Skadad egendom och övriga skador i hemmet

Läs anvisningarna, om skadan är framme i ditt hem eller på din stuga. Du kan anmäla skadan på Mina sidor 24/7. Att fylla i skadeanmälan tar bara en stund.

Vad ersätts?

  • Ur hemförsäkringen på skyddsnivå OmfattandePlus- och Omfattande ersätts egendom som plötsligt och oväntat gått sönder samt andra till sin natur plötsliga och oväntade skador i hemmet och på byggnaden.
  • Ur hemförsäkringen på skyddsnivå Standard ersätts egendom som stulits.
  • Egendomens ålder och hemförsäkringens självrisk inverkar på ersättningens storlek.
  • Ersättning ska sökas inom ett år från den tidpunkt då skadan inträffade.

Gör så här vid skada på egendom

Till hemmets saker, dvs. lösöret räknas exempelvis möbler, kläder, hobby- eller idrottsutrusning samt smycken, tavlor och andra värdefulla föremål i hemmet. Som skador i hemmet och på byggnaden räknas exempelvis fönster eller golv som gått sönder.

I fråga om brott, t.ex. skadegörelse eller stöld ska du göra polisanmälan.