Ta reseförsäkringsintyget med på resan

Ta alltid med ditt reseförsäkringsintyg när du reser – du har nytta av det om du behöver uppsöka läkarvård under resan.

När du visar upp reseförsäkringsintyget hos Ifs avtalsläkare, skickas läkarfakturorna direkt till If och du behöver inte ta hand om dem.

Fortlöpande reseförsäkringar

För alla nya fortlöpande reseförsäkringar skickar vi ett reseförsäkringskort i plast, som utgör ett intyg på att du har en giltig reseförsäkring. Vi skickar kortet inom två veckor från försäkringens början.

Reseförsäkringskortet gäller lika länge som din försäkring är i kraft. Förvara ditt kort omsorgsfullt. Om kortet försvinner eller förstörs, kan du beställa ett nytt kort via Mina sidor.

Tidsbestämda reseförsäkringar

Om du har en tidsbestämd reseförsäkring, kan du ladda ner ett reseförsäkringsintyg från Mina sidor. Du får intyget på Mina sidor genast i utskrivbar form och du kan också skicka intyget till din egen e-post.

Reseförsäkringar för organisationer

Om du har Ifs reseförsäkring via ett fackförbund eller en organisation, fungerar ditt medlemskort samtidigt som reseförsäkringsintyg. Om ditt medlemskort försvinner eller är felaktigt, be att få ett nytt kort av din organisation.

Reseförsäkring till Ryssland och visumintyg

Om du planerar en resa till Ryssland, behöver du reseförsäkring för hela din vistelse i Ryssland och ett intyg över din reseförsäkring (dvs. visumintyg) för visumet. Du får visumintyget via Mina sidor eller genom att ringa Ifs kundtjänst.

Om du har en reseförsäkring via ett fackförbund eller en organisation, får du visumintyget genom att ringa vår kundtjänst. Visumintyget fogas till visumansökan.