Upptäck Gulnäbben i trafiken

Den första skoldagen är en oförglömlig upplevelse för både barnen och föräldrarna. I höst traskar de små eleverna till och från skolan längs vägarna ensamma och tillsammans – och ibland kan de röra sig på överraskande sätt. För att förstaklassare ska vara synliga i trafiken och kunna tryggare ta sig fram till skolan eller hem, ger vi dem Gulnäbb-skärmmössor också i år.

If tryggar förstaklassare igen

År 2006 bestämde vi på If att vi vill vara med om att förbättra barnens trafiksäkerhet på ett positivt sätt. Som målgrupp valde vi barn som börjar i skolan. De övar sig ännu att röra sig i trafiken och löper en särskilt stor risk att råka ut för olyckor.

Genast under det första året beställde cirka 3 000 skolor gula skärmmössor till sina förstaklassare. Redan då var skärmmössan en neongul "gulnäbb" som var försedd med ett reflekterande band som gör det ännu lättare att upptäcka barnet i trafiken.

Sedan dess har vi delat ut Gulnäbb-skärmmössor varje år, och vi är lyckliga över att vår kampanj fortsättningsvis ger glädje till nya förstaklassare. Vi är särskilt stolta över att vi till dags dato fått vara med om att trygga skolvägen för mer än halv miljon barn!

61% av föräldrar är oroliga över barnets telefonanvänding på skolvägen.

If:s gallupundersökning 2019

Så här beställer du en Gulnäbb-skärmmössa

Det är skolorna som beställer skärmmössor till barnen. Om ditt barn av någon anledning inte har fått en Gulnäbb-skärmmössa, ta kontakt med barnets skola. Om skolan inte har beställt skärmmössor under försommaren kan skolans personal fråga om det finns några skärmmössor kvar på adressen: asiakaspalvelu@rckfinland.fi