Djurskada

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Anmäl skada som drabbat katt, hund, häst eller annat sällskapsdjur. Det räcker med en skadeanmälan för att anmäla samtliga vårdkostnader för djuret. 

Gör skadeanmälan på Mina sidor.

När du skickat in skadeanmälan får du en bekräftelse på att anmälan kommit fram. Om vi behöver tilläggsuppgifter som hänför sig till anmälan eller t.ex. vårdkostnadsverifikat, kontaktar vid dig. Spara därför kvitton och andra handlingar som berör skadefallet.

Djurförsäkringens omfattning

Djurförsäkringens omfattning beror på hurdan försäkring du tagit för ditt djur. Om djuret har en försäkring som omfattar veterinärkostnader, ersätts kostnader till följd av sjukdom eller olycksfall, såsom veterinärarvoden och kostnader för läkemedel, förbandsmaterial och motsvarande som ordinerats av veterinär samt röntgen- och laboratoriekostnader.

Om din djurförsäkring inkluderar livskydd, innebär det att du får ersättning från försäkringen om djuret dör. Vid förlust av djuret ersätts högst den summa som anges i försäkringsbrevet, om djuret har dött till följd av sjukdom eller olycksfall eller om det försvunnit eller stulits och inte har hittats inom en månad efter händelsen.

Du kan kontrollera innehållet i djurförsäkringen för ditt sällskapsdjur på Mina sidor under Mina försäkringar och göra skadeanmälan på samma gång.

Djurförsäkringens självrisk

Om du tagit försäkringen efter 19.11.2016, är självrisken 35 % av alla kostnader som uppstått. Avdraget är lika stort varje gång du ansöker om ersättning och inga andra självriskavdrag görs. Vi ersätter alltså 65 % av alla kostnader.

Om du tagit försäkringen före 19.11.2016 avdras en grundsjälvrisk på 84 euro en gång per försäkringsperiod. Dessutom avdras 25 % i självrisk på alla vårdkostnader.

Försäkringsperioden är ett år och den förnyas i regel den dag som du ursprungligen köpt försäkringen. Du kan kontrollera försäkringsperioden för din djurförsäkring i försäkringsbrevet.

Om du inte kommer ihåg när du tagit försäkringen för ditt sällskapsdjur och vilken självrisk som tillämpas på försäkringen, kan du kontrollera saken på Mina sidor under Mina försäkringar.

Djurförsäkringens innehåll

Kostnader för tandvård

Försäkringen ersätter endast kostnader för tandvård till följd av olycksfall. Kostnader för tand- och tandköttsvård av annan orsak ersätts inte från försäkringen.

Vaccinationer

Försäkringen ersätter inte vaccinationer, eftersom de är preventiv vård.

Specialdieter och andra näringspreparat

Försäkringen ersätter inte diet- och näringspreparat, även om de skulle ha ordinerats av läkare och används som läkemedel.

Rehabiliterande vård

Försäkringar som tagits efter 19.11.2016 kan som valfritt tilläggsskydd inkludera Rehabiliteringsskydd, som ersätter akupunktur, fysioterapi och kiropraktisk vård som ordinerats av veterinär i samband med sjukdom eller olycksfall. Utan Rehabiliteringsskyddet ersätter djurförsäkringen endast normala veterinärkostnader.

I djurförsäkringar som tagits före 19.11.2016 ersätts kostnader för akupunktur som ordinerats av veterinär från vårdkostnadsförsäkringen. Försäkringen ersätter inte fysikalisk vård.

I allmänhet behövs ingen betalningsförbindelse till veterinären

Du betalar själv veterinärkostnaderna och vi ersätter dem till dig. 90 % av ersättningsbesluten fattas genast eller inom ett dygn, och pengarna finns snabbt på ditt konto. För exceptionellt stora kostnader kan vi på begäran avtala om faktureringstillstånd på förhand, efter att vi fått en utredning över kostnaderna och de åtgärder som planerats.

Skador som orsakats av sällskapsdjur

Sällskapsdjursförsäkringen och hemförsäkringen ersätter inte skador som ditt sällskapsdjur orsakat på din egendom. Om din djurförsäkring inkluderar Ansvarsskydd som valfritt tilläggsskydd, ersätter det person- och sakskador som djuret orsakat utomstående personer. Också ansvarsförsäkringen i anslutning till hemförsäkringen kan ersätta person- och sakskador som ditt sällskapsdjur orsakat utomstående. 

Mina sidor under Mina försäkringar kan du kontrollera innehållet i din djurförsäkring mer ingående.

Du kan också ha nytta av följande innehåll: