Gör anmälan om ansvarsskada

Ansvarsförsäkringen ersätter skador som du förorsakat av oaktsamhet och som du enligt lag är skyldig att ersätta.

Gör så här vid anmälan om ansvarsskada

  1. Anmäl på Mina sidor sakskada eller personskada som du orsakat någon utanför ditt hushåll.
  2. När du fyllt i skadeanmälan kan du vänta i lugn och ro, då vi handlägger ditt skadeärende så snabbt som möjligt. Vi kontaktar dig om vi behöver tilläggsuppgifter.
  3. Notera att anmälan om ansvarsskada inte syns på Mina sidor.

Notera att ansvarsförsäkringen inte ersätter t.ex. trafikskador som orsakats av motorfordon eller skador som orsakats i förvärvsverksamhet.

​Exempel på ersättningsgilla skador på någon annans egendom

  • Pappan i familjen fällde träd på gården. Ett träd föll över grannens förråd.
  • Semesterfiraren hade hyrt en stuga och en vattenbalja gick sönder då den kom åt att frysa till.

Gör så här vid ansvarsskada utomlands

  • Låt försäkringsbolaget avgöra ersättningsskyldigheten om det är möjligt.
  • Anmäl skadan till reseledaren.
  • Spara alla kvitton i anslutning till skadan.
  • Gör skadeanmälan snarast möjligt eller när du återvänt hem. Anmälan ska göras inom ett år från det att skadan har inträffat.