Gör anmälan om ansvarsskada

Läs först anvisningarna och logga sedan in på Mina sidor för att fylla i skadeanmälan.

Ibland kan det hända att du blir skadeståndsskyldig mot en utomstående.

Meddela om sak- eller personskada som du har orsakat en utomstående som inte hör till din familj. Ansvarsförsäkringen ersätter skador som du orsakat av oaktsamhet och som du enligt lag är skyldig att ersätta. Notera att ansvarsförsäkringen t.ex. inte ersätter trafikskador orsakade med ett motorfordon och inte heller skador som orsakats i förvärvsverksamhet.

​Exempel på ersättningsgilla skador på någon annans egendom

  • Pappan i familjen fällde träd på gården. Ett träd föll över grannens förråd.
  • Semesterfiraren hade hyrt en stuga och en vattenbalja gick sönder då den kom åt att frysa till.

Exempel på ersättningsgilla skador på en annan persons hälsa

  • Tidningsbudet halkade på en osandad gård.
  • Hunden hoppade ut på cykelbanan framför en cyklist och båda föll i diket. Cyklisten skadade sig.