Sök ersättning för ansvarsskada

Om du av oaktsamhet orsakat en annan person skada kan du söka ersättning från ansvarsförsäkringen.

Se anvisningar och anmäl skada 24/7 via nätet. Vi rekommenderar att du gör skadeanmälan snarast möjligt, det tar bara en stund.

Gör så här när du söker ersättning från ansvarsförsäkringen

 1. Innan du anmäler en ansvarsskada, se till att du har följande handlingar eller information: 
  • Tid och plats för ansvarsskadan.
  • Skadevållarens och den skadelidandes uppgifter.
  • Vid egendomsskador information och detaljer om den skadade egendomen.
 2. Om du fått skadeståndskrav lönar det sig att låta försäkringsbolaget utreda och avgöra ersättningsansvaret.
 3. Fyll i skadeanmälan.
 4. Vi handlägger din skadeanmälan snarast möjligt. Kom ihåg att till skillnad från andra skadeanmälningar syns en anmälan om ansvarsskada tyvärr inte på Mina sidor.
 5. Vi skickar ersättningsbeslutet eller hör av oss till dig om vi behöver ytterligare information.
 6. Spara alla handlingar och verifikat som gäller skadan. Vi ber dig skicka dem till oss vid behov.

Vad ersätter ansvarsförsäkringen?

Ansvarsförsäkringen som hör till din hemförsäkring ersätter person- och sakskador som du orsakat en annan person och som du enligt lag är skyldig att ersätta.

 • Vid sakskador ersätts reparationskostnaderna eller föremålets gängse värde.
 • Vid personskador ersätts vårdkostnader, tillfälliga men, eventuella bestående men, eventuella kosmetiska men och eventuellt inkomstbortfall. 

I ansvarsförsäkringen är de försäkrade personer som bor i samma hushåll.

Ansvarsförsäkringar kan också ingå i rese-, djur-, häst- och båtförsäkring samt försäkring för hyresvärd. Därtill kan fackförbund teckna yrkesansvarsskydd åt sina medlemmar.

Ansvarsförsäkringens begränsningar

Skada som orsakats med avsikt, trafikskada som orsakats av motorfordon eller skada som orsakats i förvärvsverksamhet omfattas inte av den ansvarsförsäkring som ingår i hemförsäkringen. Den ersätter inte heller skada på egendom som tillhör en annan person eller arbetsgivaren.

Närmare information om begränsningar i ersättning finns i försäkringsvillkoren, som du hittar på Mina sidor i försäkringens uppgifter.

Vanliga frågor om ansvarsskador

Exempel på ersättning vid ansvarsskada