röd handfackla
 • åt sidorna utsträckta armar, långsamma och kontinuerliga rörelser uppåt och nedåt
 • en oavbruten ljudsignal t.ex. med mistlur

Om du kört på grund eller kolliderat

Stäng av motorn eller ta bort draget från seglen och kontrollera om båten läcker. Om läckaget är stort, försök förhindra att båten sjunker genom att förankra den så att den inte glider bort från grundet. Kontrollera om rodret och propellern fungerar. Om du inte upptäcker några skador, försök få loss båten genom att flytta tyngdpunkten och lätta på vikten. Ibland kan det räcka med att tömma dricksvattentanken. Den bästa riktningen för att lossa en båt som kört på grund är i allmänhet samma håll som man kommit ifrån, om omständigheterna tillåter det.

När du fått loss båten, kontrollera läckaget på nytt. Försök begränsa läckaget till ett så litet område i båten som möjligt. Kontrollera var båten läcker och försök täppa till läckaget med de redskap som du har i båten, så att du kan ta dig till närmaste hamn eller strand.

Gör skadeanmälan på Mina sidor. När du skickat in din skadeanmälan, vänta på att vi kontaktar dig eller att du får vårt ersättningsbeslut. Vi tar upp din skadeanmälan till handläggning genast, senast nästa vardag.

Stöld eller skadegörelse

Om du upptäcker att båten varit utsatt för stöld eller skadegörelse, förhindra uppkomsten av eventuella tilläggsskador.
Försäkringen ersätter stöldskador på båten och dess utrustning samt uppsåtlig skadegörelse. I dessa fall ska du göra en polisanmälan. Du får anvisningar för hur du ska skicka in den till oss efter att du gjort skadeanmälan och vi kontaktat dig.

Båtförsäkringens självrisk dras av inte vid stöldskador, om den stulna utombordsmotorn har varit fäst med ett säkerhetslås för utombordare. Om din båt stjäls, görs inget avdrag för självrisk vid sådana stöldskador där båten varit försedd med ett tjuvlarm i enlighet med villkoren.

Gör skadeanmälan på Mina sidor. När du skickat in din skadeanmälan, vänta på att vi kontaktar dig eller att du får vårt ersättningsbeslut. Vi tar upp din skadeanmälan till handläggning genast, senast nästa vardag.

Transport- och uppläggningsskada

Om du upptäcker en skada som inträffat under transport eller uppläggning, förhindra uppkomsten av eventuella tilläggsskador.
Ta en översiktsbild av båten och närbilder på den del som skadats, så att skadorna syns tydligt på bilderna. Spara bilderna och skicka dem till oss på begäran.

Gör skadeanmälan på Mina sidor. När du skickat in din skadeanmälan, vänta på att vi kontaktar dig eller att du får vårt ersättningsbeslut. Vi tar upp din skadeanmälan till handläggning genast, senast nästa vardag.

Brandskada

Om det börjar brinna på båten:

 • Stäng av motorn
 • Vänd fören mot vinden
 • Använd handbrandsläckare
 • Stäng av båtens bränsle- och gasolsystem
 • Stäng av huvudströmmen
 • Släck pyrande brandhärdar

Du kan naturligtvis inte göra allting på samma gång, handla därför enligt situationen.

Gör skadeanmälan på Mina sidor. När du skickat in din skadeanmälan, vänta på att vi kontaktar dig eller att du får vårt ersättningsbeslut. Vi tar upp din skadeanmälan till handläggning genast, senast nästa vardag.

Motorskada

Om motorn plötsligt stannar är det viktigt att du vet din egen position och uppskattar riktning och hastighet för hur båten driver. På öppet vatten medför det nödvändigtvis inte genast någon fara fastän båten driver, men i trånga och steniga passage eller nära en farled kan det uppstå farliga situationer.

Kasta ankar, om det är möjligt. Ankra inte båten mitt i en farled, eftersom det orsaka ytterligare fara. Sätt ut en signalfigur eller tänd ankarljuset om det är mörkt. På öppet hav är det inte nödvändigtvis möjligt att kasta ankar, men du kan bromsa upp driften med ett drivankare. Försök hålla fören i vindriktningen för att dämpa gungningen. Efter det kan du uppskatta orsakerna till maskinfelet och vid behov larma hjälp till platsen.

Om din försäkring inkluderar maskinskadeskydd, gör skadeanmälan på Mina sidor. När du skickat in din skadeanmälan, vänta på att vi kontaktar dig eller att du får vårt ersättningsbeslut. Vi tar upp din skadeanmälan till handläggning genast, senast nästa vardag.

Kom ihåg försäkringarna

Färdas tryggt till sjöss