Upptäck Gulnäbben i trafiken

I höst ger förstaklassarna sig ut på skolvägen igen – låt oss göra den tryggare tillsammans. För att öka Gulnäbbarnas synlighet i trafiken arbetar If för att förbättra deras trafiksäkerhet. Därför har vi redan i 18 års tid delat ut gula skärmmössor med reflexband. I dag har redan sådär en miljon barn fått sin egen reflexkeps.

Trafikregler för Gulnäbbar

Titta åt vänster, höger, vänster

När du ska gå över vägen, ska du först titta åt vänster, sedan åt höger och ännu en sista gång åt vänster. När rutten är klar, ska du raskt gå över! 

Rött ljus=vänta. Grönt ljus=gå

Rött ljus betyder stopp, stanna. När rött ljus lyser får du inte gå över vägen. När ljuset blir grönt, ska du titta åt vänster, sedan åt höger och vänster igen innan du går över vägen.

Se mig!

Var inte osynlig i trafiken. Sök modigt ögonkontakt med bilisten, som har stannat framför skyddsvägen. Du kan också vinka som tack!

I augusti är det dags för nya förstaklassare, de små Gulnäbbarna, att träna färdigheter som behövs på skolvägen och när de rör sig i trafiken. Vi vill vara med om att förbättra deras trafiksäkerhet, som vi arbetat för sedan 2006 genom att dela ut gula reflexkepsar.

Skärmmössan har från första början varit en neongul "gulnäbb", försedd med ett reflekterande band, som gör det lättare att upptäcka barnen i trafiken. Kepsen har också moderniserats längs med åren så att den smälter in i modern stil ännu bättre än förr.

Kepsarna har delats ut till förstaklassare i 18 år och vi har till dags dato fått vara med om att trygga skolvägen för redan sådär en miljon barn!

Ladda ner och skriv ut förstaklassarens läsordning

En försäkring för skoleleven gör vardagen enklare

Barnförsäkringen skyddar också skoleleven. Skyddet gäller exempelvis fritidsintressen och ersätter utöver läkarkostnader även mediciner.

Läs om barnförsäkring