Inbrott, stöld och skadegörelse

Om ditt hem eller fritidshus drabbats av skada till följd av inbrott, stöld eller skadegörelse ska du alltid i första hand kontakta polisen och göra polisanmälan. Anmäl därefter skadan på Mina sidor 24/7. Att fylla i skadeanmälan tar bara en stund.

Vad ersätts?

  • En hemförsäkring på skyddsnivå OmfattandePlus-, Omfattande- och Standard ersätter skador på byggnaden till följd av inbrott eller stöld.
  • Åldersavdrag och hemförsäkringens självrisk inverkar på ersättningens storlek. Du kan kontrollera omfattningen och självrisken i din hemförsäkring på Mina sidor.
  • Ersättning ska sökas inom ett år från den tidpunkt då skadan inträffade.
  • Vid mer omfattande skador på grund av inbrott kan du även få ersättning för krishanteringshjälp på basis av ett läkarutlåtande, då vi ersätter upp till 5 behandlingstillfällen hos en psykoterapeut.

Anvisningar vid inbrotts- och stöldskador samt skadegörelse

  1. Vid behov ska du alltid i första hand kontakta polisen på nödnumret 112.
  2. Gör brottsanmälan och följ polisens anvisningar.
  3. Ta bilder av platsen där skadan inträffade och själva skadan.
  4. Utöver att försöka begränsa skadans omfattning får du inte heller utföra en städning innan du fått tillstånd av polisen. Kontakta vid behov en lokal glasaffär eller låssmed.
  5. Gör skadeanmälan på Mina sidor eller ring 010 19 19 19. För skadeanmälan behöver du veta märke, modell, ålder för den egendom som gått sönder eller stulits samt priset för en motsvarande ny sak eller föremål.
  6. Vi kontaktar dig, om vi behöver tilläggsutredningar.

Om du bor i ett husbolag, kontakta disponenten och servicefirman. Disponenten tar över skötseln av skadan som gäller fastigheten.

Läs anvisningar vid avbrott i boende, om det inte går att bo i ditt hem på grund av skadan.

Se närmare anvisningar i händelse av stöld