Båten har skadats

Även erfarna båtförare kan råka ut för plötsliga och oförutsedda skador, och därtill kan båten drabbas av skador när den är förtöjd. Läs anvisningar för skadeanmälan och hur man skyddar sig mot skador. Anmäl skada på Mina sidor 24/7.

Vad ersätts?

 • Helkaskoförsäkringen för båt ersätter skador på grund av bottenkänning, grundstötning eller kollision samt om båten sjunker på grund av skador.
 • Båtförsäkringen ersätter skador på båten som inträffat i samband med förvaring, sjösättning eller transport samt stöld, skadegörelse och brand.
 • Om skadan ersätts från försäkringen, får du också ersättning för
  • bärgningskostnader till sjöss till närmaste trygga ställe
  • torrsättning och sjösättning av båten
  • kostnader som uppstått i samband med att färden fortsätter
  • transport av båten till närmaste reparationsverkstad.
 • Åldern på utrustningen i din båt och försäkringens självrisk  påverkar också ersättningens storlek.
 • Om säkerhetsföreskrifterna försummats kan det leda till att ersättningen nedsätts
 • Sök ersättning snarast möjligt om skadan är framme, senast inom ett år från den tidpunkt då skadan inträffade.

Du kan kontrollera båtförsäkringens omfattning och din självrisk på Mina sidor, som går enklast att använda i If Mobil-appen.

Gör så här vid båtskada

 1. Rädda människoliv samt båten och dess utrustning. Ring vid behov Sjöräddningens alarmnummer 0294 1000 eller nödnumret 112.
 2. Förhindra ytterligare skador genom att skydda den egendom som skadats.
 3. Om båten har sjunkit eller motorn har blivit våt, kontakta den närmaste reparationsverkstaden för att ta vara på motorn och förhindra uppkomsten av ytterligare skador.
 4. Ta bilder av skadan. Vi ber dig skicka dem vid behov.
 5. Gör skadeanmälan på Mina sidor eller ring 010 19 19 19.
 6. Kontakta en reparationsverkstad efter eget val för att reparera skadorna. Om du vill utföra reparationen själv ska du göra en uppskattning av reparationskostnaderna i fråga om material och arbetstimmar samt övriga kostnader.
 7. Vi kontaktar dig snarast möjligt och ger dig ytterligare anvisningar om hur du ska gå tillväga.
 8. Gör polisanmälan i fråga om stöld och uppge den stulna egendomens märke, modell och inköpsår.

Bered dig på storm och växlande väder

 • Säkerställ att båten är säkert förtöjd när den inte används.
 • Kontrollera att förtöjningsbeslagen är väldimensionerade och att de sitter ordentligt fast, så att de inte nöter på linorna.
 • Använd ryckdämpare av gummi, eftersom dessa skonar förtöjningslinor, förtöjningsbeslag och infästning i båten.
 • Se till att förtöjningslinor och övrig förtöjningsutrustning är i gott skick och att de är dimensionerade efter båtens storlek.
 • Beakta ändringar i vattennivån i fråga om förtöjningslinornas längd.
 • Kontrollera att båtens automatiska länspumpssystem fungerar och att vatten inte samlas i båten.

Exempel på ersättning i skadefall

Sök ersättning från en annan försäkring

Båtförsäkringen omfattar båtens utrustning, men inte övrig egendom i båten. Båtförsäkringen ersätter inte heller olycksfall som inträffat i båten. Om båtens trailer har stulits ska det här anmälas som en fordonsskada.